MTÜ Eesti Vanemad teatel toimub 11. juunil mitmes Euroopa linnas, sealhulgas Tallinnas, meeleavaldus, millega väljendatakse protesti laste eraldamise vastu oma vanematest ja peredest, sõltumata asjaosaliste tahtest.

“Kui me ei seisa teiste perede õiguste eest, siis kes seisab meie eest, kui tullakse meie juurde? MTÜ Eesti Vanemad kutsub üles kõiki 11.06.2016 kell 12.00 Toompeal toimuvale meeleavaldusele, et nõuda riigiametnikelt austust, austavat suhtumist perekonna ja perekondlike sidemete, laste ning vanemlike õiguste vastu. Laste ja vanemate õigused on samuti inimõigused, lastel ja vanematel on õigus olla koos!” seisab teadaandes.

Vabaühendus näeb probleemi selles, et mitmetes riikides kehtiv lastekaitsesüsteem on üles ehitatud ärina ning lastest on saanud peamine kaup, kelle pealt lõikavad kasu psühholoogid, psühhiaatrid, kohtutäiturid, sotsiaaltöötajad, õigussüsteemi töötajad jt.