Oxfami poolt läbi viidud uuringu kohaselt oli 1% maailma rikkaimatest inimestest 1990-2015 perioodil vastutav suurema koguse süsinikdioksiidi atmosfääri paiskamise eest kui 50% planeedi elanikkonnast, mis asus rikkusepüramiidi alumisel poolel.

CO2 atmosfääri paiskamine kasvas vaadeldava perioodi vältel üle 60% ning planeedi rikkaima 1% poolt eritatu tõusis kolm korda kiiremini kui planeedi elanikkonna 50% vaesema poole vastav näitaja.

Oxfami ja Stockholmi Keskkonnainstituudi poolt koostatud raportis märgitakse, et maailma “kasvuhoonegaaside” kasvu taga on peamiselt maailma rikkaimate riikide jätkuv ületarbimine.

Planeedi 10% jõukaima elaniku poolt atmosfääri paisatud kasvuhoonegaasid moodustavad 52% kogumahust.