Kristlased peaks aktiivsemalt poliitilisi protsesse suunama, et tagada austus kristlike põhimõtete vastu. Foto: dimbar43/Bigstockphoto.com

Objektiivi raadiosaates arutlevad Varro Vooglaid ja portaali Meie Kirik peatoimetaja Veiko Vihuri selle, millistest põhimõtetest peaks kristlased eesseisvatel riigikogu valimistel lähtuma.

.
Saatest jäi kõlama seisukoht, et ennekõike on kristlaskonnal oluline lähtuda mitte parteide pragmaatilistest lubadustest, vaid sellest, kuivõrd parteide programmid ja nende tegevus vastab reaalselt kristlaste jaoks kõige olulisematele põhimõtetele.

Vihuri sõnul on kristlased olnud poliitilisel areenil liialt passiivsed ja põhjendamatult on võetud omaks sekularistlik hoiak, nagu oleks kuidagi kohatu avalikus elus kristlike põhimõtete eest seista, kui vaja siis ka läbi vastanduste ja konfliktide. Vooglaiu hinnangul on eriti just usuühenduste juhid jätnud pikka aega täitmata oma vastutus kutsuda kristlasi aktiivselt poliitikas osalema ja kristlike põhimõtete eest seisma.

Kesksetest ideoloogilise võitluse rinnetest rääkides nimetati mh sündimata laste massilist tapmist ja selle riiklikku rahastamist, püüdlusi moonutada abielu ja perekonna tähendust, katseid suruda maha usu-, veendumuste-, südametunnistuse- ja sõnavabadust ning soovi tõrjuda rahvusriigi põhimõtet ja kehtestada nn multikulti ühiskonnamudelit koos uste avamisega massilisele immigratsioonile.

Kuulake lisa raadiosaatest!

Objektiivi raadiosaade on ka alanud aastal Pereraadio eetris üle nädala reedeti ja kordusena laupäeval, järelkuulatav meie portaalis.