Kevadkampaania käigus on meie eesmärgiks koguda Objektiivi toimimiseks ja arenguks vähemalt 50 000 eurot, millega saame katta vähemalt suurema osa portaali järgmise poole aasta kulutustest. Objektiiv pole palunud ega ka saanud valitsuselt sentigi, sest erinevalt kommertsmeediast peame me sõltumatuse ideaali ka tõeliselt au sees ning ainus, millest me tegelikult sõltuda tahame, on meie lugejate ja toetajate panus, toonitab Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi kevadkampaania pöördumises.

Hea Objektiivi jälgija, lugeja ja toetaja!

Eriolukord on esile toonud ühe väga olulise punkti, millele oleme Objektiivis korduvalt tähelepanu pööranud: sõltumatu meedia tähtsus kasvab eelkõige kriiside ja katsumuste ajal.

Riigivõimust sõltumatu ja parteideülese konservatiivsest ilmavaatest lähtuva uudiskajastuse ja arvamuskäsitluse olemasolu siin Eestis omandab üha olulisemat rolli.

Sellest veendumusest lähtuvalt oleme kujundanud Objektiivi algusest peale iseseisva meediakanalina, mille eesmärgiks on püüdlus kajastada maailmas toimuvat ausalt ja omakasupüüdmatult ning meie kultuuri alusväärtusi austavalt.

Oleme tahtnud lähtuda konservatiivsetest ja traditsioonilistest väärtustest ning eesmärgist teenida meie kaunist Maarjamaad ja eesti rahvast nii hästi kui me seda oskame: inimestena, kristlastena ja konservatiividena, kes lähtuvad Eesti kultuurilisest järjepidevusest ja ühistest alusväärtustest.

Aasta otsa valitsuse konservatiivsemat poliitikat hüsteeriliselt materdanud erameediakanalid unustasid ajakirjandusliku sõltumatuse esimesel võimalusel – niipea kui kriis kahandas reklaamitulu, paluti valitsuselt rahalist abi.

Ent Objektiiv pole palunud ega ka saanud valitsuselt sentigi, sest erinevalt kommertsmeediast peame me sõltumatuse ideaali ka tõeliselt au sees ning ainus, millest me tegelikult sõltuda tahame, on meie lugejate ja toetajate panus.

Sellepärast on meile erakordselt oluline lugejate reaalne tagasiside ja sellega kaasnev risk: kui te hindate Objektiivi tegevust vajalikuks, siis te toetate meid, kui mitte, siis mitte.

See on olnud meie “poliitika” algusest peale – ja senini pole me kunagi pidanud pettuma, sest meie lugejate ja toetajate panus, millega me oleme Objektiivi läbi aastate üleval hoidnud on olnud muljetavaldav ja südantsoojendav. Teie toetus, head lugejad, on võimaldanud Objektiivil kasvada ja võita enda ridadesse uusi autoreid.

Käesolevast kevadest alates tegutseb meie kolumnistina härra Ivan Makarov – Postimehe eelmise aasta arvamusliider. Objektiivi meeskond on täienenud ka ajakirjanik Jaanus Vogelbergi näol.

Viimased kuud olen oma kaastöölistega töötanud ja pingutanud selle nimel, et Objektiiv saaks uue ilme ja kujunduse, mis vastaks paremini meie vajadustele ja tänapäevase uudiste- ja arvamusportaali nõudmistele.

Seekordse kevadkampaania raames on meie eesmärgiks koguda Objektiivi edasikestmiseks ja arenguks vähemalt 50 000 eurot, millega katame peamise osa meie portaali järgmise poole aasta kulutustest.

Et Objektiiv võiks edasi kesta ja selle ühiskondlik positsioon Eesti avaliku arvamuse väljal tugevneks, siis palun tehke selleks oma võimalikult helde annetus.

Loomulikult on eriti tänuväärne on see, kui lisaks ühekordsele toetusele teete Objektiivi töö arendamiseks ka igakuise püsiannetuse.

Olen veendunud, et ka seekord jõuab meie kampaania paljude toetajate abil eesmärgini.

Olen Teile südamest tänulik ning soovin Teile ja Teie lähedastele jõudu, lootust ja rõõmu hea ja ilusa Eesti ülesehitamisel!