Kristlasest võitleja Mosuli vanalinnas Neitsi Maarjale pühendatud süüria ortodoksi kiriku varemete juures, 9. jaanuar 2018. Foto: Scanpix

Usundiloolase Peeter Espaki sõnul on ihalusel võõrtööjõu järele veel üheks moraalselt häbiväärseks aspektiks asjaolu, et Lähis-Ida pagulaskriisi kontekstis räägitakse eelkõige saabuvate töökäte olulisusest Euroopa majandusele. Espaki hinnangul on tegemist kolonialistliku ja rassistliku mentaliteediga, mida varjatakse hoolimise ja sallivuse sildiga.

"Kuid peaksime ka pagulaskriisi üle arutledes lähtuma sellest, et maailma vanimad tsivilisatsiooni hällid ja rahvad, kes on järjepidevalt kirjakultuuri viljelenud peaaegu 5000 aastat järjest, saaks jääda püsima. See saab toimuda aga ainult siis, kui põgenenud inimesed lähevad koju tagasi oma ühiskonda üles ehitama. Me soovime majandushüvesid ühe piirkonna katastroofi taustal, himustades nii sealseid ajusid kui ka töökäsi," kirjutab Peeter Espak Postimehes.

"Oleme omandanud "euroopalikel väärtustel" põhineva kolonialistliku ja rassistliku mentaliteedi ja nimetame seda hoopiski hoolimiseks ja sallivuseks."

Espak leiab, et "oma peldikuid peaks iga rahvas küürima ise, mitte lootma kuskilt kaugelt lõunamaalt saabuva abi peale."