Stenkulaskolani koolimajad Malmös. Foto: Wikimedia Commons

Rootsi rahvusringhäälingu värske uuringu valguses on neljandik õpilastest Rootsis tänase seisuga välismaise taustaga.

Rahvusringhääling SVT on seejuures mures, et migranditaustaga õpilased ei ole koolide vahel ühtlaselt jaotatud, vahendab Voice of Europe.

Nii on Linköpingus mitu kooli, kus migranditaustaga õpilaste protsent on enam kui 90, aga teistes vaid viie protsendi ringis.

Selliseid näiteid on aga Rootsis palju, mistõttu kohalikud omavalitsused teevad riiklike juhendite toel pingutusi eri taustaga õpilaste ühtesegamiseks.

Kasutusel on sellised meetmed nagu koolide sulgemine getodes, uute koolide paigutamine pigem keskustesse ning väiksemate koolide kokkusulatamine suurteks.

Toimetas Urho Meister