Teoloogiadoktor Peeter Espak. Foto: erakogu

Tartu Ülikooli orientalistikakeskuse vanemteadur ja Ühiskonnauuringute Instituudi juhataja Peeter Espak leiab, et Varro Vooglaiu nimetamine Putini väärtuste kandjaks on täiesti alusetu. 

Kommenteerides esmaspäeval oma Facebook'i seinal Postimehes avaldatud Vabaerakonna fraktsiooni juhi Andres Herkeli arvamusartiklit "Vooglaiu väärtused kattuvad suuresti Putini omadega", leidis Espak, et Herkeli poolt esitatud süüdistused on mõtlematud ja meelevaldsed:

"Olen mitu korda Vooglaiuga vaielnud NATO olemuse üle ja ka USA poliitika osas. Arvamused meil lahknevad mitmes punktis ja Vooglaid näib pigem toetavat kuvandit nn lõpuni iseseisvast riigist ilma rahvusvaheliste organisatsioonide suure mõjuta, mis mu meelest pole ei kasulik ega ka võimalik. Aga nimetada Vooglaidu Putini väärtuste kandjaks? Tule taevas appi! Üks on KGB agent, korruptant, sõjard ja tõenäoliselt süüdi suure hulga inimeste surmas; teine on konservatiivne mõtleja, kes avaldab oma arvamust annetuste toel ilmuvas portaalis. Vahel võiks enne ikka pisut mõelda, ja siis kirjutada."

"Vooglaid ei ole mitte ühegi nurga alt Putini väärtuste kandja – see on totaalne jama," lisas Espak veel ühes täiendavas kommentaaris. Samuti leidis ta, et Vooglaiu meelevaldne seostamine Vene rahaga on võtnud juba tragikoomilised mõõtmed:

"Ma miskipärast arvan, et kui Vooglaid saaks Putinilt raha, oleks ta ammu igati õigustatult arreteeritud vaenuliku välisjõu agendina. See jutt, et "kassil tulid pojad, Putin tegi" hakkab juba halenaljakaks muutuma."

Võimutruu peavoolumeedia topeltstandardid

Ühtlasi juhib teoloogiadoktor Espak tähelepanu Eesti peavoolumeedia kahepalgelisusele ja valelikkusele ning väljendab arvamust, et tõelised Vene mõjuagendid tegutsevad Eestis hoopiski vasaklibelaaride leeris:

"Rääkides Objektiivist ja Kremli seosest – miks on ebaproportsionaalselt esil Objektiiv, kui meie riiklikus kultuurimeedias avaldatakse massimõrvar Trotski esseesid, antakse välja erinumbreid Karl Marxist. Miks ei keskendu ükski meediaväljaanne sellele, kuidas meie riiklik kultuuriajakirjandus propageerib varsti vist juba oma põhitegevusena antikapitalismi ja läänevastasust. Kolumnistid ja ajakirjanikud Parisest Lobjakani sisuliselt kuulutavad kadu Eesti vabariigile, kuulutavad terrorismi uueks normaalsuseks. Nii meie riiklik kui erameedia avaldab Pärnitsa ja teiste mitte ainult Eesti riigi, vaid kogu kultuuri ja rahva vastu suunatud vihakõnet. Kus on kokkuvõtted näiteks ajalehe Sirp läänevastasusest?

Tuleb kohe endalgi meelde, kuidas Sirp väitis, et minu MTÜ propageerivat Euroopa Liidu vastasust – kuigi meie küsitlused näitasid kõrgemat EL toetuse protsenti, kui oli teistel [Valle-Sten Maiste: "Ent olemas on ju ka Peeter Espaki instituudi piire sulgema kutsuvad ja moslemitele venelaste naabrust eelistavad küsitletud. Klantstruuduse varjus on hõõgumas pime populistlik raev." – toim]. Sirp võib otsesõnu valetada, Delfi avaldada Remsu artikli minust, kus kõik süüdistused on absoluutsed väljamõeldised. Kus on aga analüüsid Lobjaka kremlimeelsusest, kes kutsub meid üles Putini ees pugema ja olema allaheitlik nagu Soome.

Oletan, et just neist kohtadest peaks otsima FSB kätt ja Kremli rahastust. Kaalutletagu selle üle, kus Eesti Vabariigile selgelt ja otsesõnu vastu olevad ja seda pidevalt meedias kuulutavad isikud on värvatud. Mis on nende motiivid selgesõnaliselt, avalikult ja vihaselt tegutsemiseks Eesti riigi ja kultuuri vastu? Kes on ainus, kes sellisest mõjuagentlusest kasu saaks? Ma ei tea kedagi, peale Kremli."

Kriitikat jagub Espakil ka võimuringkondadele ideoloogiliselt meelepäraste võltskodanikuühenduste riikliku rahastamise aadressil:

"Uurigegi parem seda, kuidas riik paneb sadu tuhandeid pseudoteaduslikesse MTÜdesse, toetab suunatult ideoloogilisi liikumisi, hoiab eri skeemide abil tööl tuhandeid parteibroilereid. Vooglaid saab tõepoolest oma raha annetajatelt – miskipärast seda peetakse halvaks; riigi raha suunamist aga vasakorganisatsioonidesse peetakse normaalsuseks?"

