Õigus omada ja kanda relvi on üks klassikalistest vabadele kodanikele kuuluvatest õigustest, mida riigivõim ei või ära võtta ega liigselt piirata. Igaühel on võõrandamatu õigus enesekaitsele ja selleks vajalikele vahenditele. Foto: fredleonero/Bigstockphoto.com

NBC News-i poolt läbi viidud küsitluse kohaselt väitis üle poole Ameerika valijatest, et neil või kellelgi nende leibkonnaliikmetest on tänase seisuga relv.

Küsitluses väitis 52% vastanutest, et nemad ise või nende mõni nende leibkonna liige on tänase seisuga relvaomanik. NBC News on uurimust läbi viinud alates 1999. aastast ja viimased näitajad on küsitluse ajaloo kõrgeimad.

2019. aastal ütles 46% ameeriklastest, et neil või kellelgi nende leibkonnast on relv, samas kui 2013. aasta veebruaris oli see osakaal vaid 42%.

"Viimase kümne aasta jooksul on relvaomandi osakaal 10 protsendipunkti võrra kasvanud. See on väga märkimisväärne number," tõdes Micah Roberts Public Opinion Strategies-ist, vabariiklaste küsitlusfirmast, mis korraldas kõne all oleva uuringu koostöös demokraatide küsitlusfirma Hart Researchi liikmetega.

"Tavapäraselt ei muutu asjad sedavõrd dramaatiliselt, vähemasti juhul kui tegemist on millegi nii fundamentaalsega nagu relvaomandi levik ühiskonnas." 

Küsitlusest selgub, et relva omamise protsent on jätkuvalt polariseerunud erakondlikel alustel, nagu see on olnud ka varemalt.

Sel kuul tõdes 66% küsitletud vabariiklastest valijatest, et neil või kellelgi nende leibkonnaliikmetest on relv, samas kui üksnes 45% sõltumatutest ja 41% demokraatidest väitis sama.

Toimetas Markus Järvi