Moskva linnavalitsus lükkas juba kaheksandat aastat järjest tagasi homoaktivistide taotluse saada luba homoparaadi korraldamiseks. Oma keeldumist põhjendas Moskva linnavalitsus vajadusega "austada moraali" ja patriotismi.

"Venemaa seaduste kohaselt peame me selgelt ja järjepidevalt töötama moraalsuse hoidmise nimel, kasvatades sel viisil noortes inimestes patriotismi. Me ei tohi saata noortele inimestele segadust tekitavaid sõnumeid – ja kindlasti ei tohi selleks kasutada linna keskväljakuid ja tänavaid," ütles Moskva linna regionaalturvalisuse eest vastutav Aleksei Majorov.

Majorov hoiatas, et kui homoaktivistid eiravad seadust ja üritavad ikkagi paraadi korraldada, nagu nad on eelnevatel aastatel seda teinud, siis võetakse kasutusele vastavad meetmed, et ettevõtmist tõkestada. "Meie arvates puudub linnaelanikes soov näha linnas selliseid üritusi."

Majorovi väited peegeldavad Venemaa avalikku arvamust – hiljuti läbiviidud arvamusküsitluse kohaselt on 87% Venemaa elanikest homoparaadide lubamise vastu ning 85% on vastu ka nn homoabielude seadustamisele.

Homoparaade iseloomustab sageli avalik moraalitus, mis kätkeb mh avalikku alastust, homoseksuaalsete praktikate simuleerimist, kristluse mõnitamist ja avalikku joobes viibimist.

Moskva keeldumine homoparaadiks loa andmisest on kõnekas, sest Euroopa Inimõiguste Kohus on sellise otsuse tõttu juba 2010. aastal mõistnud Venemaa süüdi Euroopa Inimõiguste Konventsiooni rikkumises.

Toona teatas üks Venemaa homoliikumise juhtifiguure Nikolai Aleksejev, et Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus kujutas endast sandistavat hoopi homofoobiale Venemaal. Toonane Moskva linnapea Juri Lužkov nimetas aga püüdlust manifesteerida Venemaa pealinna tänavatel homoseksualismi saatanlikuks.

Loe lähemalt portaalist LifeSiteNews.com.

Homoparaad Amsterdamis. Erinevalt Lääne-Euroopast ei näe venelased seesuguse
"vabaduse" avalikule propageerimisele oma kultuuris kohta.