Illustratsioon: Bigstockphoto.com / Objektiiv

Kuna Eesti poliitiline ladvik või nomenklatuur on rahvuslikud huvid reetnud ja andnud end globalistlike võõrjõudude teenistusse, siis esindab ja kinnistab nende poolt ellu kutsutud Propastop.org endastmõistetavalt globalistide narratiivi. Lugege see blogi algusest lõpuni läbi ja esitage endale küsimus, kas leidsite sealt midagi, mis viitaks muule, kirjutab Objektiivi peatoimetaja Veiko Vihuri.

Alates 2016. aasta veebruarist tegutseb Eesti meediamaastikul "kaitseliidu vabatahtlike" blogi Propastop.org, mille deviisiks on "Eesti propagandavaledest puhtaks!" Kuigi põhiliselt keerlevad blogipostitused ümber Venemaa või Kremli propaganda ja mõjutustegevuse, puudutatakse ka Eesti teemasid.

Näiteks hiljuti avaldas Propastop portaali Objektiiv pihta suunatud Urve Eslase algselt Eesti Päevalehes ilmunud artikli, milles püütakse näidata Objektiivi sõltuvust Kremli propagandast. Miks on vaja rünnata selgelt Eesti iseseisvust kaitsvat ja rahvuslikke ja traditsioonilisi väärtusi edendavat portaali ning üritada siduda meid Kremliga? Kas "kaitseliidu vabatahtlikud" seisavad siis mingite muude väärtuste eest? Ilmselt küll…

Kes on Propastop.org loojad ja tegijad?

Avalikult tegutseva ja avalikkusele suunatud "vabatahtlike blogi" puhul oleks härrasmehelik näidata oma nägu. On mõnevõrra irooniline, et Propastopis avaldatud Urve Eslase artiklis, milles kritiseeritakse Objektiivi, on lause: "Uudistekanalid, mis ei anna teavet lugude autorite, toimetuse koosseisu, väljaande kontaktide ega lugude algallikate kohta, ei ole usaldusväärsed."

Avalikkus teab Propastopi tegijatest ainsana nimepidi Andres Lemberit. Samas on väidetud, et tegelikult on veebilehe taga Kaitseliidu küberkaitseüksus, mille pealik Andrus Padar on endine kaitsepolitseinik.

Urve Eslas kirjutas tänavu veebruaris Eesti Päevalehes ilmunud artiklis, et "EL-i strateegilise kommunikatsiooni keskus ja nende nappide vahenditega tehtud Müüdimurdjad või Eestis Ilmar Raagi algatatud Propastop on hea näide sellest, et väärteabega seotud ohtudest teatakse ja väärteabe kummutamisega tegeletakse."

Mille poolest see infokild huvi pakub? Ilmar Raag oli veel möödunud aastal Eesti valitsuse strateegilise kommunikatsiooni nõunik. Seega võib järeldada, et algatus Propastopi loomiseks tuli valitsusringkondadest.

Propastop tõttas Eslase paljastust ümber lükkama, kinnitades, et "Ilmar Raag ei ole blogi algataja, algatusgrupi liige ega seda töös hoidvate vabatahtlike hulgas", kuid jättis täpsustamata, kes siis ikkagi selle salapärase "vabatahtlike" blogi algatas.

Kui vaatame, kes Propastopis sõna saavad, siis on need muidugi "strateegilise kommunikatsiooniga" seotud persoonid nagu Urve Eslas ja Ilmar Raag. Muidugi sirvitakse seal ka kapo aastaraamatuid, kus hoiatatakse Venemaale kasulike äärmuslaste, populistide ja konservatiivide eest. Näiteks:

"Pingeid tekitatakse äärmuslaste ja populistide toetamisega. Aastaraamatus [2015 – V. V.] mainitakse Risto Teinose natsismi propageerivat ühingut La Colonia, üldsõnaliselt veel rahvuspopuliste, vasakpoolseid äärmuslasi ja konservatiive. Ei tooda küll esile tõendeid, et neid otseselt Venemaalt rahastatakse. Küll aga viidatakse vastastikku kasulikule sümbioosile, kus Venemaa on huvitatud äärmuslaste sõnumi võimendamisest, äärmuslased aga huvitatud sellise võimenduse kaudu oma sõnumitele laiema kõlapinna saamisest."

