Poola peaminister Beata Szydło loeb parlamendis ette põhiseadust, 20. mai 2016. Foto: Agencja Gazeta/Kuba Atys, Reuters/Scanpix

Poola peaminister Beata Szydło teatas reedel, et Poola valitsus ei allu eales Brüsseli ultimaatumile, vaid ainult oma rahvale. Poola liitlane, Ungari peaminister Viktor Orbán avaldas samuti arvamust, et Brüssel ei suuda Poolast jagu saada.

Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans on valmis esitama karmi hinnangu õigusriigi põhimõtte rikkumisele Poola valitsuse poolt, mis võib riigi jaoks kaasa tuua õiguslikke tagajärgi, näiteks hääleõigusest ilmajäämise üleliidulises ministrite nõukogus.

Kui Timmermans on oma hinnangu esitanud, on Poola valitsusel vastamiseks aega kaks nädalat. Kui vastus ei rahulda Euroopa Komisjoni, tehakse Poolale ettekirjutus, mis tuleb täita ettenähtud aja jooksul. Kui seda ei täideta või kui komisjon pole Poola valitsuse tegevusega rahul, väljastatakse ametlik hoiatus ning kui rahvusriigi valitsus ei alistu, järgnevad sanktsioonid, mis seisnevad hääleõigusest ilmajäämises.

Süüdistused õigusriigi õõnestamises on seotud vaidlustega Poola konstitutsioonikohtu koosseisu ja töökorra üle. Eelmine, Euroopa Liidu meelne valitsus mehitas kohtu oma inimestega, kuid möödunud sügisel võimule tulnud rahvuslik-konservatiivne erakond Õigus ja Õiglus on üritanud seaduse abil kohtu töökorraldust muutes ja uusi liikmeid määrates oponentide mõju vähendada. See on raevu ajanud mõned Euroopa Liidu juhtivad tegelased.

Samuti on Poola koos teiste Visegradi riikidega väljendanud vastuseisu EL-i kvoodipoliitikale. Reedel võttis Poola parlament vastu resolutsiooni, milles mõisteti hukka EL-i katsed sundida riigile peale sisserändajaid ning kinnitati, et Poola kodanike õigused ja vabadused ei ole ohus. Brüsseli tegevust nimetatakse resolutsioonis Poola suveräänsuse rikkumiseks.

"Poola ei allu eales ühelegi ultimaatumile," tõotas Beata Szydło ja märkis, et Euroopa Komisjonis on inimesi, kes hävitavad oma tegevusega Euroopa Liitu.

Ka Ungari peaminister Viktor Orbán avaldas reedel raadios esinedes arvamust, et Brüssel ei saa iialgi Poolast jagu. "Nad võivad seal Brüsselis mõelda, et on suured poisid, kuid Brüssel ei võida iialgi seda kismat Poolaga," ütles Orbán.