Laulja ja viie lapse ema Sandra Nurmsalu rääkis 27. mail 2023 Riigikogu ees toimunud meeleavaldusel esitatud videopöördumises, et Eestis on kahjuks asutud lammutama loomuliku elu alusväärtusi. Selle ilminguks on tema sõnul lasterikaste perede toetuste kärpimine rekordmadala sündimuse juures ning abielu mõiste ümber defineerimine.

"Olen viie lapse ema. Ma pean ütlema, et olen väga õnnelik ema ja tänulik, et ma saan kasvatada oma lapsi siin maal looduslähedaselt ja tunda ka oma kaasa tuge. Alles mõned kuud tagasi tundsin ka mina, nagu ka teised lasterikkad, et lõpuks on ka riik asunud suurperede selja taha," rääkis Nurmsalu oma videopöördumises.

"Ajal, kus laste sündimus Eestis on rekordmadal ja sisuliselt me oleme demograafilises kriisis ning teiselt poolt elukallidus lööb eriti valusalt just lasterikkaid perekondi, olin ma tänulik, et peresid pole jäätud üksinda, riskiga langeda vaesusesse. Lapsi on vaja ja lapsed on oodatud ning hoitud meie riigis. On ju teada, et pooled Eesti lastest tulevad just suurperedest ja nemad on ka üks kõige haavatavamatest gruppidest ühiskonnas."

"Kuid siis, juba mõned kuud hiljem, teatas sama seltskond otsustajaid, et tegelikult võiks tegeleda hoopis müstilise maksuküüruga, millest keskmine Eesti pere peaaegu mitte mingit kasu ei saa. Aga samal ajal on selle krõbedaks hinnaks asutud tõstma mitmeid makse, kehtestama uusigi ning on mindud kindla käega kärpima juba suurperedele lubatud toetuseid ja muutma kehtetuks maksusoodustusi. See plaan peaks siis väidetavalt tooma õnne meie rahva õuele. Lubage sügavalt kahelda," ütles Nurmsalu.

Teda paneb küsima, et miks on tehtud just selliseid otsuseid? Kõige selle taustal tundub talle elamine maal, olles veel ka lasterikka pere vanem, nagu vastuvoolu ujumine. Tema unistab aga elada Eestis, kus lapsed on päriselt ka prioriteet.

"Täna on mindud seaduse kallale ka abielu mõiste ümber defineerimises. Elu loomulikud loomise reeglid on need, mille olen ka mina võtnud oma väärtushinnangute ja maailmavaate aluseks," jätkas Nurmsalu.

"Kokku saavad naine ja mees ning nende armastusest saavad sündida lapsed ning jätkuda elu. Kui naise ja mehe armastus ka riiklikult registreerida, nimetamegi selle abieluks, elu loomulikkuse kõrgeimaks ideaaliks… nais- ja meesenergia armastuse liiduks."

Ta ei väida, et samasooliste paaride liitudes pole hoolivust, kuid oma olemuselt erinevad need fundamentaalselt abielu tähendusest. "Sellised liidud on olemuslikult loodud viljatuteks ehk mitte saama ja kasvatama lapsi. Sellest on lähtutud ka abielu mõiste kaitsmisel ja laste kasvatamisel," selgitas Nurmsalu.

Ta tunneb, et täna on kahjuks Eestis asutud lammutama loomuliku elu alusväärtusi. Kokkuvõtteks tahab Nurmsalu aga öelda, et ta siiski hoiab usku, et meie riigis suudetakse teha tarku otsuseid ja võetakse kõik lastega pered riigi prioriteediks nii, et inimesi omavahel enam ei lõhestataks ja samuti jäetakse alles abielu tähendus.

Toimetas Martin Vaher