Foto: Piqsels

2000. aastal George Sorose Avatud Ühiskonna Instituudi toel asutatud Eesti esimene "sõltumatu" mõttekoda Praxis valmistab Eesti rahvatervisetööstusele ennast "soomuutmise" pähe invaliidiks teinud inimeste käitlemise teabematerjale, kirjutab Karol Kallas.

Kõigepealt nõudsid nad "abieluvõrdsust". Nomenklatuur ja selle kintsukaapijad ainult mõnitasid ning sõimasid selle vastu olevaid äärmuslasi. Siis lubati samasoolistel paaridel lapsi adopteerida ja see oli nii vahva. Järgmisena hakati laste sugu muutma ja siis võis olla juba hilja…

Praxis paneb alates 2021. aastast toime projekti, mis kannab nime "tervisevõrdsus, LGBTQI+ õigused ja transinimeste tervishoid". Projekti eesmärgiks on koostada Eesti rahvatervisetööstusele juhised ja teabematerjalid, kuidas see peab ümber käima enda tervist soo "muutmise" käigus jäädavalt kahjustanud inimestega. Projekti teostavad Praxise poolelt endine soovolinik ja Praxise juhtkonna liige Mari-Liis Sepper, analüütikud Eveliis Padar ja Kristi Anniste, andmetöötleja Andi Kiissel ja kommunikatsioonijuht Laura Mallene – kellest mitte ühelgi ei ole meditsiinivaldkonda ja rahvatervist puutuvat haridust. Nõustajatena osalevad projektis 11 Eesti LGBT Ühingu esindajat, kellest kas kõik või vähemalt osa on soomuutjad. Kui viimaste seas ka terviseeksperte pole, siis kirjutavad rahvatervisetööstusele soomuutjate ja kummalise seksuaalkäitumisega inimeste käitlemise eeskirju ette ainult kärneriks saada tahtvad kitsed.

Me usume teadust!

Inimeste sugu ei ole võimalik muuta! Inimese soo määravad ära, kas tema karotüübi valem on 46,XX või 46,XY. Väide, et inimesel võib olla peas kinni "sotsiaalne sugu" ja selle peale võib hormoone süüa ja koos sellega eunuhhiks lõigata või mastektoomia toime panna, kuulub pisut järsemalt öeldes hullumeelsuse valdkonda … mille kohta kinnitas üks Eestis omas valdkonnas kõrgelt hinnatud arst, et sellise arusaamise tulemuseks on "paljude õnnetute inimeste elud".

Nõndanimetatud "soomuutmine" teeb inimestest eluks ajaks invaliidid, kes vajavad surmani ravi.

Probleemi tuumaks on asjaolu, et nõndanimetatud "soomuutmine" teeb inimestest eluks ajaks invaliidid, kes vajavad surmani ravi. Vastupidiselt "terviseekspertide" väidetule ei ole suguhormoonide, puberteeditõkestite vms söömine tagasipööratav. Ehk kui keegi käe hormoonitablettide järele sirutab, on ta sisuliselt eluks ajaks nii vaimne kui füüsiline invaliid. Psühhiaatriateadlane Paul McHugh võrdleb hormoonidega soomuutmise tagajärgi frontaallobotoomiaga.

Progressiusk on raske ajuhaigus

Kuid paraku on toimunud "pikk marss läbi institutsioonide" ja läänemaailma poliitikud, ühiskonnategelased ning äriinimesed – nomenklatuur – on suuremas osas manatud progressiusu templisse. See sunnib "viisakaid" inimesi tunnistama, et inimeste sugu on võimalik "muuta".

Kui soomuutmise puhul oleks tegemist ainult täiskasvanute teemaga, kes oma mõttemaailma kehastamise ise kinni maksavad, siis poleks probleeme. Eesti on vaba ühiskond ja inimestel on enam-vähem lubatud enda raha eest hulluks minna. Maailma kogemus näitab siiski, et mitte kunagi ei piirdu soomuutmine täiskasvanutega ja reeglina minnakse laste kallale, mille kõigega kaasneb sotsiaalne surve ja meediakampaania teemal "kui äge on olla soomuutja-laps".

Maailma kogemus näitab siiski, et mitte kunagi ei piirdu soomuutmine täiskasvanutega ja reeglina minnakse laste kallale.

Kes oskab inglise keelt, kuulaku BBC taskuhäälingu saateid "Nolan investigates", milles räägitakse tohutult mõjuvõimsa ja rikka trans-aktivistide jõugu Stonewall skandaalsest tegevusest. Neis saadetes on pikalt ja laialt seletatud lahti need õudused, mille eest käesolevas ülevaates ja eelnevates ning järgnevates Objektiivi laste soomuutmise teemalistes lugudes Eesti inimesi hoiatatakse.  

