10. septembril 2014 avati Riiklikus Kremli palees rahvusvaheline foorum „Suurpered ja inimkonna tulevik“.

Osalejad arutlesid perekondadele suunatud algatuste üle ühiskondliku elu erinevates sfäärides ja mõtisklesid sotsiaalsete, majanduslike, kultuuriliste ja religioossete-moraalsete tingimuste üle, milles perekonnad tänapäeva maailmas elavad.

Sellest võttis osa rohkem kui tuhat inimest, kellest pooled osalejad esindasid 69 Venemaa regiooni ning rohkem kui 250 inimest osales 45 erinevast riigist üle maailma, samuti olid esindatud Vene ametnikud ja vaimulikud.

Kahepäevane foorum, mis korraldati osana Venemaa riiklikust programmist „Emaduse pühadus“, oli organiseeritud Venemaa Rahvusliku Kuulsuse Keskuse ja Püha Andreas Esmakutsutu Sihtasutuse poolt koostöös Püha Basileus Suure Heategevusfondiga ja Perekonna, emaduse ja lapsepõlve kaitsmise patriarhaalse komisjoniga ning Venemaa ja välismaa avalike organisatsioonide osalusel.


Moskva patriarh Kirill kõnelemas foorumil "Suurpered ja inimkonna tulevik"

Foorumi avamisel osalesid Tema Pühadus Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill, Volokolamski metropoliit Illarion (Moskva patriarhaadi kiriku välissuhete osakonna juhataja), ülempreester Vsevolod Tšaplin (Kiriku ja ühiskonna suhete sinodaalse osakonna juhataja) ja ülempreester Dimitri Smirnov (Emaduse ja lapsepõlve patriarhaalse komisjoni juhataja).

Avamisel olid kohal ka pr Jelena Mizulina (Perekonna, naiste ja laste küsimuste riigiduuma komitee esinaine), hr Vladimir Jakunin (Püha Andreas Esmakutsutu Sihtasutuse hoolekogu esimees), Venemaa moslemite peamufti Talgat Tadžuddin, Venemaa pearabi Berel Lazar ja teised riiklike, avalike ja usuliste organisatsioonide esindajad.

Hr O. Morozov, presidendi sisepoliitika direktoraadi juhataja, luges ette president Vladimir Putini tervitussõnumi, milles toonitati eriti, et „Venemaal pöörab riik esmajärjekorras tähelepanu perekonna õiguste ja huvide kaitsele ning samuti emadusele ning lapsepõlvele. Selles töös toetume tihedale koostööle mitteriiklike ja vabatahtlike organisatsioonidega, kodanike endi initsiatiivile ja muredele ning meie rahva ajaloolistele, kultuurilistele ja vaimsetele traditsioonidele.“

Foorumi poole pöördudes toonitas patriarh Kirill eriti, et „suurpered on nähtus, mis mõjutab väga paljusid, kuna suurpered on näide sellest, kuidas inimesed rajasid väga tugeva kogukonna, pühendades enda elud teistele. Suur ja terve perekond on tegur, mis määrab kogu ühiskonna moraalse tervise. See on minu sügav veendumus, mistõttu toetan ma kõiki üritusi ning kogu programmi, mille te olete koostöös oma rahvusvaheliste mõttekaaslastega ellu kutsunud.“

Oma kõnes mainis metropoliit Illarion Venemaal ja Euroopas eksisteerivat demograafilist kriisi, mis tuleneb muuseas ka perekondade kriisist, „eriti suurperede kriisist. Suurperede elu tänapäeva Venemaal on igapäevane raske töö ja pingutus; see on elu, mis on vastupidine kõikidele mugavusühiskonna mustritele.“

Tõsiste probleemide hulgas, mis takistavad Venemaal moraalse perekondliku õhkkonna säilitamist, on abortide tohutu arv. Metropoliit Illarion kutsus üles kõikide usutunnistuste ja heatahtlike inimeste vahelisele solidaarsusele „perekonna kaitsmisel sekulaarse maailma väljakutsete vastu ning seeläbi oma tuleviku kindlustamisel.“

Kõnelejate seas olid ka pr Natalja Jakunina (Venemaa Rahvusliku Kuulsuse Keskuse ja Püha Andreas Esmakutsutu Sihtasutuse aseesinaine), hr Aymeric Chauprade (Euroopa Parlamendi liige Prantsusmaalt), hr G. Prele (Ungari sotsiaalsete ressursside ministeeriumi aseriigisekretär), pr T. Okafor (Aafrika Kultuuripärandi Sihtasutuse direktor Nigeeriast) ja kardinal Vincenzo Paglia (Perekonna Paavstliku Nõukogu president).

Foorum jätkas oma tööd 11. septembril Kristuse Lunastaja kiriku nõupidamissaalis.

Allikas: mospat.ru