Foto: BigStockPhoto

Riigikogu võttis vastu tulumaksuseaduse muudatuse, millega muuhulgas suureneb täiendav maksuvaba tulu alates kolmandast lapsest 100 euro võrra kuus.

Täiendav maksuvaba tulu lapse eest suureneb alates kolmandast lapsest 100 euro võrra kuus. Seega on kolmelapselise pere täiendav maksuvaba tulu aastas 1200 eurot, neljalapselisel 2400 ja nii edasi. Tegelikuks täiendavaks aastaseks kokkuhoiuks 20%-se tulumaksumäära juures tuleks nimetatud tulu saades vastavalt 240 eurot ja 480 eurot. Kui arvestada 1200 eurose kuupalga ja 500 eurose maksuvaba miinimumiga, peaks peres kasvama üheksa last, et üldse mitte tulumaksu maksta.

Muudatusega lahendati veel ka aasta lõpus makstavate sünnitushüvitiste küsimus ja vabastati tulumaksust toetused lasterikka pere elamistingimuste parendamiseks ja väikeelamu energiatõhususe suurendamiseks.

Käesoleva aasta veebruaris kommenteerisid koalitsiooni nüüd teoks saanud plaani maksuvabastusteks Objektiivile Isamaa peasekretär Priit Sibul ja toonane Riigikogu EKRE fraktsiooni esimees, tänane rahandusminister Martin Helme.

"Ilmselgelt [on] minu arvetes mõistlik toetada neid peresid, kus on kulud suuremad ja kus lapsi sünnib. Kas me kunagi täpselt selle ideeni jõuame, mille Orbán välja on öelnud, aga ma loodan, et pärast valimisi me oma valimislubaduse suudame realiseerida ja see on juba suur samm selles suunas," kommenteeris Sibul Ungari peaministri, Viktor Orbáni plaani vabastada neli ja enam last sünnitanud naised elu lõpuni tulumaksust.

Isamaa tookordse valimislubaduse järgi oleks täiendav tulumaksuvabastus hakanud tõusma juba esimesest lapsest. EKRE samalaadne valimislubadus tähendanuks iga lapse pealt alates esimesest tulumaksu vähenemist veerandi võrra, ehk praeguse tulumaksu määra juures poleks neljalapseline pere edaspidi tulumaksu maksnud.

"Me teame et lastekasvatamine on ju seotud arvestatavate kuludega ja see oleks riigipoolne või ühiskonna poolne soodustus. Ja miks ta on nii mõeldud, me tahaksime ka, et just tööl käival inimesel on ka see soodustus, mitte ainult nendel, kes lastega kodus on. Et ka tööl käivad inimesed, ütleme näiteks paljulapselise perekonna isa, kes võib-olla saab suhteliselt korralikku palka ja ema on kodune – et siis ka see isa saab selle soodustuse," selgitas Helme nende idee eeliseid.

SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid märkis aga veebruarikuus antud kommentaaris, et talle meeldib Isamaa ja EKRE ettepaneku juures asjaolu, et lastega seotud maksuvabastuste plaan on risti vastupidine sotsialistide plaanile anda paljulapselistele perekondadele üha rohkem igasuguseid toetusi, subsiidiume, justkui nad oleksid juba eelduslikult käsitletud selliste sotsiaalabisõltlastena, kes muidu hakkama ei saa.

"Olles ise suure perekonna isa, ma alati igal juhul eelistaksin seda, et pole vaja mingisuguseid toetusi, küll aga on vaja premeerida seda, et inimestel on lapsed, ulatuslike maksuvabastustega. Kui inimesed panustavad ühiskonda läbi laste saamise, siis ei ole vaja neilt nõuda sama palju makse, kui seda nõutakse teistelt inimestelt. See oleks ka väga selge sõnum, et laste saamist hinnatakse," lisas ta.

Toimetas Oto Tuul