Laste kuritegeliku "soomuutmise" hulluse näiteks võib lisaks tuua Ühendkuningriigis Tavistocki kliiniku, Rootsis Karolinska Haigla ja tänane USA valitsus on võtnud "soomuutjatest" lapsed oma kaitse alla. Ehk lühidalt: kui keegi kuskil kuuleb või loeb, et tegeletakse soomuutmise teemadega, tähendab see, et keegi kuskil juba ihub terariistu, et teie poegade munad ja teie tütarde rinnad maha lõigata ning viimaste peal ehk ka metoidioplastika toime panna.

Räiged sõnad, kindlasti, kuid Eesti sotsiaal- ja tervishoiusüsteem seisab kuristiku veerel. Selle põhjas lebab üha rohkem "väga õnnetuid inimesi". Ühiskondlik laste soomuutmise tellimus on suur NULL, aga kes seda siis nõuab ja veel enam selle eest maksab!? Miks?

Meditsiinivaldkonnavõõras Praxis täidab rahvatervisetööstuse teadmiste lünka

Praxis kirjutab, et nende projekti eesmärk on täita teadmiste lünk – arstid ei tea õiget soomuutjate sõnavara ega tunne spetsiifilisi soomuutjate terviseprobleeme – ja selle tõttu nad:

 • uurivad tervishoiusüsteemis valitsevaid barjääre, mis takistavad LGBTQI+ inimeste võrdset ligipääsu, võrdselt hea kvaliteediga tervishoiuteenustele (akronüümis tähistab "T" soomuutjaid),
 • toetada tervishoiusüsteemis töötavaid inimesi, sh õppida tundma tervishoiutöötajate vajadusi, sh milliste LGBTQI+ õiguste ja vajaduste teemaliste koolituste ja infomaterjalide järele on nõudlus,
 • tõsta tervishoiutöötajate ja LGBTQI+ inimeste teadlikkust (luua koolitusi ja infomaterjale)​,
 • parandada LGBTQI+ inimeste juurdepääsu tervishoiuteenustele.

Projekti eesmärkide peal natukene funktsionaalset lugemisoskust tehes, võib järeldada: 

 • soomuutjad pole tavalised inimesed ja vajavad nende järele kohandatud tervishoiusüsteemi, 
 • tervishoiutöötajad vajavad ajupesu, peavad selgeks õppima spetsiifilise uuskeele ning omandama roimstopi,
 • soomuutjad ja teised "mittebinaarse" seksuaalsusega inimesed peab neile kohandatud tervishoiuteenustele eelisjärjekorras ligi laskma ja veel parem, kui nende jaoks oleks tööle võetud eriarstid,
 • Haige-/tervisekassa saab endale juurde väga suure kuluallika.

"Projekti tulemusel luuakse tervishoiutöötajatele infomaterjalid ja koolitused, et paremini vastata LGBTQI+ patsientide vajadustele – austada nende õigusi ning olla teadlikumad ja tähelepanelikumad LGBTQI+ inimeste vajaduste suhtes," lõpetab Praxis oma projekti tutvustuse.

Siinjuures tuleb rõhutada, et soomuutjatel ja kummalise seksuaalkäitumisega inimestel on mingid omaette "õigused", mida peab loomulikest inimõigustest ja rahvatervisetööstuses kehtivatest normidest eraldi jõustama.

Kirjavahetus Praxisega

Allakirjutanul tekkis Praxise projekti vastu suurem huvi ja sai pöördutud küsimustega mõttekoja poole:

Tere,

Minu nimi on Karol Kallas ja pöördun teie poole seoses soomuutjatest inimeste tervisega.

Lugesin hiljuti, et teie mõttekoja eestvedamisel on moodustatud "trans ekspertkogu".

Soomuutjate ekspertkogu rahastatakse "Võrdõiguslikkus tervishoius, hoiakud LGBTQI+ inimeste suhtes ja transinimeste tervishoid" projekti raames, millega seoses on küsimus,  et kas oskaksite palun mulle anda mõne viite, kus ma antud projekti kohta rohkem teadmisi saaksin, kui suur on kogu projekti rahastus ja viidatud ekspertgrupi osa sellest.

Lisaks sooviks teada inimese/inimeste nimed, kes Praxisest antud projekti juhivad.

(Teie lühikese kirjeldusega olen tuttav: https://www.praxis.ee/tood/health/)

Lugupidamisega

Praxisest vastas Mallene:

Tere!

Täname päringu eest.

Kogu info projekti kohta, sh rahastajad on avaldatud Praxise kodulehel.

Juhime tähelepanu, et mõiste „soomuutjad" ei ole käibel. Korrektsed mõisted leiate projekti kirjeldusest.

Kuna Praxis kirjutab oma kodulehel, et nad on "avatud ja läbipaistvad", siis ei kaotanud Objektiiv lootust ja täpsustas oma küsimusi:

Kas sa ei mõista, et uuskeele eesmärk on ahendada mõtlemise piire?

Tere,

Tänud kiire vastuse eest.

