Andrei Petrovitš Rjabuškin: 17. sajandi Moskva tänav pühade ajal, 1912 Pilt: artsandculture.google.com

Belgia Flandria piirkonna suurima arvamusportaali Doorbraak ajakirjanik Paul Boonefaes kirjeldab portaalis Brusselsreport, kuidas Euroopa Keskpanga kavandatav digitaalne euro tähendab sisuliselt pärisorjandusliku korra kehtestamist.

"Digitaalse rahaga on võimalik maailmast ära kaotada pangajooksud," kõlab Flaami majandusajalehes De Tijd 24. märtsil ilmunud artikli pealkiri. Pompeu Ülikooli majandusprofessor Jan Eeckhout selgitab viidatud ülevaates, miks on kibekiiresti vaja võtta kasutusele nõndanimetatud keskpankade digitaalraha (Central Bank Digital Currency; CBDC). Tema sõnul on CBDCde näol tegu "kõike muutva lahendusega, mis välistab igaveseks pangajooksud". Professor selgitab, et tänu CBDCle on "inimeste säästud kaitstud ja rahandussüsteem püsib stabiilsena". Oma jutu lõpetuseks esitab ta väite, nagu "erapangad üritavad lobitegevusega" CBDCde maagilise lahenduse kasutuselevõttu takistada. Ta kiidab Hiina Rahvavabariiki ja Kanadat, kus säherduse digitaalse raha kasutuselevõtu kavadega on jõutud kõige kaugemale. "Kes võiks olla keskpankade digiraha vastu kui ainult traditsioonilised pangad, kelle kasumeid CBDC ähvardab," küsib professor. 

CBDC näol on rohkem tegemist valitsuse totalitaristliku kontrolli kehtestamise vahendi kui finantsinstrumendiga.

Professor Eeckhouti esitatud väited on äärmiselt lihtsameelsed. Ta eirab CBDC olulisi omadusi, nagu näiteks seda, et tegemist on rohkem kõikvõimsa valitsuse absoluutse kontrolli kehtestamise vahendi kui finantsinstrumendiga. CBDC kasutusele võtmise toel pangajooksudega võitlemine on sama kui sõda palavikuga kõikide kraadiklaaside purustamise kaudu. 

Kõnealune "lahendus" eirab peamist kõige aluseks olevat probleemi, milleks on vastutustundetute valitsuste avaliku raha väärkasutamine. Mitte millegi eest vastutavad poliitikud kulutavad rohkem raha kui nad peaksid, mis on kaasa toonud võlakoorma plahvatusliku suurenemise ja sunnib hoidma intressimäärasid kunstlikult madalatena. 

Võlakoorem ja madalad intressid tekitavad rahaturgudel igasuguseid mulle, mis toovad viimaks raketina taevasse sööstva inflatsiooni tõttu kaasa tohutu vaesumise. Inflatsioon omakorda sunnib keskpankasid tõstma kiiresti intressimäärasid, mis põhjustab pankade kokku kukkumise. Sellise häda ja viletsuse krooniks võivad seejärel toimuda pangajooksud. Kõigi nende kriiside juurprobleemiks on poliitiline saamatu juhtimine, fiskaaldistsipliini täielik puudus ja argus, mis ei luba võtta kasutusele probleemide lahendamiseks vajalikke meetmeid. CBDC ei tee selliste põhimõtteliste vigade parandamiseks midagi. Vastupidi, see suurendab hoopis nende samade poliitikute võimu, kes kirjeldatud väärastunud poliitikad kasutusele võtsid.    

Demokraatias peaks valijatel olema võimalus karistada vastutustundetuid poliitikuid. Kui CBDC on kord kasutusele võetud, ei ole see enam võimalik. "Digitaalne münt" on palju enamal määral totalitaristliku kontrolli- kui maksevahend. 

CBDC on demokraatia ja vabaduste täielik eitus.