Sotsialism kui tõeline oht vabadusele ja julgeolekule

Espak on samuti arvamusel, et viimasel ajal kõvasti lüüa saanud ja nurka aetud sotsialistlikud liikumised on üha enam radikaliseerumas ning võivad endast seetõttu kujutada reaalset ohtu nii kodanike vabadustele kui ka turvalisusele:

"Tänane sotsialism mis eelkõige koondub nime alla "antikapitalism" ja "ihalus totalitaarse ühiskonna järele" ning mis on vastu nii inimliigi elementaarsetele ja loomulikele omadustele nagu ka lihtsalt ratsionaalsele mõtlemisele; ja vastu ka ükskõik millisele religioossusele (väljaspool mingit jooga-spirituaalsus-taimetoitlus-kommunism-lõhnaküünlad mambojambot) ja nüüd isegi ajalooteadusele, ei ole mitte sotsiaaldemokraatia, vaid hullem totalitarismi vorm, kui ükskõik milline senine diktatuur.

Foucault' selgeks eemärgiks oli just ühiskonna kõikide aluste lammutamine – täielik majanduslike, õiguslike, moraalsete normide ja traditsioonide lõhkumine eesmärgiga jõuda uude maailma – mille juurde kuulus ka kõikide perverssuste nagu ka narkootikumide jne normaalsuseks kuulutamine.

Hetkel on üle maailma radikalism ja uustotalitarism selgelt kaotamas – ja näeme ka selle vasakradikalismi agooniast tulenevat meeletut ähvardamist, vägivalda ja lõhestamist. Maailm on muutumas ja see hakkab tasapisi ka vasakäärmuslusele kohale jõudma – ja see tundub neile erakordselt kohutav. Oma kunstivorme ja elunägemust nihilismi ja dekadentsust ei saa enam kuulutada ainsa võimalusena."

Ka Ühiskonnauuringute Instituudi rahastuse vastu on huvi tuntud 

Peavoolumeedia on tundnud kõrgendatud huvi ka Ühiskonnauuringute Instituudi rahastuse vastu, mis tuleneb ilmselt nende küsitlusteemade valikust (nt elanike suhtumine pagulaskriisi, Vene-ohtu ja kooseluseadusesse) ning vasakliberaalsetele meedia- ja võimuringkondadele mitte just meelepärastest tulemustest.

Ühiskonnauuringute Instituudi analüütiku Art Johansoni sõnul kuuluvad kõik nende rahastajad üliõpilaskorporatsiooni Sakala ning tegutsevad ettevõtluse vallas. Kuna üliõpilaskorporatsioonid on oma olemuselt apoliitilised, siis ei tegele nad ka mingisuguse ühtse poliitilise programmi elluviimisega:

"Rahastuse küsisime ettevõtjatelt, kellel lihtsalt on vahendeid, et meid toetada, sest ilmselgelt teadlased ise ei jõua selliseid küsitlusi tellida. Me oleme kõik üliõpilasorganisatsioon Sakala liikmed. Võibki öelda, et kui me kümme aastat üksteist teame, siis seal on väga palju diskussiooni olnud, aga kuuludes üliõpilasorganisatsiooni, ei saa seda seostada mitte ühegi poliitilise agendaga."

Ühtlasi kinnitas Johanson naljatades, et Kremlist nad raha ei saa ning lisas, et ühingu liikmete põhiliseks elatusallikaks on nende igapäevatöö, mis pole MTÜ-ga seotud.

Sarnaselt Objektiivile on Espaki sõnul ka nende organisatsiooni korduvalt süüdistatud Kremli rahastuses, kuigi nad on Eestis peaaegu ainus mittetulundusühing, mis on "absoluutselt läbipaistva rahastusega absoluutselt kremlivastastelt annetajatelt."

Samuti on ka nende kohta ajakirjanduses esitatud valelikke vandenõuteooriad. "Minu rahastuse osas on näiteks välja käidud a) Kreml, b) Margus Linnamäe, c) tumedad ja kahtlased jõud. Kahjuks pole mitte ükski neist teinud mitte ühtegi annetust – kuigi kontonumber on avalikult kättesaadav. Olen pisut juba pahane – et kus on raha – kuigi sellest koguaeg kirjutatakse," kommenteerib Espak humoorikalt tema vastu esitatud valesüüdistusi. "Kui keegi julgeb kedagi süüdistada Kremliga koostöös – siis toogu välja faktid, mitte ärgu produtseerigu libauudiseid," on Espak siinkohal resoluutne.

Ühe ilmeka näitena sellest, kuidas peavoolumeedia libauudiseid vorbib, toob ta välja ka alusetud süüdistused nagu oleksid Poola konservatiivid Putiniga mestis. Espaki hinnangul on selline väide lihtsalt naeruväärselt idiootne, kuna ta ei tea ühtegi kildkonda, kes vihkaks Venemaad enam kui Poola konservatiivid.