New Yorgi linna Inimõiguste Komisjon andis teada kavatsusest hakata trahvima linna tööandjaid ja elamispindade üürileandjaid, kes kasutavad “transsoolistele” inimestele viitamisel valesid asesõnu, kuni 250 000 dollari suuruste trahvidega.

New Yorgi Inimõiguste Komisjoni poolt välja antud “Juhis sooidentiteedi alusel diskrimineerimise vältimiseks” (Guidance on Discrimination on the Basis of Gender Identity or Expression) tõlgendab kehtivaid sooidentiteedi alusel diskrimineerimist keelavaid inimõigusnorme viisil, mis hõlmab ka igaühe soolise eneseväljenduse, mida omakorda defineeritakse kui “tunnetatud sugu, mis väljendub sooidentiteedis, enesekuvandis, väljanägemises, käitumises ja eneseväljenduses”, sõltumatuna inimese bioloogilisest ehk tegelikust soost.

Juhisega laiendatakse tagatisi, mille kohaselt ei tohi näiteks elamispindade omanikud keelduda neile kuuluvate pindade üürileandmisest soolisel alusel, kehtestades täiendavaks tingimuseks nõudmise, et keelduda ei tohi elamispindade rentimisest mitte ainult näiteks naistele, vaid ka naistele, kes ütlevad, et nad on mehed, sõltumata sellest, kuidas nad välja näevad.

Aga juhises minnakse oluliselt kaugemale. Nimelt lisatakse lubamatute rikkumiste nimekirja “sihilik või korduv keeldumine kasutada indiviidi poole pöördudes eelistatud nime, asesõna või tiitlit, mille väljenduseks võib olla näiteks korduv pöördumine “transsoolise naise” (ehk end naisena tundva mehe) poole, kasutades meessoolist asesõna [he] või tiitlit [Mr] olukorras, kus see isik on teinud selgeks, millist asesõna või tiitlit ta ise kasutab.”

Niisuguste väidetavate inimõiguste rikkumiste eest nähakse maksimaalse karistusena ette 125 000 dollari suurune rahatrahv, välja arvatud juhul, kui rikkumine on tahtliku, õela või pahatahtliku käitumise tagajärg, millisel juhul võib karistus küündida kuni 250 000 dollarini.

Mitmete õigusekspertide sõnul on kõnealune juhis jämedalt vastuolus õigusega usu- ja sõnavabadusele.

Mitmete õigusekspertide sõnul on kõnealune juhis jämedalt vastuolus õigusega usu- ja sõnavabadusele.

USA konstitutsiooni esimese paranduse spetsialist Eugene Volokh, kes töötab Los Angelese California Ülikooli õigusteaduskonnas, kirjutas teisipäeval ajalehes Washington Post, et niisugused reeglid paneks näiteks restoraniomanikud vastutama mitte ainult nende töötajate, vaid ka klientide väljaütlemiste eest.

“Sind võidakse trahvida selle eest, kui sa ei pöördu inimeste poole asesõnaga “ze” või “hir”, eeldusel, et vastavad isikud eelistavad, et neid nii kõnetataks,” kirjutas Volokh, toonitades, et see ei ole mitte ainult absurdne, vaid ka ränk vabadusõiguse riive. “Põhimõtteliselt saaks siis inimesed meid vägagi tõsise rahalise karistuse ähvardusel sundida meid ütlema asju, mida nemad soovivad, et me ütleks, sõltumata sellest, kas me soovime niisuguse keelekasutuse taustaks olevat poliitilist ja ideoloogilist sõnumit omaks võtta ja propageerida ning hoolimata ka sellest, kui see on meie hinnangul lihtsalt vale.”

Ekspert tõi ühtlasi välja, et kuivõrd asesõnad ja tiitlid, millega inimesed võivad soovida oma sooidentiteeti väljendada, on täiesti subjektiivsed, siis võidakse eelistada ka seda, et neid kõnetataks näiteks niisuguste sõnadega, nagu “Teie Pühadus” või “Teie Hiilgus”, millega protokolli kohaselt pöördutakse paavsti või piiskoppide poole, ent mille kasutamist ei saa viimased kelleltki nõuda.

“Transsoolised” isikud, seevastu, võiksid uue korra kohaselt mitte ainult nõuda, et neid kõnetataks niisuguste tiitlitega, vaid võiksid nõuda Inimõiguste Komisjonilt inimeste suhtes, kes keelduvad neid nõnda kõnetamast, menetluse algatamist. “Jah, need võivad ju näida sooidentiteediga mitteseotud tiitlitena, aga kes ütleb, millised tiitlid on õigustatud, millised mitte? Mis siis, kui keegi otsustab, et mõni teadaolevast 56-st sooidentiteedist on eriliselt õilis või püha?”

Religioonivabaduse spetsialist Josh Blackman, kes on Lõuna-Texase Õigusteaduse Kolledži professor, peab New Yorgi juhiseid tüüpiliseks näiteks “pealesunnitud kõnest” ning sellisena konstitutsiooni esimese parandusega tagatud usu- ja sõnavabadusega vastuolus olevaks.

Professor Blackmani sõnul võivad veel nii mõnedki inimesed arvata, et sugu ei ole nö voolav nähtus, vaid sõltub sellest, millised suguorganid ja kromosoomid inimesel sündides on. “Vahest on New Yorgi linna Inimõiguste Komisjoni ametnikele… selline idee talumatult tagurlik ja sotsiaalteaduste viimaseid avastusi eirav ning sellisena midagi lapiku maa teooria sarnast. Kuid sõna- ja usuvabaduse seisukohast ehk õiguslikult pole nende niisugusel arvamusel mingit tähtsust.”

Allikas: LifeSiteNews.com