"Soomuutjate õigused on inimõigused." Taustaks on soomuutjate lipp. Foto: s4tj.com

Mõttekoja Praxise arusaamise kohaselt on "soomuutjad" inimesed teistsugused, kelle jaoks on vaja eraldi terviseeksperte. Sugu peaksid saama "muuta" ka alaealised.

Mõttekoda Praxis ja Eesti LGBT Ühing hakkavad välja mõtlema oma sugu muutvate inimeste jaoks eraldi tervishoiuteenuste nõuete kogumit, mille juures on neile abiks 11 oma sugu "muutnud", muuta tahtvat või lihtsalt "soosegaduses" inimest ning viimast kooslust nimetatakse "trans-ekspertkoguks", vahendab Eesti LGBT Ühingu veebipäevik.

Trans ekspertkogu kohtus esimest korda 18. juunil. Soo vahetamisega kaasnevad komplikatsioonid – mida asjaosalised nimetavad "üleminekuks" – ja "vajadused ning ootused". "Soomuutjatel" on mainituga seoses ootused, mida Praxise eestvedamisel hakatakse "vormima soovitusteks nii riigile kui tervishoiusüsteemile". 

Kohtumisel peeti aru kahel "suurel" teemal: Eesti "soomuutjate" tervishoiule on ligipääsemine takistatud ja soomuutjate kogukond tahab trans-tervishoiuteenust ning kas eraldi või spetsiifiliste teadmistega tervishoiutöötajaid. Lisaks peab soomuutjate terviseteenuse ja -arstide juures olema kõik "läbipaistev ning ligipääsetav". 

Koosolemise käigus jõuti ka "ühisele arusaamisele", et soomuutjate tervishoiusüsteem peab arvestama soomuutjate iseseisvusega ja otsustuspädevusega; arvestama alaealiste noorte soomuutmise vajadustega ning kogu tervisesüsteem peab lähtuma eeldusest, et inimeste sugusid on rohkem kui kaks.

Tervishoiutöötajad peavad omandama uue "hooliva" sõnavara, õppima juurde soomuutmist ja sellega kaasnevaid komplikatsioone puudutavad teadmisi ning olema soomuutjate suhtes "vastutulelikud".

Praxise ja teiste soomuutjate ekspertkogu osaliste hinnangul on "hooliva tervishoiuni jõudmisel takistuseks kogu asjaajamise läbipaistmatus ja keerulisus, tervishoiutöötajate teadmatusest tulenevad negatiivsed hoiakud, vaimse tervise abi kättesaamatus, haigekassa toe puudumine, pädevate spetsialistide nappus ning trans-inimeste otsustusvõime alavääristamine".

Soomuutjate ekspertkogu tuli kokku projekti „Võrdõiguslikkus tervishoius, hoiakud LGBTQI+ inimeste suhtes ja transinimeste tervishoid" raames. Projekti partnerid on Mõttekoda Praxis, Eesti LGBT Ühing ja Sotsiaalministeerium. Projekti rahastab Euroopa Liidu Õiguste, Võrdõiguslikkuse ja Kodakondsuse Programm ning Sotsiaalministeerium.

Toimetas Karol Kallas