2015. aastal üritas Jaan Männik saada IRL-i esimeheks, aga pidi alla vanduma Margus Tsahknale. Foto: Scanpix

Milles seisneb EKRE nimekirjas kandideeriva Jaan Männiku "oma nägemus" seoses homoseksuaalsete suhetega, mille väljendamiseks tal olevat väidetavalt erakonna juhtkonnaga kokkulepe, küsib Varro Vooglaid oma repliigis.

EKRE ridades riigikogusse kandideeriv Eesti Panga nõukogu endine esimees Jaan Männik teatas intervjuus Postimehele, et tal olevat erakonnaga kokkulepe, mille kohaselt "anti talle vabadus" väljendada homoseksuaalsusega seonduvates küsimuses "oma nägemust".

Näiteks sellest tõi Männik esile, et tema arvates ei tuleks homoseksuaalidelt valimisõigust ära võtta. Niisugune näide on aga ilmselgelt kohatu, kuna EKRE ei pooldagi vastupidist seisukohta – kuivõrd Männiku nägemus langeb erakonna nägemusega kokku, siis ei kvalifitseeru see kuidagi "oma nägemusena".

Et saada aru, milles see "oma nägemus" siis tegelikult seisneb ehk mille osas see erakonna ametlikest positsioonidest või erakonna toetajate enamiku hoiakutest lahkneb, võiks Männik vastata järgmistele konkreetsetele küsimustele:

  • Kas homoseksuaalsed suhted on moraalsed?
  • Kas samasoolised paarid kujutavad endast perekonda?
  • Kas kooseluseadus tuleks tühistada?
  • Kas välismaal (näiteks Rootsis) sõlmitud "homoabielusid" tuleks tunnustada Eestis kehtivate abieludena?
  • Kas abielule tuleks anda üksnes mehe ja naise liiduna põhiseaduslik kaitse?
  • Kas inimestel peaks olema õigus mitte rentida oma korterit homoseksuaalidele?

Oleks kahetsusväärne, kui häälte püüdmise nimel hakkab EKRE võtma oma parlamendi fraktsiooni tuntud inimesi, kes on tegelikult liberaalid ega oma elementaarsetes moraalsetes küsimustes konservatiivseid, loomuseadusega kooskõlas olevaid seisukohti. Kui asjad peaks nii minema, siis on EKRE-l tõsine oht muutuda vähemalt moraalsetes küsimustes samasuguseks laialivalguvate seisukohtadega erakonnaks nagu ülejäänud parteid.

Kuivõrd Männik ei ole avalikult kunagi moraalsetes küsimustes oma seisukohti väljendanud, oleks tänuväärne, kui ta seda nüüd teeks. Selgem arusaam Männiku "oma nägemusest" võimaldaks hinnata, kas tegu on päriselt konservatiivsete tõekspidamistega inimesega või pelgalt inimesega, kes püüab end konservatiivina esitledes poliitilist positsiooni saada.