Foto: BigStock Photo

Pfizer kinnitas 27. jaanuaril vastusena Project Veritase paljastustele, et ettevõte tegeleb SARS-CoV-2 viiruse arendamisega, kuna sellise teadustöö tegemist nõuavad maailma ravimitööstust valvavad institutsioonid.

Reede õhtul kell kaheksa avaldatud teadaandes kirjutab Pfizer vastusena Project Veritase paljastusele, millest võib aru saada, et ettevõte tegeleb kas SARS-CoV-2 viiruse võimendamise või evolutsiooni suunamisega. 

Pfizeri avaldus kõlab:

Hiljuti on esitatud süüdistused, nagu Pfizer tegeleks viiruse võimendamise ja viiruse evolutsiooni suunamise uuringutega ning ettevõte soovib tõe jalule seada.

"Pfizer-BioNTech Covid-19 vaktsiini järjepideva arendustegevuse ajal pole Pfizer korraldanud viiruse võimendamise või suunatud evolutsiooni eksperimente. Oma kaastöölistega me oleme viinud läbi uuringuid, kus algset SARS-CoV-2 viirust kasutati uute huvi pakkuvate tüvede ogavalkude väljendamiseks. Selliseid uuringuid teostatakse siis kui riiklikud rahvatervise ametkonnad on tuvastanud uue murelikuks tegeva tüve. Selline teadustöö võimaldab meil kiirkorras hinnata, kas olemasoleva vaktsiini tekitatud antikehad on võimelised tasalülitama uue murelikkust põhjustava tüve. Uuringute tulemused me avaldame eelretsenseeritud teadusajakirjades ja tegemist on ühe sammuga otsuste jadas, mille käigus hinnatakse, kas vaktsiin vajab uuendamist. 

Lisaks, et täita suu kaudu võetavale ravimile PAXLOVID™ Ameerika Ühendriikide ja teiste maailma riikide poolt seatud eeskirju, korraldab Pfizer in vitro (st laboratooriumi söötmenõudes) katseid, et selgitada välja nirmatrelviri, mis on PAXLOVIDi üks kahest toimeainest, suhtes vastupanuvõime saavutanud mutatsioonid. Loomulikult areneva viiruse puhul on oluline järjepidevalt hinnata antiviiruse toimet. Suurem osa sellest tööst tehakse ära arvutisimulatsioonide abil või peamise proteaasi – mis on viiruse mittenakatav osa – muteerimisega. Harvadel juhtudel kui viirus selle täielikul kujul ei sisalda teadaolevaid talitluse võimendumise mutatsioone, siis saab selliseid viiruseid ise luua, mille eesmärgiks on rakkudes antiviiruste toime hindamine. Lisaks, in vitro vastutoime valiku eksperimendid sooritatakse SARS-CoV-2 ja nirmatrelviriga hautatud rakkudes ning see toimub meie kolmanda taseme bioturvalisuse (BSL3) laboratooriumis. Selliste katsete eesmärgiks on välja selgitada, kas algne proteaas on võimeline muteeruma ja tootma viiruse vastupanuvõimelisi tüvesid. Siinkohal on oluline ära märkida, et selliste uuringute toime panemist nõuavad USA ja maailma ravimitööstuse järelvalveinstitutsioonid kõigi antiviiruste toodete puhul ja neid korraldab suur hulk ettevõtteid ja akadeemilisi institutsioone nii USAs kui üle maailma.    

Faktipõhine teave on juurtega terviklikus teaduses ja eluliselt tähtis on saada jagu Covid-19 pandeemiast. Pfizer on pühendunud läbipaistvusele ja selle haiguse laastava koorma leevendamisele."

Pfizer jätkab oma, väidetavalt Covid-19 vastu aitavate, "vaktsiinide" ja ravimite, sealhulgas nende kõrvalnähtude, tutvustamisega.

Pfizeri Covid-19 "vaktsiine" saadavad skandaalid

Pfizer ja USA toidu ning ravimiamet (FDA) soovisid Covid-19 "vaktsiinide" ohutuse andmed salastada 75 aastaks. Kohus käskis need dokumendid 2022. aasta jaanuari alguses kaheksa kuu jooksul avalikustada, kuid FDA pole seda tänaseni teinud.

Pfizeri üks juhtidest tunnistas Euroopa Parlamendi ees esinedes, et enne nende mRNA vaktsiini turule paiskamist ei uuritud, kas ja millisel määral see takistab viiruse edasikandumist. 

Üks maailma autoriteetsemaid meditsiiniajakirju BMJ avaldas ülevaate ettevõttes Ventavia Research Group läbi viidud Pfizeri Covid-19 vaktsiini inimkatsetest, mida saatsid uuringujuhise süstemaatiline eiramine ja lohakas andmetöötlus. Uuringust selgub, et kasutusload vaktsiinile saadi kaheldava väärtusega tulemuste põhjal.

Kommentaarid

MITi teaduskraadiga tehnoloogiasektori ettevõtja, vabariiklasest USA Kongressi saadik Thomas Massie kirjutas Pfizeri avalduse kommentaariks:

"Pfizer tunnistab, et nad tegelevad jätkuvalt uute SARS-CoV-2 viiruse tüvede arendamisega ja julgustavad hulga jõulisemate SARS-CoV-2 tüvede tekkimist elavates rakkudes. Millega nad seda õigustavad? "Valitsus käsib meil seda teha.""

Üks mRNA tehnoloogia väljamõtlejatest Robert Malone kirjutas Pfizeri reede hilisõhtul avaldatud pressiteate peale: 

"Kas keegi muuhulgas pani tähele, et Pfizer kasutas klassikalist Washington DC trikki ja avaldas oma vastuse [Veritase paljastustele] reede hilisõhtul? Seda tuleb nende avalike suhete osakonna kiituseks öelda, et kogu see lugu on üks "kuidas teha" kahjude vähendamist õpikunäide, kui sinu [Pfizeri] kontrolli all on sõna otseses mõttes Google, ajakirjandus ja ilmavõrk."

Malone selgitab Substacki postituses pikemalt, miks Pfizeri SARS-CoV-2 viiruse vastaste "vaktsiinide" ja ravimite arendustöö käigus tehtavad "uute viirusetüvede loomine" on viiruse võimendamine.

Toimetas Karol Kallas