Foto: Haridus- ja Teadusministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) kuulutas välja riigihanke Covid-19 vaktsineerimise teavituskampaaniate meediaplaneerimise ja meediapindade vahendamise teenuse tellimiseks sotsiaalministeeriumile, hanke eeldatav maksumus on 800 000 eurot. Pakkuja esitab proovitööna näidiskampaania, mille eesmärgiks on jõuda Covid-19 vaktsineerimise kolmanda doosi tegemist toetava teabega Eesti elanikeni vanusegrupis 18 ja vanemad, vahendab Postimees.

RTK viib läbi riigihanke leidmaks kuni kolm raamlepingupartnerit Covid-19 vaktsineerimist toetavate teavituskampaaniate meediapindade planeerimiseks, broneerimiseks, vahendamiseks ja järelevalve teenuse pakkumiseks, selgub hankedokumentidest.

Raamlepingu eesmärgiks on Covid-19 vaktsineerimist toetavate erinevate teavituskampaaniate meediapindadega seonduvate tegevuste läbiviimine kuni 2022. aasta 31. detsembrini.

Raamlepingu alusel osutatav meediaagentuuri täisteenus sisaldab kampaania meediapindade planeerimist, broneerimist, vahendamist ja materjalide kanalites ilmumise järelevalve teenust. Samuti on meediaagentuuri ülesandeks meedialahenduste edukuse analüüsimine, sealhulgas jooksev ülevaade digikampaania edukusest, järelevalve ja arhiveerimine.

Meediaagentuur teeb kampaania planeerimisel tihedat koostööd kampaania loovagentuuriga – loovlahenduse alusel koostatakse esialgne meediaplaan, sõltuvalt meediaplaanist ning meediakanalist, kus kampaaniamaterjale avaldatakse toimub loovlahenduse kohandamine sobivasse formaati.

Toimetas Martin Vaher