Paavst Franciscus 11. veebruaril 2024, Vatikanis. Foto: Scanpix

Paavst Franciscus rääkis 1. märtsil peetud kõnes sellise kultuuri ehitamise olulisusest, mis kaitseks inimlikke ja kristlikke kutsumusi, mis on tema hinnangul ohus tänapäevaste kultuuriliste väljakutsete tõttu, millede hulka kuulub ka sooideoloogia, mis tühistab meie erinevused. "Erinevuste kustutamine on inimkonna kustutamine," ütles paavst.

"On väga oluline, et oleks see kohtumine… see kohtumine meeste ja naiste vahel, kuna tänapäeva inetumaks ohuks on sooideoloogia, mis tühistab meie erinevusi," ütles paavst audientsil, kuhu olid kutsutud Prantsuse akadeemilise organisatsiooni Kutsumuste Uurimise ja Antropoloogia Instituudi (CRAV) liikmed, vahendab Catholic News Agency.

Franciscuse sõnul muudab sooideoloogia, mis üritab hägustada erinevusi meeste ja naiste vahel läbi selliste liikumiste nagu transsoolisus, kõik ühesuguseks.

"Erinevuste kustutamine on inimkonna kustutamine. Mees ja naine on aga viljakas pinges," ütles Franciscus kohalviibinutele, kes olid tulnud Rooma kahepäevaseks rahvusvaheliseks konverentsiks nimega "Mees, naine, Jumala nägu: kutsumuste antropoloogia jaoks".

Paavst ei lugenud ise kogu pöördumist ette, delegeerides selle ülesande monsenjöör Filippo Ciampanellile. "Mul on endiselt külmetus ning minu jaoks on lugemine juba mõnda aega väsitav," selgitas paavst Vatikani kogunenud osalejatele.

Keskendudes oma reede hommikuses pöördumises antropoloogilisele kriisile ning inimlike ja kristlike kutsumuste vajalikule edendamisele, ütles paavst Franciscus, et selle ülesande täitmist takistab lugematu arv sotsiaalseid väljakutseid, mis tulenevad kultuurilisest Zeitgeist'ist ehk ajastu vaimust, sealhulgas ka sooideoloogia.

Tõstes esile konverentsi antropoloogilist külge, juhtis paavst tähelepanu elementaarsele ja fundamentaalsele tõele, mida me peame tänapäeval kogu oma ilus taasavastama: inimese elu on kutsumus.

Paavst rõhutas, et see on fundamentaalne element, mis on aluseks igale üleskutsele kogukonnas ning mis kujutab endast inimolendi kui sellise olemuslikku iseloomuomadust.

Paavst lisas, et "see avastus toob meid välja enesele viitava ego isolatsioonist ning paneb meid vaatama iseendale kui suhestuvale identiteedile".

Kirikupea rõhutas, et seda antropoloogilist tõde on hädavajalik mõista, kuna see "vastab täielikult inimliku täituvuse ja õnnelikkuse ihale, mis elab meie südametes".

"Me mõnikord kipume seda reaalsust unustama või ähmastama," ütles paavst. Ta leiab, et see kätkeb endas riski, et "inimolend taandatakse pelgalt tema materiaalsetele või esmastele vajadustele, nagu oleks ta ilma südametunnistuse ja tahteta objekt, keda tõmmatakse lihtsalt elu poolt nagu osana mehhaanilisest masinavärgist".

Paavst rõhutas, et suundumusele vastu astumiseks on vaja laialdast arusaama muutust, et "inimese elu on kutsumus" ning et "mees ja naine on loodud Jumala poolt ning on Looja nägu".

Oma seisukohtade toetuseks toonitas paavst, et inimesed peavad kultiveerima suhet Temaga, kes nad lõi, ning reaalsusega, mis on nende ülene ning samuti teiste ja neid ümbritseva maailmaga. Seeläbi saame vastata meis kõigis peituvale universaalsele kutsele võtta omaks spetsiifiline ja isiklik missioon rõõmu ja vastutustundega.

Toimetas Martin Vaher