Kaader filmist "Ironclad".

Ameerika Ühendriikides rajati käesoleva aasta suvel uus ordu nimega Ordo Militaris Catholicus, et pakkuda tagakiusatud kristlastele relvastatud katoliiklike meeste poolt sõjalist kaitset, esmalt ISIS-e terrori all olevatel aladel, hiljem kõikjal mujal, kus selle järgi on vajadus.

Lühidalt öeldes on tegu organisatsiooniga, kus ei mängita rüütlimänge, vaid mille moodustavad tõelised mehed tõeliste relvadega, kes astuvad kristlasi tagakiusavate jõududega otsesesse sõjalisse võitlusse, vahendab Catholicism.org.

Ordu asutati USA-s kehtivate seaduste alusel mittetulundusliku sõjaväelise eraettevõttena (private military company), mille liikmeteks on sügavalt juurdunud katoliiklike tõekspidamistega mehed. Ordu asutajaks on frantsiskaani eremiit, vend Alexis Bugnolo.

Praegusel ajal töötab ordu oma treeninglaagri asutamise ja ülesehitamise nimel, et valmistada oma liikmetest sõdureid ette missioonidele saatmiseks. Selleks puhuks kogutakse toetajatelt annetusi. Orduga on juba liitunud nii tegevteenistuses olevaid kui ka erruläinud sõjaväelasi nii USA-st, Kanadast kui ka Hispaaniast ning kontakte luuakse mitmetes teistes Euroopa riikides, kaasa arvatud Prantsusmaal, Itaalias ja Leedus.

Ordu sõjalisi operatsioone hakkab ellu viima mitte vaimulikkond, vaid asjakohast ettevalmistust omav militaarne personal, mille ülesandeks on lahinguväljaõppe tagamine uutele liitujatele.

USA Terrorismivastase võitluse Keskuse kaardil on näha ISIS levik maailmas 2016.a augusti seisuga.
USA Terrorismivastase võitluse Keskuse kaardil on näha ISIS levik maailmas 2016. aasta augusti seisuga.

Ordu lähtub oma tegevuses eesmärgist kaitsta hädasolevaid kristlasi, jäämata kinni kõikvõimalikesse riikidevahelise poliitika keerdkäikudesse ja tülidesse, majanduslikesse huvidesse, ideoloogilistesse vastuoludesse ning salaühenduste varjatud agendadesse. Samuti püüab ordu pakkuda reaalse võimaluse katoliiklastest meestele, kes tahavad pühenduda võitlusele kristlaste kaitseks, ilma, et selleks tuleks liituda ühe või teise riigi sõjaväega, kus valitsevad sageli äraspidised ideoloogilised suundumused ja tõsised moraalsed probleemid ning kus prioriteedid on tihtipeale hägused või väärad.

"Praeguse aja lääne valitsused on kõik tugevalt mõjutatud Prantsuse revolutsioonist ja vabamüürlusest ning nad ei suuda kristlaste kaitsmisele pühendumisest isegi mõelda – see pole isegi nende kujutlustes –, kuna kogu nende ideoloogilise püüdluse keskmeks on kristluse õõnestamine," selgitas vend Bugnolo.

Ordu asutaja sõnul on militaarne kutsumus üllas ning ajalooliselt on see läbi rüütellikkuse ideaali järgimise sünnitanud terve rea pühakuid. Teatud mõttes hakkavad Ordo Militaris Catholicus'e liikmed tegema seda, mida niigi juba teevad paljud ameeriklased ja eurooplased, kes on sõitnud Iraaki ja Süüriasse, et võidelda ühes teistega ISIS-e vastu. Nõnda hakkavad nad tegutsema välismaiste vabatahtlikena, kes sõdivad oma enda mundris õiguspäraselt asutatud armeede koosseisus.

Asutaja sõnul on ordu tegevus täielikult kooskõlas USA-s kehtivate seadustega, mis reguleerivad sõjaväeliste eraettevõtete tegevust, kuigi ordu tegevus on nii religioosse motivatsiooni kui ka kõrgema eetilise standardi tõttu teiste militaarettevõtete omast oluliselt erinev. Kõigile ordu liikmetele kehtib ordu reegel, mille on kirjutanud vend Alexis Bugnolo isiklikult, tuginedes Templirüütlite ordu reeglile.

Praegusel ajal ei ole Ordo Militaris Catholicus kiriklik institutsioon, vaid eraõiguslik ühendus. Katoliku Kiriku poolt tunnustatud rüütliordusid eksisteerib täna veel vaid mõned (nt Malta Ordu, Teutooni Ordu, Püha Haua Ordu), ent kõik need on pühendunud mitte militaarsele võitlusele, vaid heategevusele.

Lisainfot Ordo Militaris Catholicus'e tausta, eesmärkide, reegli ja toetamise võimaluste kohta saab ordu kodulehelt, Facebooki-lehelt ja Twitterist. Raadiointervjuud ordu asutajaga saab kuulata siit.

Vana Püha Franciscus de Sales'i nimeline misjonikeskus New Mexicos, Rodeys, kuhu Ordo Militaris plaanib rajada oma väljaõppekeskuse.
Vana Püha Franciscus de Sales'i nimeline misjonikeskus New Mexicos, Rodeys, kuhu Ordo Militaris plaanib rajada oma väljaõppekeskuse.