Rahvuslaste iga-aastane Eesti Euroopa Liiduga liitumise vastane pikett, 14. septembril 2015. Foto: erakogu

Rahvuslased korraldavad laupäeval, 14. septembril 2019 Tallinnas Vabaduse väljakul, Kaarli puiestee ja Pärnu maantee ristmiku Jaani kiriku poolsel nurgal iga-aastase piketi, millega nõuavad 2003. aastal samal kuupäeval toimunud "võltsrahvahääletuse" tulemuste tühistamist ja Eesti lahkumist Euroopa Liidust. 16. järjestikune pikett algab kell 15:00 ja lõppeb 17:00.

1928. aastal välja antud brošüüris "Kümme aastat Eesti riiklikku iseseisvust" kirjutab riigivanem Jaan Tõnisson: "Rahva ülim vara on rahvuslik vabadus ja riiklik iseseisvus." Kuuludes Euroopa Liitu võtavad iga aastaga aga üha enam maad hingeline tühjus, vaimne orjastumine ja kirjeldamatu rumalus. Eesti kõigi aegade tuntuima riigimehe "ülimast varast" ei räägi enam keegi, nendib korraldustoimkonna nimel Jaan Hatto oma pressiteates.

Praeguseks on korraldajate sõnul riigis vallale pääsenud ENSV-lik valetamise, lömitamise ja pugemise hullus, millist isegi nemad ei osanud karta:

"Põhiseaduslikke Riigikogu valimisi, mis peaksid olema riikluse aluseks, ei ole toimunud Euroopa Liiduga liitmisest alates, selle asemel levib järjest laialdasem arvutipettus e-valimiste kujul, kindlustamaks üleilmastajatest kurjategijatele võimu nii rahva kui riigi üle. Tühjaks jäänud põllumaa ja metsa ostavad üles kahtlased isikud ja/või nende varifirmad. Odavate toiduainete sisseveo läbi Euroopa Liidust on Eesti põllumajandus lakanud toimimast oma rahva toitjana."

Rahvuslaste hinnangul valitsevad Eestit hetkel võõrvõimude käsilased ja käsualused, kes rikuvad oma peremeeste tahtmise järgi Eesti põhiseadust ja teisi seadusi, kuidas vaid heaks arvavad ning võimurite kontrolli all olev meedia aitab seda kõike varjata ning eksitab inimesi neile valetades:

"Näiteks põhiseaduse järgi peaks Eestis olema käibel vaid oma raha (§ 111), ainus riigipiir määratud Tartu rahulepinguga (§ 122), riigikogu valimised toimuma ühel ainsal päeval (§ 60) ega riigikogu liige olla üheski teises riigiametis (§ 63)."

Identiteedita, vaimsuseta ja tulevikunägemuseta Euroopa Liidu impeeriumi vaesunud provintsist üritavad lahkuda peaaegu kõik noored ning Euroopa Liitu kuulumisest on saanud Eestile hukatus, nendivad rahvuslased kurvastusega.

Lisainfo piketi kohta numbril 51 903 374

Pressiteadet toimetas Martin Vaher