Arne Hiob vestles eile, 1. oktoobril, Pereraadio eetris hommikuintervjueerija Gunnar Kotieseniga ning rääkis usust, relativismist ning muidugi kooseluseadusest.

"Praegu on kujunenud olukord ühiskonnas, kus valikuvabadus on kõige ülem. See on kõige ülim, see on lause püha, üks autor ütles irooniliselt. Kui me niisuguse relativistliku aluse võtame, siis me muidugi unustame kõigepealt seda, et absoluutseks jääb ikkagi siis tees, et relativism ongi õige. See ise jääb absoluutseks, nii et päris relativismi ei saa. Teiseks, muidugi tuleb arvestada, et me hakkame lõhkuma oma elu aluseid."

Samuti rääkis Hiob, et piiblis homoseksualismist eriti ei kirjutata, kuna see on juba Moosese seaduses nii selgelt patuna määratletud. Samuti Jeesus pigem teravdas Moosese seadust, kui lõdvendas seda – ta lõdvendas küll rituaalset korda, kuid teravdas eetilist aspekti. Ning me ei saa hakata ise pühakirja ümber kirjutama.

Liikudes selle tõdemuse juurest konkreetsemalt edasi kooseluseaduse teema juurde, jätkas Hiob:

"Ja üks kummaline argument ka, mida on vahel kuulda olnud ikkagi. Et öeldakse, et meil on pluralistlik taust. Et peab olema väga palju erinevusi aktsepteeritud. Ma väidan vastupidi, need kes nii ütlevad, [need] kõik nivelleerivad. /…/ Nüüd tahetakse nagu kõik viia abielu alla. See ei ole ju pluralism, see ei ole erinevuste aktsepteerimine, vaid erinevuste nivelleerimine, ja tagajärjeks on abielu mõiste relativiseerimine."

"Ja loomulikult, kui ühiskond suures enamuses selle poolt hääletab, ega siis vastu ei saa – ühiskond kehtestab üldiselt seda, mida ta on. Aga kuna meie veende järgi ikkagi pühakiri valgustab meile seda, nagu meie elama peaksime ja mis meie elu alus on ja ka siht peks olema, siis meie kaitseme seda heatahtlikult oma kaasmaalaste vastu ja seisma selle veende eest, et abielu on mehe ja naise vahel… ja muud olla selles mõttes olla ei saa."

"Sellepärast tuleb meil olla kindel nagu raud, nii nagu kunagi Nõukogude Liidu vastu, nii praegu Euroopa Liidu vastu, religiooni ja kristluse ja usu küsimustes. Ja muidugi rõõmuga, nii nagu ütles üks Eesti kirikujuht mulle, ma olen temaga täiesti nõus, tuleb võidelda armastusega, tähendab selles mõttes, et me peame oleme kindlad nagu raud aga pehme nagu padi, ühtlasi."

Saadet saab kuulata siit.