Rahvusooper Estonia. Foto: Wikimedia Commons

Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maaten saatis reedel töötajatele kirja, kus kohustas vältimatu lähikontakti tingimustes töötajaid end 5. detsembriks vaktsineerima. Erandid on lubatud vaid meditsiinilise vastunäidustuse korral või siis, kui koroona läbipõdemisest pole veel möödunud piisavalt aega.

Rahvusooperil on Maateni sõnul seadusejärgne kohustus esitada etendusi ja kontserte. "Tagatud peab olema organisatsiooni stabiilne toimimine ja kunstiline ning finantsiline jätkusuutlikkus. Seetõttu on väga oluline, et COVID-i lainete ajal teatrit täielikult ei suletaks, et toimuksid etendused ning teater teeniks ka piletitulu. Teatritöö on sellise iseloomuga, et enamiku artistide, aga ka paljude teiste ametite puhul on tegemist lähikontaktse tööga," kirjutas Maaten.

Ei orkester, koor ega balletitrupp ei saa tema sõnul "hajutatult" töötada ning "hajutatult" anda etendusi. "Grimeerijad ei saa distantsilt grimmi teha. Paljudes töölõikudes on lähikontakt paratamatu ning toob kaasa kurva tõsiasja, et ühe COVID nakkusjuhtumi ilmnemine proovis või etendusel kohustab kõiki mittevaktsineeritud kolleege minema kümnepäevasesse isolatsiooni. Paraku on see tänaseks põhjustanud olukorra, kus ühe-kahe nakkusjuhtumi esinemine on kaasa toonud etenduste ärajätmise, sest töölt ei jää kõrvale 1-2 töötajat, vaid 6-7 ning etendust ei ole võimalik läbi viia," tõdes Maaten.

Selline toimimismudel ei ole tema sõnul jätkusuutlik, kuna toob kaasa olukorra, kus teater tööandjana ei saa enam panna vastutust ja ülesandeid vaktsineerimata töötajatele, sest nad kas juba on või võivad igal hetkel minna isolatsiooni.

"See ei ole hüpotees, vaid tänane karm reaalsus – me oleme juba olnud sunnitud sellel põhjusel etenduse ära jätma. Kui tööandja ei saa töötajale panna sisuliselt mingit vastutust, siis selline töösuhe ei ole mõistlik ja paneb ebamõistliku koormuse kolleegidele, kes tööd jätkavad," sõnas Maaten.

Tulenevalt seadusest ja vastavalt tööinspektsiooni juhistele uuendas Rahvusooper 01.09.2021 töökeskkonna riskianalüüsi, mis on loetav siin. "COVID on üks ohuteguritest ning riskianalüüs näeb ette, et kõik töötajad, kes töötavad vältimatu lähikontakti tingimustes või kes teenindavad publikut, peavad olema vaktsineeritud. Tööandjal on õigus lõpetada töösuhe töötajatega, kes vaatamata tööandja poolt antud hoiatusele ja mõistlikule ajale läbida vaktsineerimine (periood 7 nädalat alates vastava nõude kehtestamisest) sellest keeldub," kirjutas Estonia peadirektor.

Seoses ülaltooduga on kirja manusesse lisatud Rahvusooperi peadirektori käskkiri, mis kohustab vältimatu lähikontakti tingimustes töötavaid töötajaid end vaktsineerima 5. detsembriks 2021. "Erandina käsitleme siin olukordi kui töötaja esitab tõendi, mis kinnitab, et arsti hinnangul on vaktsineerimine vastunäidustatud või siis on töötaja COVIDi läbi põdenud ning möödunud pole veel piisavalt aega, et vaktsineerida. Tänan kõiki estoonlasi, kes on juba end vaktsineerinud ja seeläbi panustanud teatri stabiilsesse toimimisse ja tänu kellele on etendustegevus saanud igapäevaselt jätkuda," lõpetas Maaten kirja.

Rahvusooperi kommunikatsioonijuht Marion Leppik ütles Objektiivile, et hetkeseisuga on enamik rahvusooperi töötajatest juba vaktsineeritud. Kõigile, kes seda veel ei ole, on tema sõnul antud varuga aega seda teha.