Vatikan, 26.09.2012 (LifeSiteNews.com) – Ühiskondlikus elus aktiivselt kaasalöövate inimeste jaoks pole võimalik nende erinevaid tegevus- ja huvivaldkondi üksteisest eraldada, sest need „on sügavalt omavahel seotud“ ning peavad olema kõik „rajatud aukartusele inimolendite olemisülese väärtuse vastu,“ selgitas paavst Benedictus XVI möödunud nädalal tema audientsil käinud kristlikele poliitikuile.

Inimelu kaitsmist ei saa seepärast eraldada loomuliku abielu kaitsmisest. Vastuseis abordile, eutanaasiale ja eugeenikale on „tegelikkuses eraldamatult seotud abielu kui mehe ja naise vahelise lahutamatu liidu ja perekonnaelu aluse austamisega“.

„See on abielul põhinev ja elule avatud perekond, kus inimolendid kogevad abistamist, austust ja isetut armastust, ning kus nad samal ajal võtavad vastu – olgu nad siis lapsed, haiged või eakad – hoolitsust, mida nad vajavad.“

Paavst Benedictus XVI ütles oma kõnes Euroopa kristlik-demokraatliku liikumise esindajatele, et „inimühiskonna tõeline progress ei saa lahti öelda poliitikast, mille eesmärgiks on kaitsta ja edendada abielu ja abielule põhinevat ühiselu“.

Veelgi enam: paavst lisas, et mehe ja naise vahelisel liidul põhinev perekond „kujutab endast peamist ja kõige tähtsamat keskkonda inimese kasvatamiseks."

„See on perekond, ühiskonna aluskivi, mis juurena toidab mitte ainult üksikisikut, vaid terve ühiskondliku kooselu aluseid“. Paavst tsiteeris oma eelkäijat Johannes Paulus II-t, kes ütles, et inimõiguste hulka kuulub ka „õigus elada ühtses perekonnas ja sellises moraalses keskkonnas, mis aitab kaasa lapse isiksuse arengule“.

Paavst puudutas oma kõnes ka majanduslikku olukorda, öeldes, et olukord annab võimaluse tagasi pöörduda tugevate eetiliste aluspõhimõtete juurde, mille puudumine ongi põhjustanud käesoleva ülemaailmse kriisi. Ta ütles, et poliitika ja rahanduse „keskseks ja lahutamatuks“ eesmärgiks „peab jääma püüdlus ühise hüve poole“, mis põhineb „inimisiksuse võõrandamatul väärikusel“.

Paavst Benedictuse kõnet võib näha püüdlusena korrigeerida kristlik-demokraatlikus liikumises kasvava mõjuga suunda sekulariseerimisele. Alates oma varasemaist ilmingutest 19. sajandil vastusena Prantsuse Revolutsiooni antiklerikaalsele sekularismile – ja hiljem marksismi tõusule – on kristlik-demokraatlik poliitiline liikumine võtnud samm-sammult omaks neid samu põhimõtteid, millele vastuseisuks see kord loodi.

1970-ndatel aastatel väljendas seda suundumust Itaalias kristlike demokraatide ja kommunistide kolalitsioon, mis seadustas 1978. aastal sündimata inimeste tapmise. Sellest ajast saadik on mitmed kristlik-demokraatlikud parteid ja poliitikud üle terve Euroopa toetanud homoseksuaalse poliitilise liikumise eesmärke võrdsustada samasoolised partnerlussuhted loomuliku abieluga.

Liikumise taganemine oma religioossetest põhialustest väljendub ka mitmetes nimemuutustes. Rahvusvaheline organisatsioon alustas nime all Kristlike Demokraatide Maailmaliit ning muutis 1983. aastal oma nime Kristlike Demokraatide Internatsionaaliks, mis muudeti omakorda 2001. aastal, kui otsustati tema praeguse nime, Tsentristlike Demokraatide Internatsionaali kasuks. Sündimata inimeste tapmine seadustati nii Belgias, Itaalias, Prantsusmaal, Hollandis kui ka Ungaris just nimelt kristlike demokraatidest või konservatiividest peaministrite juhitud valitsuste poolt.

Artikkel avaldati algselt portaalis LifeSiteNews.com.