Eesti rahvas on kogunenud laulupeole. Foto: Scanpix

Mul on tõesti tõeline lootus taastuvale elupõhisele Eestile – see on maa, kus tõde ei ole kunagi tõusmata jäänud, leiab oma arutluses Ülla Vähk.

Mida tähendab looduses kanakarja kambakas? Mõttetu kurjuse sünd kollektiivse hüsteeria baasil. Kui see toimub inimeste maailmas, kas on siis vahet või on see ikka seesama? Kui poliitilises pealisehituses ja vastavalt ühiskonnas allpool  rakendatakse elu olemuse ja baasväärtuste suhtes ideoloogilistel põhjustel kanakarja kambakat, kas siis ei tohi seda avalikult nii nimetada ja käsitleda, kuigi see ohustab kogu ühiskonna püsimist?

Jumal lõi Aadama ja Eeva koostoimima kui tervikinimese ja elu harmoonia aluse. Martin Helme: "Erinevalt sotsidest, kes ainult räägivad naiste kaitsmisest, oleme meie traditsioonilise perekonna kaitsmise erakond ja leiame, et mehed kaitsevad naisi, mitte ei peksa neid." Aga ainult selline lause viib sotsid hüsteeriasse, sest nad lähtuvad baashüpoteesist, et mees kui tugevam on olemuslikult vägivaldne ja perekond on olemuslikult koht, kus naised ja lapsed on suurimas ohus ning saavad möödapääsmatult peksa (seda kinnitas ka president Kaljulaid oma eelmises aastapäevakõnes).

Kui me räägime elust, mille ees me tunneme aukartust (Albert Schweitzer), siis peame silmas elu baasväärtusi. Elu üks baasväärtusi on mehest ja naisest koosnev tervikinimene, harmooniline perekond, kus saavad kasvada uued lapsed. Hetkel oleme jõudnud LGBT-ideoloogilisse inimkonnale peale surutavasse maailma, kus seda baasväärtust olemuslikult eitatakse.

Saunik pani saunale tule otsa, et lutikatest lahti saada. Kas kuuse all elamine lõi elule uue kvaliteedi? Meie paneme perekonnale, mehe ja naise harmooniale tule otsa, et kehtestada ülimuslikuna suvaseksimispõhine kooselu ja nimetada see perekonnaks, kus poolte võrdsus on tagatud, vägivald välistatud ja laps kui elusasi saab edukalt hooldatud.

Kui perekond on ühiskonna tervikuna kestmist hõlmav nähtus, siis kuuluvad perekonna juurde möödapääsmatult kõik inimkonna patud. Nii nagu inimene on patune, nii on ka perekond patune, ometi ei ole keegi veel tahtnud likvideerida inimest tema pattude pärast, küll aga perekonda.

Kui selline baashüpotees (tavaperekond on naistevastase vägivalla olemuslik pesa) kehtestatakse avalikult sõnavõtvatele poliitikutele, eelkõige Riigikogus, kui ideoloogiliselt kohustuslik, siis saame täpselt ja möödapääsmatult kanakarja olukorra ja vastavalt kanakarja kambakad ühiskonnas, s.o saame terve mõistuse kaotuse kollektiivselt koos kõigi tagajärgedega. Selline baashüpotees töötab nn keeleülemineku baasil. Hardo Pajula artikkel "Kommunistide keelerööv" on matemaatika keeles "tarvilik ja piisav", et tõestada, mida ja mis meetoditega totaalpealetungil vasakliberaalne uusmarksistlik revolutsioon hetkel maailmas korda saata tahab ja saadab, s.o kuidas keeleülemineku korda saadab ja deklaratsioonidepõhise elu kehtestab.

Inimkonna ajalugu on korduvalt kinnitanud, et kõige "õigemad, tugevamad ja kehtivamad" on ikka ja alati deklaratsioonid. Kui kehtivad deklaratsioonid, siis elu objektiivsus enam ei kehti. Selge, et elu objektiivsust tühistavad deklaratsioonid saab kehtestada ainult jõu positsioonilt. Kui jõuga, siis tähendab, see on sisuliselt sõda. Kui ongi sõda, mida Hardo Pajula ju nendib, siis enam läbi ei räägita seisukohtade ühtlustamiseks või objektiivse tõe kindlaks tegemiseks. Seda me näeme praegu sisuliselt Eesti Riigikogus ja poliitikute avalikel debattidel.

Deklaratsioonide kui ainsa tõe vankumatust on ju ka nõukaaeg eestlastele hilisajaloos suurepäraselt õpetanud. Et ka nn demokraatia ei ole takistuseks kohustuslike deklaratsioonide kehtestamisel, seda me näeme hetkel nii maailmas kui Eestis. Kui juba on kehtestatud kohustuslikud deklaratsioonid, mille üle saab siis veel n-ö rahulikult vabas diskussioonis ümmarguse laua ääres arutada?

Eestis on see aeg lõppenud, järjekordselt, kui äsjast nõukaaega silmas pidada, nii et rääkida ja ennast kehtestada tuleb täiesti teiste vahenditega. Hardo Pajula ja samuti Peeter Espak ja veel paljud on sellega meedias algust teinud. NB! Eesti on maa, kus tõde ei ole kunagi tõusmata jäänud. See on rahvuskvaliteet, võib-olla just selle tõttu oleme rahvana siin tuhandeid aastaid püsinud. Inimese tõetunnetuse võime sõltub suuresti tema mõistuse koolitatusest – mida suudab Briti filosoof Roger Scruton ning Hardo Pajula, seda suudab iga koolitatud mõistusega eestlane.

Mul on tõesti tõeline lootus taastuvale elupõhisele Eestile. Võib-olla on selleks vaja uut laulvat revolutsiooni. Aga võib-olla piisab koolitatud mõistusega objektiivse tegelikkuse põhise elu ja maailma käsitlusega survegrupi esilekerkimisest? Mõtlevatele inimestele peaks piisama murdefaktidest ka, USA esimene välispoliitiline prioriteet ei ole enam LGBT edendamine kogu maailmas (Obama asepresident Joe Biden) ja globalism. See on murdefakt ja erakordselt oluline, mõistus on tagasi. See kinnitab ei vähemat ega rohkemat, kui et USAs on demokraatia de facto siiski võimalik. See annab lootuse kogu maailmale.