"Transsooliste" lipuvärvid. Foto: Bigstockphoto

Prantsusmaa senaatorite tellimusel valminud teadusuuringus jõuti järeldusele, et alla 18-aastaste inimeste bioloogilise soo "ümbermääramise" lubamine on tõenäoliselt "üks suuremaid meditsiiniajaloo eetikaskandaale".

Uuringu tellis opositsioonis olev Les Republicains (vabariiklased; LR) partei. Selles vaadeldakse erinevate rahvatervisetööstuse spetsialistide erinevaid tegevuspraktikaid. Uuringu koostanud teadlased väidavad, et hulga arstide ajud on põhjalikult "soomuutmist kinnitava" ideoloogia poolt läbi loputatud. Sellist uskumuste ja väärtuste süsteemi kuulutavad kogenud "soomuutmise" aktivistide ühendused, vahendab Telegraph

Uuringus juhitakse tähelepanu "pingelisele teaduslikule ja meditsiinilisele arutelule" ja süüdistatakse "soomuutmist" jõustavaid organisatsioone sotsiaalmeedias läbi viidud agarate propagandakampaaniate kaudu alaealiste meelitamises "sugu muutma".

LR senaator Jacqueline Eustache-Brinio, kes juhtis uuringu tellinud töögruppi, võtab uuringu kokku tõdemusega, et kasvanud soo ümbermääramise ravi nõudluse juures "mängib suurt rolli mood".

Senaator lisas, et kui selliseid tegureid ja kaasnevaid riske alahinnatakse, "võib noorte inimeste soolist üleminekut (soovahetust) pidada üheks suurimaks skandaaliks arstiteaduse ajaloos".

Senaatoritel on kavas suveks esitada seaduseelnõu, millega keelatakse Prantsusmaal ära alaealiste "füüsilise soo ravi", sealhulgas puberteeditõkestite ja hormoonide välja kirjutamine alla 18-aastastele inimestele. Samamoodi soovitakse ära keelata alaealiste "soomuutmisega" seotud kirurgilised protseduurid.

Prantsusmaa lastevanemate ühendus Ypomoni kiitis senaatorite algatust kui "tagasipöördumist mõistuse juurde". 

Ajakirjanduses on uuring tekitanud suurema arutelu ja lastevanemate puhul on läbiv seisukoht, et alla 18-aastane noor pole piisavalt vana, et langetada otsuseid oma keha eluks ajaks muutmise kohta. Räägitakse lugusid, kuidas noor neiu sai "soomuutmise" loa peale tunniajast vestlust psühhiaatriga, mille juures talle ei selgitatud, milline on puberteeditõkestite tegelik mõju.

"Mu tütar ei saanud aru, et elu koos nende ravimitega ei saa olema kerge… Varem oli ta terane väike tüdruk, aga nüüd ei saa ta enam koolis hakkama. Lisaks pole ta oma probleemidele lahendusi leidnud," rääkis osutatud tütarlapse ema ajakirjanikele.

Soomuutmise aktivistid ja sellega seotud rahvatervisetööstuse töötajad pole uuringuga rahul.

Kliiniline psühholoog Clément Moreau, kes on vabaühenduse Espace Santé Trans (soomuutjate terviseruum), sõnul on uuring "šokeeriv" ja "ideoloogiline".

Tema sõnul on tõkestid ja hormoonid teatud lastele vajaikud ja need "aitavad enne täisealiseks saamist vähendada enesetappude, depressiooni ja ängi määra".

Prantsusmaa terviseamet (Haute Autorité de Santé) kaalus laste "soomuutmise" keeldu juba enne uuringu tulemuste avaldamist.

Osutades Briti, Rootsi ja Ameerika Ühendriikide teadustöödele, selgitatakse uuringus, et alaealiste hulk, kes soovivad oma "sugu muuta", on viimase kümnendi jooksul plahvatuslikult kasvanud. Selle tulemusel soovivad senaatorid laste soomuutmist tõkstava seaduse võtta vastu kiirendatud korras. 

Uuringus tuuakse näiteks üks Pariisi haigla, kuhu pöördub aastas "soomuutmise" sooviga ligi 40 alaealist, kellest 16 protsenti on alla 12-aastased. Lisatakse, et paljud neist lastest ja noortest kannatavad muude probleemide käes.

Pitié-Salpêtrière Hospitali poole pöörduvatest soovahetust nõudvatest lastest veerand on koolist välja langenud, 42 protsenti on ahistamise ohvrid ja 61 protsenti on kogenud depressiooni. Üks viiest on üritanud ennast ära tappa.

Ameerika Ühendriikide demokraatide valitsuse üks esimusi on kogu maailmas "sugu muutnud" laste kaitsmine.

Ühendkuningriigi terviseteenistus (NHS) otsustas keelustada alaealistele puberteeditõkestite välja kirjutamise märtsi alguses. 

Ühendkuningriigis noorte soomuutmisi massiliselt läbi viinud Tavistocki kliiniku tegevust uurinud psühhiaatri ja psühhoanalüütiku David Belli sõnul kannatas kolmandik Tavistocki poole pöördunud lastest autistlike isiksusehäirete käes, paljud olid perevägivalla ohvrid ja hulka noori ajendasid kliinikusse pöörduma omasooiharad tunded.

Eesti esimene "sõltumatu" mõttekoda Praxis paneb alates 2021. aastast toime projekti, mis kannab nime "tervisevõrdsus, LGBTQI+ õigused ja transinimeste tervishoid". Projekti eesmärgiks on koostada Eesti rahvatervisetööstusele juhised ja teabematerjalid, kuidas see peab ümber käima enda tervist soo "muutmise" käigus jäädavalt kahjustanud inimestega.

Tallinna Lastehaigla peab noorte soovahetust teaduslikult tõendatud vajaduseks.

Toimetas Karol Kallas