Ürituse plakat. Foto: kuvatõmmis

Kuigi vähemalt kaks täna Saku Suurhalli juures toimuva Black Lives Matter (Mustad Elud Loevad) meeleavalduse korraldajat on teada, ei pea näiteks Eesti Päevalehe ajakirjanik mingil põhjusel oluliseks seda infot lugejatega jagada.

Meeleavalduse ürituse on Facebookis algatanud suhteliselt läbipaistmatu liikumine "Salliv Eesti". Kas tegu on üldjoontes siira ja sõltumatu kodanikualgatusega, või on liikumise taga näiteks mingid poliitilised huvid, pole selge.

Teada on aga vähemalt kaks meeleavalduse korraldajat, kes ise seda sugugi ei varja. Objektiiv kirjutas eile, et üks neist on 2017. aasta jaanuarist Reformierakonda kuuluv Gaspar Šabad, kes on varasemalt tuntud kui üks EKRE-vastase "Jah vabadusele, ei valedele" liikumise asutajatest. Šabad on muuhulgas olnud ka Nõmme linnaosakogu liige.

Ürituse on ametlikult registreerinud Äriregistri andmetel parteitu Marta Kütt – see info on kergesti leitav politsei vastavast avalike ürituste andmebaasist. Mõlemad on ka sotsiaalmeedias ürituse teemal sõna võtnud.

Ju siis pole teada…

Nende faktide valguses on huvitav jälgida, kuidas üritust kajastas näiteks Eesti Päevalehe ajakirjanik, vasakpoolsete vaadete poolest tuntud Anette Parksepp. Oodatult on lugu positiivses toonis, rõhutades meeleavalduse "antirassistlikku" olemust ja jättes mainimata sarnastel üritustel üle maailma puhkenud vägivalla. Märkimisväärsed on aga kaks lõiku. Tsiteerin:

"Meeleavalduse korraldajad ei soovinud turvakaalutlustel oma nimesid avalikustada, kuid ütlesid, et aktsiooni taga on eri eluvaldkondadest ja erineva etnilise taustaga inimesed.

„Meie hulgast võib leida nii kodanikuaktiviste, tantsuõpetajaid, startuppereid, kunstnike jne. Erakondlik kuuluvus on ainult ühel meie liikmel, kes tegutseb isiklikust südametunnistusest ja on sihilikult palunud enda parteilisust üritusest eraldi hoida, sest see ei puutu asja," kinnitasid nad. Osa korraldajaid on olnud liikumise Salliv Eesti taga, kuid enamik on väljastpoolt seda, kinnitas meeskond."

Ja kõik. Lugejale võib nüüd jääda umbes selline mulje – huvitav jah, kes need siis korraldavad, aga ju pole see teada…

Ometi pole eluliselt usutav, nagu Parksepp ei teaks eelpoolmainitud kahest korraldajast. Samuti tasub korraks mõelda sellele, kuidas reageeriks Parksepp siis, kui näiteks mõnda näiliselt apoliitilist globaliseerumise vastast meeleavaldust korraldaks muuhulgas mõni EKRE liige. Ja mitte lihtliige, vaid säärane, kes ka linnaosakogus istunud. Kas tundub usutav, et ka siis lepiks ta lihtsalt korraldajate enda seisukoha lehes ära trükkimisega?