Mailis Reps, Keskerakonna presidendikandidaat, kohtumisel Pärnus. Foto: Urmas Saard

Mailis Reps alustas eile Pärnus hotell Viiking konverentsisaalis oma ametlikku presidendivalimiste kampaaniat pärast seda, kui Keskerakonna volikogu oli 11. juunil valinud ta erakonna presidendikandidaadiks.

Mailis Repsi kandidatuuri toetas 90 erakonna volikogu liiget ja temaga võistelnud Edgar Savisaare poolt hääletas 78 volinikku.

Kohtumise alguses sai vastse presidendikandidaadi tervitamiseks sõna Keskerakonna Pärnumaa piirkonna esimees ja Sindi linnapea Marko Šorin. Ta osundas esimese ametliku kandidaadi kampaania alustamisele Pärnumaal sümboolse viitega Pätsile, kes sündis samas maakonnas ja  õppis  nooruses Pärnus.

002

Mälumängurina soovis Šorin teha hakatuseks põneva ja sümboolselt tähendusrikka sissejuhatuse, ühtlasi ka eksamineerida sõbralikul viisil oma erakonnakaaslast ja võimalikku tulevast Eesti presidenti. Šorin küsis, millises Eesti linnas tiksub Presidendi kell? Hetkegi Repsile mõtlemisaega jätmata otsustas kohtumist juhtinud Jaak Aab võistelda kiiruse peale oma teadmistes kauni daamiga. Võimalik ka, et eeldas kaaslase teadmatust ja soovides presidendikandidaati vastamisest säästa sööstis ise igaks juhuks ette.

Repsi presidendivalimiste kampaaniasse on kaasatud hulk suurte kogemustega poliitikuid, kes kõik püüavad nüüdsest panustada oma erakonnas ainult ühele kandidaadile. Ainuüksi riigikogu liikmeid oli kohal muljetavaldavalt palju: Kadri Simson, Aadu Must, Mihhail Stalnuhhin, Tarmo Tamm, Kersti Sarapuu, Vladimir Velmann, Toomas Vitsut.

011

Enne Repsi oodatud esinemist kõnelesid Simson ja Must. Simson vaatles põgusalt võimukoalitsiooni tervislikku seisundit. "Võimukoalitsiooni tervist näitavad erakondade toetusnumbrid. Peaminister Taavi Rõivast hinnati käesoleva aasta aprillis viie palli süsteemis hindega 2,71, mis jääb tublisti allapoole koolipoisi rahuldavat hinnet. Pikka iga tänasele võimuliidule ei ennusta ja uusi partnereid on Reformierakonnal võrdlemisi raske leida," analüüsis Simson kujunenud poliitilist olukorda riigis. Veel märkis Simson, et presidendi valimised ei ole mitte ühegi erakonna siseasi. Samas ei soosi kehtiv valimissüsteem avalikku kampaaniat ega laiapõhjalisi arutelusid. "Keskerakond on alati toetanud presidendi otsevalimist ja meie toetajad ootavad, et räägiksime valimistel aktiivselt kaasa," selgitas Simson, kes kinnitas taas vajadust valida näoga rahva poole seisev president.

009

Professor Must tutvustas seniseid Eesti presidente ja iseloomustas praeguseks välja pakutud presidendikandidaate. Ajaloolase teadmiste esitusviis tekitas kuulajates ergastavat huvi, millele lisas nauditavat põnevust teadjamehe  jutu voolavus ühes mõõdukalt vürtsitatud huumoriga. Professori arvates on tänu Lennart Merile tekkinud kuvand presidendist, kui ülemvälisministrist. Võrdluses seniste presidentide ja presidendikandidaatidega analüüsis Must kuivõrd üks või teine kannab välja ülemvälisministri nimetuse. Lõpuks jõudis ta Repsini, kelles Must näeb veelgi enamat kui ülemvälisministrit. Kui enamik vaadelduid isikuid paistsid silma mingi väga tugeva küljega ainult ühes valdkonnas, siis Repsi puhul ei domineeri midagi väga tugevalt esikohal. Samas pääseb ta Musta hinnangul kümnes erinevas valdkonnas kindlalt esikümnesse, mis teebki Repsist tugevate omadustega presidendikandidaadi. Võrdluseks rääkis Must Ameerika Ühendriikide esimesest presidendist George Washingtonist, kes samuti osutus paljudes asjades esikümne vääriliseks, aga polnud milleski eraldi võetuna päris esimene.

010

Sellise suurepäraselt ettevalmistatud eeltöö järel astus saalitäie rahva ette Reps ja tutvustas juba varem suuresti teada Keskerakonna vaateid ja seisukohti. Aab tutvustas teda mitte üksnes vankumatult kindlameelse poliitikuna, kes vajadusel karmil sõnal kaitseb oma valijate huve, vaid ka hella emana, kellel on 5 last. Paljulapselise ema roll tekitas saalis olijates, kellest enamik Keskerakonna liikmed, heakskiitvat nohinat. Kuuldus ka ütlemist, et abiliste sõnavõttude rohkus kipub jätma presidendi kandidaadi veidi tahaplaanile.

Küsimusi võinuks olla rohkem ja konkreetsemaid. Paraku arvas üks härradest, et kogu õhtu võikski kulgeda tema teeside dikteerimisel ja kahekõnes presidendikandidaadiga. Siiski õnnestus ka teistel küsida neid kõige rohkem erutavatel teemadel. Muretseti Tartu rahu püsimise pärast ja paluti  ratifitseeritud piirilepingu edasine menetlemine riigikogus peatada, kui see vähegi võimalikuks  osutuks. Repsi arvates on Eesti selles vallas läinud nii kaugele, et tagasipöördumine pole enam võimalik ja peab õigemaks piirileping Venemaaga ratifitseerida. Aga alles pärast seda, kui Venemaa on asjaga edasi läinud. Simson rahustas, et riigi piirjoone muutmine ei kahandavat Tartu rahulepingu juriidilist jõulisust. Seda kinnitavat fakt, et juba varemgi pole mõneski sättes järgitud kehtivat lepingut Venemaaga. Näiteks tõi ta Eesti neutraalsuse kaotamise pärast NATO-ga liitumist. Aga on teisigi punkte. Tartu rahu järgsete piiride taastamine kohustaks andma kõigile sealsetele elanikele Eesti kodakondsuse, mis poleks praeguses poliitilises situatsioonis vastuvõetav, leidis Simson.

014

Veel samal õhtul tõttas Reps koos teda saatvate abilistega Audrusse. Simson ütles, et üldse on kavandatud viiekümnele päevale 213 kohtumist. Lahkumisel liftiga alla sõites avanes minulgi võimalus kiirküsimuseks. Kui tõenäoliseks peab Reps võimalust, et juba riigikogus saab president valitud? "Üsna tõene," kinnitas Reps. Samas liftis seisis ka Šorin ja osundas, et üsna suure tõenäosusega sõidame praegu koos tulevase presidendiga. "Kui nii, siis palun teid juba järgmise aasta 4. juunil Sinti lipu päeva tähistama," esitasin aegsasti isikliku kutse prouale, kelle kaunites silmades säras kindluse helk.

Tekst ja fotod: Urmas Saard