Illustratsioon: MTÜ Eesti Vanemad

Eesti Päevalehe poolt Kremli-meelsuses süüdistatud MTÜ Eesti Vanemad küsib vastu, kas erinevates riikides sotsiaalametkondade omavoli vastu protesteerivad tuhanded lapsevanemad on tõesti kõik Putini agendid.

"Nagu me [EPL-i artiklist] teada saime, peab Kaitsepolitsei meid valeinformatsiooni levitajateks," seisab MTÜ Eesti Vanemad saadetud pöördumises. "Me tahaksime neilt küsida, mida konkreetselt meie poolt jagatud informatsioonist saab valeinfoks lugeda? Kas seda, et Euroopa komisjon on üle ujutatud petitsioonide ja kaebustega lapsevanematelt, kellelt on alusetult lapsed ära võetud? Või seda, et Euroopa nõukogu parlamendiassamblee avaldas möödunud aasta aprillis resolutsiooni, milles tunnistatakse, et paljud laste perekonnast eraldamise juhtumid on toimunud alusetult? Ja kuidas siis me oma tegevusega Kremlit propageerime?"

"Vägisi jääb mulje, et lapsevanemate ühingu ümber puhutud skandaal kujutab endast meeleheitlikku katset juhtida inimeste tähelepanu eemale faktilt, et jaanuarikuus tulevad peaaegu kolmekümnes riigis lapsevanemad tänavatele, protesteerimaks sotsiaalametkondade omavoli vastu. Tuhanded inimesed kolmekümnest riigist – ja kõik nad on tõesti Putini agendid?" küsib MTÜ Eesti Vanemad.

Eesti Päevaleht kirjutas 13. jaanuaril, et 2014. aasta novembris loodud ja Venemaa propagandat levitavate organisatsioonidega ühiseid üritusi korraldanud MTÜ ei kritiseeri ainult Eesti lastekaitset ja seadusloomet, vaid kogu läänelikku ühiskonda. Oluliseks peetakse, et sotsiaaltöötajad ei saaks lapsi liiga kergesti perekonnast lahutada.

Ühing korraldab 23. jaanuaril kell 12.00 Tallinnas Toompeal meeleavalduse, et protesteerida mitmetes lääneriikides seadustatud nn lastekaitse süsteemi juurutamise vastu Eestis. Lähemalt infot meeleavalduse kohta leiab MTÜ kodulehelt.

Viidatud lehelt saab teada, et jaanuaris tulvab üle maailma protestilaine sotsiaalteenistuste omavoli vastu. Tuhanded lapsevanemad kahekümne viiest riigist tulevad tänavatele, kutsudes valitsusi ja ühiskonda ärkama ja tähele panema, et nende teenistuste tegevus meenutab üha enam terroriorganisatsioonide oma, kuna lapsi eemaldatakse peredest igasuguse põhjuseta, andmata õigust nende tagasisaamiseks.

Keskseks juhtumiks on seekord saanud Bodnariute perekonnaga toimuv: Norra lastekaitseamet võttis nende perelt viis last põhjendusega, et lapsi "töödeldakse kristliku ideoloogiaga." Juhtunu ajendiks sai see, kui pere vanim tütar koolis religioosse alltekstiga laulukest laulis. Peagi pärast seda võeti perelt lapsed, nende seas 4-kuune rinnalaps.

Mingisuguseid vanemate süüd kinnitavaid tõendeid ei ole kahe kuu jooksul esitatud, vahendab MTÜ Eesti Vanemad.