President Kersti Kaljulaid. Foto: Scanpix

President Kersti Kaljulaid ütles ETV-le antud intervjuus, et "geivastased" meeleavaldused on ohuks Eesti riigile ja Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale.

Kui intervjuud läbi viinud Marko Reikop küsis presidendi arvamust tänavu Pärnus ja Tartus toimunud "geivastaste" meeleavalduste kohta, siis vastas president, et "[s]ee on see koht, kus mina tunnen, et sellised asjad ongi ohuks Eesti riigile. Või võib ka öelda, et meie põhiseaduslikule korrale."

Kaljulaid toonitas, et põhiseaduse kohaselt on kõik inimesed võrdsed, ent ometi peab üks seltskond inimesi toimetama sisuliselt põranda all. "See ei ole vastuvõetav. See ei ole meie põhiseaduse mõttega tegelikult kooskõlas," rõhutas ta.

Kaljulaiu sõnul on igaühel õigus öelda välja oma seisukoht, aga üksnes siis, kui teistele jäetakse ruumi tunda oma seisukohta väljendades turvaliselt.

"Minu meelest me 30 aastat tagasi leppisime kokku, et enam kunagi ei pea Eestis toimetama oma usu, oma rahvuse, oma tõekspidamiste pärast põranda all. Aga alati peab jääma omaenda väärikusele nii palju ruumi, et ka teiste väärikus ei saa viga."

Lisaks paljule muule väljendas Kaljulaid intervjuus arvamust, et võib-olla oli just tema poolt loosungit "SÕNA ON VABA" kandva dressipluusiga riigikogu saali minemine see "väike müks", mis hoidis ära sõnavabaduse mahasurumise Eestis.

Põhiseaduse paragrahvi 47 kohaselt on kõigil õigus ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada. "Seda õigust võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata riigi julgeoleku, avaliku korra, kõlbluse, liiklusohutuse ja koosolekust osavõtjate ohutuse tagamiseks ning nakkushaiguse leviku tõkestamiseks," on lisatud paragrahvi teises lauses.

Reikopi osutuse peale, et ehk elab president mõneti nagu elevandiluust tornis, väljendas Kaljulaid teravat pahameelt ja andis otsesõnu teada oma solvumisest. Selle koha peal tehti intervjuus ka lõige ning vestlus jätkus muul teemal.

Nädala alguses ütles Kaljulaid Postimehele antud intervjuus, et ametis olev valitsus on ohuks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ja julgeolekule.

Toimetas Varro Vooglaid

Valitsus on ohuks põhiseaduslikule korrale? Kas tõesti, proua president?