CBDC muudab kõike, mida me mõistame "raha" määratluse all. Uus digitaalne raha ei ole mitte kunagi lõpuni inimeste oma. Täna otsustavad inimesed ise, millele nad raha kulutavad. Kui võetakse kasutusele digitaalsed rahaühikud, siis hakkab valitsus määrama, mida keegi osta tohib. Vabadusest ja iseolemisest ei jää enam midagi järele. Valitsus võtab CBDCde kaudu inimestelt ära õiguse hallata oma varasid ja teha iseseisvaid majanduslikke valikuid. Kõik see on pehmelt öeldes täiesti sobimatu lääne liberaalse demokraatia põhimõtete ja alusvabadustega. CBDC on demokraatia ja vabaduste täielik eitus.

CBDC on krüptoraha vastand

Esmalt tuleb selgeks teha, mida CBDC endast kujutab. Paljud inimesed kipuvad seda võrdlema krüptorahadega, nagu seda on Bitcoin ja Etherum. Neil pole mitte midagi ühist. CBDC omadused on täiesti vastupidised. Krüptovaluutad on keskse juhtimiseta anonüümsed rahaühikud, mis tagavad kasutajatele vabaduse ja ei allu keskpankurite ega raiskavate valitsuste kontrollile. Erialases kõnekeeles nimetatakse neid plokiahela põhisteks (token-based) rahaühikuteks.

Programmeeritavus on CBDC võtmetähtsusega omadus, mis lubab valitsusel kodanikke jälgida, juhtida ja karistada kõige pisemategi eksimuste eest.

Euroopa Keskpanga (EKP) kavandav CBDC on sellise plokiahela põhise arhitektuuri täielik vastand ja tegemist on kontopõhise keskpanga digitaalvaluutaga. CBDC süsteemi hallatakse keskselt, millele osutab ka asja nimi ja halduriteks on igasuguste demokraatlike volitusteta keskpanga juhtkonna liikmed. CBDC ei ole anonüümne ja digitaalse rahaühikuna on see programmeeritav. Programmeeritavus on CBDC võtmetähtsusega omadus (mida krüptorahadel ei ole), mis lubab valitsusel kodanikke jälgida, juhtida ja karistada kõige pisemategi eksimuste eest. Kui isegi sellist programmeeritavust ei rakendata CBDC puhul kohe alguses, siis pole seda raske võtta kasutusele järgmistes versioonides. 

CBDC on Trooja hobune, mille abil üritatakse võim kodanike käest ära võtta ja anda see üle järjest autoritaarsemaks muutuvatele Euroopa Liidu bürokraatidele ning keda toetab pisikene keskpankurite jõuk. Vastavalt täna EKP poolt ette valmistatavatele kavadele peavad Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud peatselt oma rahakotti sisse logima Euroopa digitaalse isikutunnistuse abil, mis kaotab viimasegi seni alles jäänud iseolemise ja anonüümsuse.  

Saabub totaalne riigi kontroll

Me võime EKP üllitatud dokumentidest lugeda, et CBDC kasutusele võtmise põhimõtteline otsus on juba langetatud. Tegemist on totaalse inimeste iseolemise ja vabaduste eiramisega. CBDC kaudu saavad valitsused inimeste elu täielikult kontrollida. Täpselt selliste sõnadega kirjeldab CBDCd Rahvusvaheliste Arvelduste panga (Bank Of International Settlements; BIS) juht Agustin Carstens. BIS kujutab endast keskpankade keskpanka. Valitsustel on võimalik jälgida, piirata, blokeerida ja karistada kõiki inimeste arveldusi viimse kui euroni. See tähendab vaba tahte ja sõnavabaduse lõppu. CBDC on iga diktaatori unistus ja demokraatlikke vabadusi kalliks pidavate inimeste õudusunenägu. Aga nagu näha võib, sedasi CBDCsid ei turundata.

