Norra lesbiline kunstnik Tonje Gjevjon. Foto: Facebook

Norra lesbilist kunstnikku Tonje Gjevjoni võib ees oodata kriminaalsüüdistus ning kuni kolm aastat vanglat, kuna ta kirjutas sotsiaalmeedias, et mehed ei saa olla lesbid. Politsei andis talle 17. novembril teada, et tema suhtes teostatakse uurimist võimaliku vihakõne tõttu.

Gjevjon võttis oma Facebooki postituses sõna transseksuaalsete meeste vastu, kes nimetavad end lesbideks ning mõistis hukka transaktivistid, kes üritavad taga kiusata naisi, kes seisavad vastu sooideoloogiale.

"On sama võimatu, et meestest saavad lesbid kui see, et nad jäävad rasedaks," kirjutas Gjevjon. "Mehed on mehed hoolimata oma seksuaalsetest fetišitest."

Ta lisas, et "fetišitega mehi on kaitstud haavatava vähemusena läbi rumala ja konstrueeritud sooidentiteedi kontseptsiooni".

Gjevjoni sõnul tegi ta oma Facebooki postituse eesmärgiga juhtida tähelepanu Norra vihakõneseadusele. Seadus muudeti 2020. aastal, kui riigi parlament hääletas selle poolt, et muuta illegaalseks vihakõne inimeste vastu, kes identifitseerivad end transsoolistena. Gjevjon pole ühtlasi esimene, kellele on esitatud süüdistus selle eest, et nad on öelnud, et mehed ei saa olla emad ega lesbid.

Üle-eelmisel aastal küsis Gjevjon kohaliku Töölispartei lesbiliselt poliitikult ning praeguselt kultuuri ja võrdõiguslikkuse ministrilt Anette Trettebergstuenilt, mida ta kavatseb teha, et kaitsta naiste ja tüdrukute õigusi. Ta küsis samuti, kas ta arvab, et mehed võivad olla lesbid.

"Ma usun, et on absoluutselt vajalik asetada bioloogiline sugu aluseks kõikides kontekstides, kus sool on õiguslik, kultuuriline või praktiline tähtsus ning ma usun, et bioloogilise soo võrdsustamisel sooidentiteediga on kahjulikud, diskrimineerivad tagajärjed naistele ja tüdrukutele – eriti lesbidele," selgitas Gjevjon oma küsimuse sissejuhatuses.

"Kas võrdõiguslikkuse minister astub samme tagamaks, et lesbiliste naiste inimõigused on kaitstud, väljendades selgelt, et ei eksisteeri peenistega lesbisid, et mehed ei saa olla lesbid, hoolimata nende sooidentiteedist ning koristab eelmise valitsuse poolt tekitatud kahjulike soopoliitikate segaduse?" küsis ta.

Trettebergstuen vastas talle, et ta ei jaga arusaama reaalsusest, kus sugudena mõistetakse ainult kahte bioloogilist sugu. "Sooidentiteet on samuti oluline," lisas ta.

Gjevjon väljendas oma frustratsiooni Trettebergstueni suhtes, kuna too keeldub toetamast lesbide õigusi ning juhtis tähelepanu sellele, kui palju rahastust ja toetust saab sooidentiteedi agenda valitsuselt.

"Valitsus koos võrdõiguslikkuse- ja kultuuriministriga annab kümnetes miljonites riiklikku rahastust kväärorganisatsioonidele, mis teostavad LGBTQI-aktivismi, mis hõlmab endas lesbide ja minu moodi mõtlevate naiste demoniseerimist," ütles Gjevjon.

"Kväärorganisatsioonide agenda keskmes on suuresti kväärmeeste ihalus saada suuremat ligipääsu lastele ja naiste kehadele: surrogaatluse legaliseerimine, kupeldamise legaliseerimine, prostitutsiooni ülistamine ja romantiseerimine ning seadusest tulenev erikaitse seksuaalsetele fetišitele nagu näiteks BDSMile," lisas ta.

Gjevjoni hinnangul on pornograafiline ja objektiviseeriv kultuur läbi põimunud keele eemaldamisega, mis kirjeldab täpselt seda, mida tähendab olla naine.

"Minu arusaamist mööda on siin tegemist tüdrukute, naiste ja lesbide alandamise ja dehumaniseerimisega. Ma ei usu sooidentiteedi kontseptsiooni. Ning mehed ei saa olla naised ega lesbid ega nendeks muutuda," rõhutas ta.

Gjevjon, kes on lesbilise kunstnikerühmituse Hungry Hearts asutaja, on samuti kirjeldanud seda, kuidas ta lükati oma vaadete pärast kunstnike kogukonnast välja, kuigi ta on olnud üle 15 aasta prominentne muusika- ja kunstieliidi liige. Ta on paigutatud kunstnike maailmas nii-öelda musta nimekirja, tema näituseid on tühistatud ning transaktivistid on sildistanud teda ohtlikuks.

Tonje Gjevjon esinemas oma kollektiiviga Hungry Hearts Stockholmi homofestivalil 2017. Foto: Facebook

Tema tööd eemaldati ühelt näituselt seetõttu, et muuseum ei suutnud tema ohutust tagada. Ühe teise muuseumi poolt esitatud kutse tühistati, kuna kuraatori sõnul oleks temaga seostumine ruineerinud tema maine.

Üks Gjevjoni "transsooline" kriitik, kes kasutab nime Ingrid Frivold, võrdles teda Haugari kunstimuuseumile saadetud sõnumis koguni holokausti eitajaga: "Paljude transinimeste jaoks tundub see sama ärritavana kui David Irwingul oleks palutud rääkida holokausti käsitleva näituse avamisel."

Frivold on väljendanud ka seisukohta, et naised peavad ära harjuma meeste suguelundite nägemisega riietusruumides ja muudes sellistes kohtades.

Gjevjoni sõnul sai kõik alguse sellest, kui ta hakkas avalikult kritiseerima arusaama, et mehed võivad end naistena identifitseerida.

"Ma olen väljendanud seisukohti, et naised on naissoost, et lesbidel pole peeniseid, et lapsed ei peaks olema vastutavad otsuste eest, mille ulatust nad pole võimelised mõistma ning platvormi keelamine on kahjulik demokraatia jaoks. Nende arvamuste eest on mind korduvalt tühistatud," selgitas Gjevjon.

"Ma ei olnud valmis selle ulatuse jaoks, kuidas kväärorganisatsioonid, poliitikud ja aktivistid hakkavad demoniseerima lesbilist kunstnikku, kelle arvamused ei ühti nende omadega. Transaktivistid võtsid ühendust inimestega, kellega ma töötan, kujutades mind vihkajana ning hoiatades neid minuga läbikäimise eest," ütles ta täiendavalt.

Allikad: Reduxx, Daily Wire

Toimetas Martin Vaher