Kõneledes 9. jaanuaril Vatikanis oma iga-aastasel kohtumisel suursaadikutega, hoiatas paavst Benedictus XVI riikide esindajaid, et sündimata inimeste tapmist lubavad ja traditsioonilist peremudelit õõnestavad seadused ohustavad inimkonna tulevikku.

Rääkides eriliselt just lääne kultuuriruumist, selgitas paavst: “Olen veendunud, et seadusandlikud meetmed, mis mitte üksi lubavad, vaid tihti koguni toetavad abordi tegemist mugavuse kaalutlustel või juhindudes kaheldava väärtusega meditsiinilistest motiividest, kompromiteerivad noorte inimeste moraalset küpsemist ja seeläbi inimkonna tulevikku.”

Samuti rääkis paavst mehe ja naise abielule baseeruvast perekonnast, märkides et “see ei ole mitte lihtsalt üks ühiskondlik tava, vaid iga ühiskonna fundamentaalne alusrakuke” ning et just seetõttu ohustavad perekonna institutsiooni õõnestavad poliitilised suundumused ja sammud inimväärikust ja inimühiskonna tulevikku.

Paavst Benedictus märkis, et majandusliku ja ühiskondliku rahutuse tingimustes elame praegu “pimedal ajastul”: “Meie aega iseloomustab kurval kombel sügav rahutus ja mure ning mitmesugused kriisid ⎯ majanduslik, poliitiline ja ühiskondlik ⎯ on selle dramaatiliseks väljenduseks.” Paavst selgitas, et “maailm on tõeliselt pime alati, kui inimesed enam ei tunnista oma sidet Loojaga ning ohustavad seeläbi oma suhteid teiste loodud olendite ja kogu looduga.”

Lahendusena kutsus paavst üles austama inimväärikust ja inimisiku õiguseid. “Mulle näib ilmsena, et parim tee edasiliikumiseks on iga inimisiku vöörandamatu väärikuse ja fundamentaalsete õiguste tunnustamine” ⎯ “austus inimisiku vastu peab olema kõigi institutsioonide ja seaduste keskmes; see peab viima vägivalla lõpetamiseni ning vältima riski, et kohane hool rahva vajaduste ja ühiskondliku solidaarsuse suhtes muudetakse tühipaljaks võimu hõivamise ja hoidmise vahendiks.”

Uudisteagentuuri Reuters hinnangul on tegemist ühega kõige tugevamatest väljaütlemistest nn homoabielude vastu, millega praegune paavst on esinenud. Paavsti kõne terviktekstiga saab tutvuda siin.

(Allikas: LifeSiteNews.com)