Kui mitte arvestada dikatuurirežiime ja progressistlikku üleilmastumist pooldavat "juhtivat nomenklatuuri" (mis parimal juhul esindab vaid 15 protsenti elanikkonnast), siis ükski päriselt demokraatlikult mõtlev inimene CBDCd ei toeta. See on ka põhjus, miks üheski riigis ei korraldata digitaalse raha kasutuselevõtu asjus hääletusi. Euroopa Liidus valmistatakse CBDCde kasutusele võtmist ette Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga koostöös. 2025. aastal kiidab Euroopa Nõukogu selle tõenäoliselt kvalifitseeritud häälteenamusega heaks ja igasuguse otsustusõiguseta Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud on silmitsi uue paratamatusega.

CBDC kuulutab digitaalse pärisorjuse algust

Sellise radikaalse muutuse olulisust ei saa alahinnata. CBDC kuulutab digitaalse pärisorjuse algust. Pofessor Eeckhout vaatab imetlusega Hiina Rahvavabariigi ja Kanada poole ja seda mitte juhuslikult. Totalitaarne Hiina RV mitte ainult ei trambi inimõigustel, samuti on seal riigis inimeste iseolemine asendatud ebainimliku orwelliaanliku "sotsiaalse krediidisüsteemiga". Tänu digitaalse jüäänile on Hiina RV-l võimalik meelevaldselt kontrollida iga kodaniku rahavoogu. Samasugune võim on tänu CBDCdele peatselt Euroopa Liidu käes ja see saab suunata inimeste käitumist ning arvamusi väiksemagi pisiasja puhul. Kui tihti ja kuhu keegi reisib, kui palju süsihappegaasi keegi heidab, mida keegi tohib osta jne. See on mõjuvõimsate Euroopa kliimaaktivistide ja äärmuslastest koosneva ärkleva nomenklatuuri märg unenägu. Ärklemine tähendab lõpuks rünnakut meie vabaduste ja demokraatia vastu. CBDC on punkt, mille juurest enam ei saa tagasi pöörduda ja ärkleva hullumeelsuse tipp. Kord kui CBDC on paigas, siis igasugune vastupanu on mõttetu ja selle maha hääletamine võimatu. 

EKP allmärkustes on juba kirjas uued instrumendid, mille seast leiab näiteks lahenduse, kuidas rakendada negatiivseid intresse. See on süsteem, kuidas ajada võlakriis tavaliste inimeste kaela, kelle osaks jääb ainult vaadata, kuidas nende säästud haihtuvad. Keskpangad saavad CBDCga võime määrata ära selle uue digitaalse raha ringluse aeg ehk sellesse on võimalik programmeerida raha kehtivuse ajalised piirid, mis tähendab, et inimesed peavad enne määratud tähtaega raha ära kulutama. Samuti on võimudel võimalik inimeste rahakott "tühistada", kui need juhtuvad oma peaga midagi mõtlema. Trahvid saab automaatselt inimeste kontodelt ära võtta. Igasuguste trahvide hulk ja suurus kindlasti suureneb. Kui kord CBDC on kasutusele võetud, siis peab igaüks enne tõsiselt mõtlema kui sotsiaalmeedias midagi valitsuse kohta kriitilist postitab. See võib väga kalliks maksma minna. Opositsioonist saab mineviku nähtus. Kõikvõimsa nomenklatuuri maha hääletamine muutub võimatuks.

Kanada peaminister Justin Trudeau ei ole juhuslikult CBDC üllitamise esirinnas. Covidi piirangute vastaste meeleavalduste ajal sulges ta Kanada veoautojuhtide ja nende toetajate pangakontod, mille eesmärgiks oli murda demokraatlik vastuseis tema äärmuslikele ja ebateaduslikele Covidi poliitikatele. Trudeau on avaldanud suurt lugupidamist Hiina RV autoritaarse riigikorra mudeli suhtes. Loomulikult soovib ta kehtestada Kanada CBDC võimalikult ruttu. Euroopa Liidus hakkab keskpankade digitaalraha kehtima EKP ja Euroopa Komisjoni kavade kohaselt 2025. aastal.

Demokraatlikult mõtlevate inimeste jaoks peaksid kõik häirekellad helisema.

Tõlkis Karol Kallas