Postimees vahendab, et Reformierakonna juhatus otsustas toetada partnerlusseaduse vastuvõtmist.

Erakond selgitab, et toetab partnerlusseaduse vastuvõtmist sooneutraalselt. Sellega püütakse anda mõista, nagu oleks sellist lahendust tarvis mitte üksi homoseksuaalselt käituvatel inimestel, vaid ka tavalistel paaridel, kes ei ole abielus. Selline strateegia on homoaktivistide retoorikas esinenud läbivalt, kuid on selgelt manipulatiivne – erinevalt homoaktivistide pidevast hädakisast ei ole kuulda, et tavalised paarid nõuaksid omale võimalust astuda tsiviilpartnerlusse.

Väidetavalt avaldavad nii mõnegi välisriigi Eestis paiknevad saatkonnad poliitilistele parteidele homopartnerluse seadustamiseks väga tugevat survet.

De Civitatele teadaolevatel andmetel on teine valitsuserakond, Isamaa ja Res Publica Liit, otsustanud homoseksuaalselt käituvate inimeste vaheliste suhete reguleerimisel toetada praeguse status quo säilitamist. Sotsid on alati olnud tulised seksuaalrevolutsiooni eestkõnelejad ja homoseksualismi pooldajad. Jääb üle oodata, millisele seisukohale asub Keskerakond, mille valijatest moodustavad üldjuhul homoseksuaalse käitumise suhtes väga negatiivselt meelestatud vene rahvusest inimesed.

Veel 1995. aastal seisis Reformierakonna programmis esimese punktina:

"Eesti Reformierakonna põhimõtted ja väärtused, millest lähtudes me tegutseme, on:

* harmooniline abielu, mis põhineb vastastikusel austusel. Abielu on lisaks inimeste
ühendusele ka õiguste-kohustuste leping, mis seob abikaasad, lapsed ja ka ainelised
väärtused. Harmoonilisus on eeldus kauakestvale kooselule, kodu loomisele ja kodurahu hoidmisele. Siiski saame hästi aru, et abielus võib olla ka kriise, mille ületamiseks on võimalikud kaks teed: kas oskame need lahendada või peame endale tunnistama, et oleme ebaõnnestunud – kuid ka siis ei tohi kaotajad olla.

Meie eesmärk on vähendada nende tegurite mõju, mis võivad viia harmoonilise abielu purunemisele, aga kui see siiski peaks toimuma, siis leida võimalused asjaosaliste väärikuse säilitamiseks ja teiste pereliikmete üleelamiste leevendamiseks."

Täna ei maini sama (ega ka ühegi teise parlamendi-) erakonna programm sõna "abielu" üldse.

Abielu on perekonna alus ning põhiseaduse §-i 27 kohaselt on perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigi kaitse all. Homopartnerluse seadustamine on homoaktivistidele üks olulisemaid eesmärke, sest sellega kirjutatakse ümber perekonna mõiste ning saavutatakse homopaaridele riiklik ja õiguslik tunnustus perekonnana. Selle saavutanuna on juba märksa lihtsam liikuda edasi järgmiste eesmärkide poole, mh adopteerimisõiguse ja abiellumisõiguse saamise, kirikliku laulatuse saavutamise ja homoseksuaalet käitumist mitte heaks kiitvate inimeste usu-, südametunnistuse- ja sõnavabaduse olulise kärpimiseni.

Vt seonduval teemal:

  • Homoaktivistid üritavad saada Eesti Lastekaitse Liidu toetust samasoolistele paaridele lapsendamise õiguse andmisele (De Civitate, 09.09.2011)