Eelmisel nädalavahetusel peatus Vene Õigeusu Kiriku patriarh Kirill Moskvas Kaasani kirikus peetud jutluses pikemalt ohul, mida kujutab endast lääneriikides jõuliselt esiletõusnud homoseksuaalne liikumine.

Patriarh Kirill rõhutas, et nn homoabielude seadustamise trend “kujutab endast väga ohtlikku apokalüptilist märki”.

“See tähendab, et rahvad valivad enesehävituse tee,” lausus kirikupea ning kinnitas, et toetab hiljuti Venemaal kehtima hakanud üleriigilist homopropaganda keeldu, millega seati otsustavalt tõkked ka nn homoparaadide korraldamisele, mis on saanud lääneriikides tavaliseks viisiks propageerida homoseksuaalset elusviisi.

“Viimasel ajal on terve rida riike andnud patusele käitumisele seadusliku õigustuse ja seeläbi ka ühiskondliku tunnustuse – paljude südametunnistuse häält kuulavate inimeste jaoks kujutab selline vähemuste poolt seaduste pealesurumine moraalset represseerimist,” ütles kirikupea.

Ta lisas, et tuleb teha kõik, mis võimalik, et vältida patule ühiskondliku tunnustuse andmist “püha Venemaa pinnal”. Vastasel korral “astub rahvas enesehävituse teele.”

Kõnealune jutlus leidis aset pühapäeval, mis järgnes peaminister David Cameroni valitsuse poolt ettevalmistatud nn homoabielu seaduse heakskiitmisele Suurbritannias. Nii usuühenduste juhid kui ka kodanikuaktivistid hoiatasid seejuures Suurbritannia valitsust, et kõnealuse seaduse vastuvõtmine ohustab tõsiselt demokraatliku ühiskonnakorralduse aluseks olevaid vabadusi.

Liikuma on pandud kolossaalsed jõud “veenmaks meid kõiki, et ainsaks tõeliseks väärtuseks on valikuvabadus” ning et “kellelgi ei ole õigust seda vabadust piirata – isegi, kui isik valib moraalse kurja, isegi kui isik astub ühiskonnaohtliku käitumise teele.”

Ent isegi kõige täiuslikumad seadused ei suuda juurida välja korruptsiooni, kurjust ja vastandumist, lisas patriarh: “Need saab välja juurida üksnes inimene, kes on langetanud vaba valiku tõelise hüve kasuks.”

Viimastel kuudel on patriarh Kirill tõusnud selgelt esile Euroopa kõige jõulisema ja kompromissituma usujuhina, seistes vankumatult vastu homoseksuaalse liikumise pealtnäha peatamatule pealetungile.

“Kui inimesed valivad sellise elustiili, siis see on nende õigus, ent Kiriku vastutuseks on öelda selgelt välja, et Jumala ees on see patt.”

See, mis patriarh Kirilli sõnul Kirikule muret teeb, “ei ole mitte selle patu olemasolu – see on alati eksisteerinud. Kuid me oleme väga tõsiselt mures, et esimest korda inimkonna ajaloos antakse sellele patule seadustega ühiskondlik tunnustus. See avab tee väga ohtlikele “arengutele”, mis annavad tugeva panuse ühiskonna kõlbelisse lagunemisse."