Riigikohtu hoone Tartus Foto: riigikohtu koduleht

Riigikohus on koroonapiirangute küsimuses otsuse teinud ja avaldab selle pea kuu aja pärast 1. novembril.

Riigikohtu kõneisik Arno Põder sõnas ERR-ile, et riigikohus palus esialgu saata menetlusosalistel oma seisukohad augusti lõpuks, kuid riigikogu küsis paar nädalat ajapikendust, sest suvel oli neil istungitevaba periood. 

Riigikohus otsustas taotluse rahuldada, arvestades asja mahtu ja keerukust. "Praeguseks on riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium kohtuasja ka läbi vaadanud ja lahend avaldatakse 1. novembril," lausus Põder. 

31. mail rahuldas Tallinna halduskohus oma otsusega 56 isiku kaebused valitsuse kehtestatud koroonapiirangute osas. Kohus leidis, et mõned nakkuse ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) sätted on vastuolus põhiseadusega. 

Nii tuvastas kohus, et koroonatõendi nõudmine riivab osa inimeste põhiõigusi, piirangud ei ole sobiv meede nakatumise ja leviku vältimiseks ning haiglakoormuse vähendamiseks. 

Halduskohus edastas kohtuasja riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve tegemiseks.

Toimetas René Allik