Propastop ja angloatlantilise globalismi edendajad

Huvitaval kombel võib leida lingi Propastopi intervjuule tollase Postimehe arvamustoimetaja Urve Eslasega CEPA kodulehelt. Mis on CEPA? Objektiivi toimetaja Markus Järvi tõi hiljuti oma kommentaaris esile järgmist:

"Objektiivi kritiseerinud Urve Eslase enda taustast on senini räägitud vähe, kui üldse. Peale selle, et Eslas on Ilvese nõunik, on ta ka Euroopa Poliitikaanalüüside Keskuse (CEPA) kaastööline. CEPA ehk Center for European Policy Analysis määratleb end Ida- ja Kesk-Euroopas tegutseva mittetulundusliku organisatsioonina, mille eesmärgiks on edendada nende maade püsivaid ja lähedasi sidemeid USA-ga. CEPA soovib välja kujundada uut poliitikategijate ja -mõjutajate seltskonda, "uut põlvkonda atlantitsiste" ehk angloatlantilise globalismi edendajaid Euroopas."

Tõenäoliselt on link Propastopi artiklile jõudnud CEPA kodulehele tänu Urve Eslasele. Igal juhul annab see märku, kelle leeri kuulutakse.

Mis on ikkagi blogi Propastop.org ülesanne?

Propastop.org on võtnud sihtmärgiks Vene propaganda. Kuid blogi on eestikeelne – ja enamik eestlasi ei lase end idanaabri idiootlikust propagandast kõigutada. Me tunneme väga hästi sovetlikku või šovinistlikku imperialistlikku retoorikat. Kui tahetakse tõepoolest võidelda meie riigi vastu suunatud pahatahtliku propagandaga, siis tuleks seda teha peamiselt vene ja inglise keeles (blogi ingliskeelne lehekülg avatigi äsja).

Küll aga aitab Vene propaganda ümber vehklemine üleval hoida tunnet, et Eesti on löögi all ainult idast, mitte läänest – läänes on vaid meie suhtes heatahtlikud liitlased, kellega peame olema solidaarsed. Nii olevat meie huvides kaasa teha liitlaste geopoliitilistes sõdades ja anda oma suveräänsust üha rohkem rahvus- ja riigiülestele struktuuridele, mille on ellu kutsunud globalistid.

Muide, millisest saatkonnast tulid soovitused või "märguanded" vastu võtta kooseluseadus, vaatamata sellele, et see lõhestas meie ühiskonna? Pikalt tänavalt? Või äkki Kentmannist? Ja kust anti käsk ära koristada Lihula sammas? Kust voolab praegu meie ühiskonda hukatuslik revolutsiooniline ideoloogia?

Eriti naeruväärne on see, et täna Venemaa eest hoiatavad poliitikud – mulle meenub näiteks Urmas Paet – olid alles eile valmis sisse seadma viisavabadust Venemaaga, sest nii oleks olnud Euroopa ja muidugi Eesti huvides. Riigikaitse valdkonnaga seotud rumalustest ja kahjulikest otsustest, millele asjatundjad on korduvalt tähelepanu juhtinud, ei hakka siinkohal rääkimagi.

"Vabatahtlike blogiks" tituleeritud Propastop.org on siiski ettevõtmine, mille tagant paistavad välja Eesti riiklike propaganda- ja julgeolekuteenistuste kõrvad. Võib-olla panustavad Propastopis ka need inimesed, kes tahavad siiralt seista vastu idanaabri ambitsioonidele. Kuid mul pole kahtlust, et blogi tegelik eesmärk on ametliku narratiivi kinnistamine propagandavastase võitluse sildi all. Teisisõnu, see on osa oma rahvale suunatud propagandast.

Kuna Eesti poliitiline ladvik või nomenklatuur on rahvuslikud huvid reetnud ja andnud end globalistlike võõrjõudude teenistusse, siis esindab ja kinnistab nende poolt ellu kutsutud Propastop.org endastmõistetavalt globalistide narratiivi. Lugege see blogi algusest lõpuni läbi ja esitage endale küsimus, kas leidsite sealt ka midagi, mis viitaks muule.