Võit. Foto: Bigstockphoto

Pea 1500 toetajat on kõnelnud – tänu teie heldele abile jõudis Objektiivi selle aasta jõulukampaania taas seatud eesmärgini. Annetatud vahendite toel saame järgneval poolaastal jätkata portaali tööd samas mahus. Tänan südamest kõiki Objektiivi häid toetajaid ja sõpru ning soovin Teile ja Teie lähedastele rõõmsat aastavahetust, tänab portaali peatoimetaja Markus Järvi.

Objektiivi jõulukampaania jõudis ka sellel aastal seatud eesmärgini, milleks oli 70 000 eurot. Annetatud vahendite toel saab portaal jätkata järgneva poole aasta jooksul oma tegevust – teha video- ja raadiosaateid ning vahendada lugejateni olulisi uudiseid ja arvamuslugusid üha hullumeelsematel revolutsioonilistel tuuridel pöörlevast maailmast.

Eeloleval aastal seisab Objektiivil kahtlemata ees võitlus sõnavabaduse eest, seda vihakõneseadusega maha suruva valitsuse sammude vastu. Võin kinnitada, et iga annetatud euro läheb meie uue mittetulundusühingu, mille alt meie portaali tegevust edaspidi juhitakse, ehk Objektiiv MTÜ põhikirjaliste eesmärkide täitmisesse. Meie põhikirja panin kirja järgnevad read:

"Ühenduse eesmärgiks on seista vasturevolutsiooni vaimus ja kristlikule õpetusele tuginedes perekonda, loomuseadust, inimväärikust ja -õigusi ning omandit austava traditsioonilise ühiskonnakorralduse ja Euroopa kultuuripärandi kaitsmise eest meedia- ja ajakirjanduse valdkonnas. Ühendus kajastab enda poolt hallatavates meediaväljaannetes ühiskonnas toimuvat ausalt ja omakasupüüdmatult, edendab meie kultuuri alusväärtusi, juhindudes seejuures kristlikest, konservatiivsetest ja traditsioonilistest ideaalidest ning eesmärgist teenida oma maad ja rahvast."

On siiralt hea meel, et see visioon, mida me oma parima äranägemise järgi igapäevaselt täidame kolumnide, uudiste, erinevate arvamuslugude, loodetavasti uuenevate saateformaatidega ja tõlgetega on saanud taaskord meie lugejate heakskiidu ja usalduse osaliseks.

Kuna me tegutseme tõelise, mitte võltskodanikuühiskonna liikumisena, tuginedes üksnes eraisikute annetustele ning olles seeläbi avalikust võimust sõltumatu, on meie lugejate usaldus ja panus eriti tähtis.

Tänan veelkord südamest kõiki Objektiivi häid toetajaid ja sõpru ning soovin Teile, Teie perekondadele ja lähedastele toredat aastavahetust!