Naiste ülesanne ei ole asendada tuhandeid noormehi, kes hiilivad kõrvale ajateenistusest. Selle asemel võiksid naised anda oma panuse emadena, kasvatades lapsi. Sellisena kõlab Vene armee ainsa naiskindrali Jelena Knjazeva hiljutises intervjuus avaldatud seisukoht.

Hetkel võimaldab Vene Föderatsiooni seadusandlus naistel teenida relvajõududes lepingupõhiselt (või erialapõhiselt). Seevastu tulevikus näeks Riigiduumale välja pakutud seaduseelnõu ette võimalust naistel teenida kutselise ajateenijana võrdsetel alustel kohustuslikult ajateenistusse kutsutud meestega.

Vene armee ainus naissoost kõrgem ohvitser Jelena Knjazeva kommenteeris uudist järgnevalt:

"Võimalik, et sellise võimaluse (st. vabatahtliku ajateenistuse) pakkumine naistele pole paha mõte, kuid minu hinnangul on naiste jaoks kõige parem valik abielluda, saada emadeks ning kasvatada poegi kes soovivad oma isamaad kaitsta."

„Sellise valikuga teeniksid naised oma riiki kõige paremini. Inimene peaks tegema seda, mis on temale loomuomane.“

Selline oli Knjazeva hinnang, kes hetkel teenib kaitseministeeriumi sõjalise akadeemia asepresidendina.

Kui eelpool mainitud seaduseelnõu Riigiduumas vastu võetaks, võiksid naissoost vabatahtlikud ajateenijad täita Vene relvajõududes teenistusest kõrvale hiilivate noormeeste ja demograafilise defitsiidi poolt põhjustatud tühikud.

Vene kindralstaabi andmetel hoidus Venemaal ajateenistusest eelmisel aastal eemale umbes 250 000 noormeest. Ajateenistusest hoidumise peamisteks meetoditeks on arstliku komisjoni dokumentide võltsimine ja altkäemaksud, aga ka ülikooli stuudiumi pikemaks venitamne, kuna tulenevalt seadusest on üle 27-aastased isikud ajateenistusest vabastatud.

Relvajõudude uurimuskeskuse andmetel teenib Vene relvajõududes hetkel 11 000 naist – märgatavalt vähem kui 30 000 naissoost teenistujat, kes olid relvajõudude koosseisu arvatud viie aasta eest enne laiapõhjalisi koondamisi.

Knjazeva sõnul on kõik naissoost sõdurid, keda ta on Vene relvajõududes kohanud, vaatamata oma ametile „heasüdamlikud, naiselikud ja kaunid“.

Allikas: RIAN