Mõned jätkuküsimused ja tähelepanekud:

 • Kas saaksite palun edastada mulle lingi teabele või dokumendid, kus on kirjas projekti täpsem sisu?

  See https://www.praxis.ee/tood/health/ on reklaamtekst, mitte asja sisuline ülevaade.
  Otsisin nii inglise kui eesti keeles, kuid midagi rohkemat ma projekti "Võrdõiguslikkus tervishoius, hoiakud LGBTQI+ inimeste suhtes ja transinimeste tervishoid" teie kodulehelt ei leidnud.

  Kuna te olete organisatsioon, mis võitleb avaliku sektori läbipaistvuse ja "minuraha" vms eest, siis oleks tore näha, mille eest te täpsemalt raha ja kui palju saite?

 • See, mida te nimetate "korrektseteks mõisteteks" on uuskeel. Orwell arvas Winstoni sõbra Syme'i suu läbi uuskeele kohta: „Kas sa ei mõista, et uuskeele eesmärk on ahendada mõtlemise piire? Lõpuks me muudame mõtteroima sõna otseses mõttes võimatuks, sest puuduvad selle väljendamiseks tarvilikud sõnad. Kõiki mõisted, mida vaja läheb, väljendatakse ainult „ühe" sõnaga, mille tähendus on rangelt piiritletud ja mille kõrvaltähendused on kõik kadunud ja unustatud. Üheteistkümnendas trükis me ei ole enam kuigi kaugel sellest eesmärgist. Aga see protsess jätkub veel kaua pärast seda, kui sina ja mina oleme surnud. Iga aastaga väheneb sõnade hulk ja kitsenevad teadvuse piirid. Muidugi pole ka enam praegu mingit põhjust mõtteroimareid vabandada. See on lihtsalt enesedistsipliini ja reaalsusekontrolli küsimus. Aga lõpuks kaob vajadus sellegi järele. Revolutsioon on täielik, kui keel on täiuslik. Uuskeel on ingsots ja ingsots on uuskeel," lisas ta mingi üleloomuliku rahuldusega."
  Lühemalt: uuskeel teeb inimesed lolliks.

 • Võõr- või väärsõnade kasutamine kohas, kus on olemas eestikeelsed vasted, on puhtakujuline kadakasakslus ja Eesti rahvuse ning keele alandamine. "Soomuutjate" kõrval võib veel kasutada näiteks sõnu "libasoolised", "soosandid" (peaks ju hästi konkreetsesse projekti sobima ja eksperdi sõnul ongi soomuutmine sisuliselt haigus), "kõigusoolised", "kadakasoolised"; kui akronüümide peale minna, siis "somud", "kõsod" … jne.
  – Selle kohta, mida teie kutsute LGBT-ks on olemas ilus Eestikeelne sõna "tähestikurahvas" (mis on samasoolises abielus Dougals Murray vaimusünnitis: "alphabet people"), akronüümina "TÄRA" ja tean ka mitut mitte nii ilusat sõna.

Mallene kinnitas, et Praxis ei ole tegelikult "avatud ja läbipaistev" ning ei taha ilmselt Objektiivist edaspidi mitte midagi teada:

Tere!

Kodulehelt leiate kõik materjalid, mis avalikustamisele kuuluvad – nüüd ja ka edaspidi.

Ehk lühidalt, Praxis julgeb küll teha arstidele ennast soosandistanud inimeste käitlemise reegleid, kuid ei julge anda aru, miks, kuidas ja millise raha eest seda tehakse. Projekti rahastavad Euroopa Komisjon ja Sotsiaalministeerium, kuid summat üritatakse varjata. 

Objektiiv saab selle numbri ühel või teisel viisil teada.

Sugu muutvad lapsed on "süvenev trend"…

Esimene nn "soovahetusoperatsioon" tehti Eestis teadaolevalt juba 1993. aastal. 26. augustil toimus Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskuse (LVTK) aastakonverents „Transsooline noor ja vaimne tervis". „Transsoolised noored on Eestis olemas ja see on süvenev trend üle maailma," väitis keskuse juhataja Anne Kleinberg Tallinna Lastehaigla LVTK aastakonverentsi teemat ja osalejate valikut kommenteerides.

Praxis koostab arstidele TÄRA ja libasooliste inimeste kohtlemise juhiseid, kes kas juba teevad elik hakkavad lapsi "transsooliseks" tegema. Kas keegi saab saja protsendi kindlusega väita, et Eesti rahvatervisetööstus ühtegi poissi eunuhhiks ei lõika või tüdrukule mastektoomiat ei soorita?

Kõik, millele Soros käe külge paneb, lõpeb varem või hiljem peale kõige muu hullumeelse ja kurja laste "soomuutmisega". Kes veel aru ei saa, siis see, mida Praxis kõnealuse projektiga teeb, on täpselt sillapea, mille abil laste sootüsistamist maale tuuakse.