Pressinõukogu haldava Eesti Ajalehtede Liidu tegevjuht Mart Raudsaar. Foto: Scanpix

Pressinõukogu andis täna teada oma otsusest, mille kohaselt ei rikkunud ajaleht Postimees head ajakirjandustava, tiražeerides oma uudisloos süüdistust, nagu kattuks Varro Vooglaiu väärtused suuresti Putini omadega. Vooglaid peab Pressinõukogu otsust sisuliselt põhjendamatuks ja erapoolikuks.

Pressinõukogu andis täna teada 21. veebruaril langetatud otsusest, mille kohaselt ei rikkunud ajaleht Postimees head ajakirjandustava, tiražeerides oma uudisloos Andres Herkeli väidet, nagu kattuks Vooglaiu väärtused suuresti Putini omadega.

"Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on tegemist hinnanguid sisaldava arvamuslooga, milles ei esitatud kaebaja kohta süüdistusi, mis vajanuks kommentaari või vastulauset," toonitas Eesti Ajalehtede Liidu raames tegutsev meediaväljaannete eneseregulatsiooni organ.

Ka Vooglaiu vastulause avaldamata jätmist pidas Pressinõukogu põhjendatuks, kuna see polevat vastanud vastulause kriteeriumitele.

Pressinõukogule saadetud vastuses toonitas Vooglaid, et peab otsust sisuliselt põhjendamatuks, mh selle pärast, et kõnealuse artikli näol ei olnud tegu Andres Herkeli arvamuslooga, vaid Postimehe uudisega, milles vahendati herkeli süüdistusi.

"Tiražeerida uudisloos väidet, et minu väärtused kattuvad avalikus arutelus pidevalt demoniseeritud Vladimir Putini omadega, tähendab ilmselgelt tõsise süüdistuse esitamist. Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi punkt 5.1. ütleb aga selgesõnaliselt, et "kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris või saates." Mitte miski ei takistanud Postimehel ka minult kommentaari küsimast enne Herkeli süüdistuste tiražeerimist ehk selleks olid Postimehel olemas kõik võimalused. Ometi seda ei tehtud. Et Pressinõukogu siin vastuolu ei näe, osutab järeldusele, et langetati erapoolik ja sisuliselt põhjendamatu otsus," kirjutas ta.

Vooglaid esitas Pressinõukogule kaebuse möödunud aasta 30. detsembril ehk vahetult pärast seda, kui Postimees avaldas mitmed artiklid (sh juhtkirja), kus heideti Objektiivile täiesti alusetult varju kui Venemaa propaganda vahendajale ja valeuudiste levitajale. Samuti avaldati uudis pealkirjaga "Herkel: Vooglaiu väärtused kattuvad suuresti Putini omadega".

EALLi kodulehe andmetel kuuluvad praegusel ajal Pressinõukogu koosseisu Gunnar Siiner (esimees, ajalehe Saarte Hääl vastutav väljaandja ja peatoimetaja), Helve Särgava (aseesimees, Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees, SDE liige), David Vseviov (Kunstiakadeemia professor), Toomas Mattson (Riigikontrolli kommunikatsioonijuht), Urmet Kook (Rahvusringhäälingu veebiuudiste ja portaalide juht), Martin Šmutov (Õhtulehe peatoimetaja), Tarmo Vahter (Ekspress Grupi uuriva ajakirjanduse juht), Viive Kaur (advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat), Neeme Korv (Postimehe hiljuti ametist lahkunud arvamustoimetuse juhataja) ja Aivar Hundimägi (ajalehe Äripäev peatoimetaja asetäitja).

Infot selle kohta, kes osalesid kõnealuse otsuse langetamisel, keeldub Pressinõukogu väljastamast.

Toimetas Martin Vaher