Metropoliit Kornelius saatis 19. mail Riigikogule pöördumise, milles väljendas Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku (MPEÕK) Täiskogu sügavat muret seoses arutluse all oleva kooseluseaduse eelnõuga.

MPEÕK Täiskogu leiab, et riikliku seadusandluse prioriteediks peaks olema praegu niigi nõrgeneva abieluinstitutsiooni ja traditsioonilise peremudeli kaitsmine.

"Oleme veendunud, et vaid terve perekond, mis koosneb mehest, naisest ja selles perekonnas sündivatest lastest, on terve ühiskonna ja seega ka tugeva riigi garantiiks," selgitab MPEÕK Täiskogu oma seisukohta.

Avalduses selgitatakse, et Kirikul ei ole võimalik nõustuda ja heaks kiita seadusandlust, mis teeb võimalikuks ka samasooliste paaride kooselule õigusliku staatuse andmise, nagu see oleks abieluga võrdsustatud.

"MPEÕK Täiskogu arvates on äärmiselt kahetsusväärne, kui meie riigi seadused lähevad otseselt vastuollu Jumala seadustega, mille alused on inimkonnale ilmutatud kümnes käsus."

"Tõesti, meie Kirik ei näe põhjust, miks peaks Eesti riik tegema sellise sammu, mis ähvardab nõrgestada meie riiki ja võib kaotada austuse riigi vastu ülisuure hulga kodanike silmis," võtab metropoliit Kornelius oma kirja kokku, soovides ühtlasi riigikogu liikmetele Jumala õnnistust ja südametunnistuse hääle kuulamist.

MPEÕK on suurima liikmete arvuga usuühendus Eestis. Õigeusklikke on 2011. aasta rahvaloenduse kohaselt Eestis rohkem kui 176 000, olgugi, et see arv hõlmab ka Eesti Apostelliku Õigeusu Kiriku ridadesse kuuluvaid inimesi.

Kooseluseaduse eelnõu suhtes on selget vastuseisu väljendanud kõik suuremad usuühendused Eestis – vastavasisulise pöördumise on riigikogule saatnud ka Eesti Kirikute Nõukogu.

Kahjuks on metropoliit Korneliuse väga tõsine pöördumine jäänud Eesti peavoolumeedias kajastamata. Kõnealuse kirja originaali koopiaga saab tutvuda Riigikogu lehel.