Dr. Robert Malone Foto: kuvatõmmis YouTube'st

Üks modifitseeritud RNA süsteemi leiutajatest Robert W. Malone kirjeldab Substacki päevikus, kuidas WHO ja USA valitsus tegid kõik selleks, et näidata Covid surmade arvu tegelikust suuremana ja aitasid ilmselt isegi suuremale suremusele kaasa.

Gerard Rennick on Austraalia poliitik ja alates 2019. aastast Liberaalsesse Rahvuslikku Parteisse kuuluv Queenslandi osariigi senati saadik.

Kõik algab haiguse koodiga… Allikas: https://gerardrennick.com.au

Ta kirjutab oma ilmavõrgu leheküljel:

"Me kõik oleme valitsuse valedega ära harjunud, kuid sel [Covidi] puhul on tegemist läbi aegade ühe suurema valega.

Maailma Terviseorganisatsioon andis liikmesriikide valitsustele juhised märkida surma põhjusena Covidi kood isegi juhul, kui seda ei tuvastatud lahkamise käigus ja kui see oli meditsiiniliselt vale."

Järgnev on tsitaat WHO "Rahvusvahelised juhised Covid-19 surma põhjusena kinnitamiseks ja rühmitamiseks (kodeerimiseks)" kaheksandalt leheküljelt:  

"Kuigi mõlemad kategooriad, U07.1 (Covid-19 viirus on tuvastatud) ja U07.2 (Covid-19 viirust ei ole tuvastatud), on sobivad surma põhjuse rühmitamiseks, on siiski teada, et paljudes riikides ei märgita surmatunnistusele eraldi laboris tuvastatud Covid-19. Sellise täpsustava üksikasja puudumisel on soovitatav, ainult suremuse [kajastamise?] eesmärkidest lähtuvalt, märkida Covid-19 U07.1sse surma põhjusena tinglikult ja seda juhul, kui selle juures ei ole märgitud "on võimalik" või "kahtlustatakse".*

Rahvusvahelised surma põhjuste statistilise tabeldamise reeglid ja juhised kehtivad juhul kui Covid-19 on märgitud surmatunnistusel elust lahkumise põhjusena. Samas, arvestades rahvatervisetööstuse karmide andmete täpsuse nõudmistega, peetakse Covid-19 alluvaks influentsaga samadele reeglitele, seda kas antud põhjusel või samasuguste kodeerimise reeglite tulemusel. Sellest johtuvalt pole klassifikatsioonis määratud, kuidas siduda Covid-19 teiste [surma] põhjustega või muuta mingil viisil selle kodeerimist.

Rahvusvaheline Haiguste Klassifikatsioon-10 (RHK-10/ICD-10) teise köite osale 4.2.3. osutades on suremuse klassifitseerimise (kodeerimise) eesmärgiks toota võimalikest kõige täpsemat surma statistikat. Seega, kui järjestus on märgitud "tagasilükatuna" või "heaks kiidetuna", võib see kajastada rahvatervise jaoks olulisi huvisid ja seda mitte viisil, mis oleks vastuvõetav puhtalt meditsiinilisest seisukohast lähtuvalt. Seega tuleb alati rakendada käesolevaid juhiseid, kas need on meditsiiniliselt korrektsed või need ei ole seda. Riigid ise ei tohi parandada [WHO RHK juhiste] sissekandeid, mida nad peavad vigaseks, sest riikide tasemel tehtud muutused toovad kaasa andmestiku, mis on halvemini võrreldav teiste riikide andmetega ja nii analüüsi tarbeks vähem väärtuslik."

Ära ei tohi unustada ka asjaolu, et Austraalia võimud ei pea inimest vaktsineerituks enne 21 päeva möödumist süstist. See tähendab, et paljude süstikahjustuste ja sellest tingitud surmade põhjuseks on märgitud Covid-19, mitte süstid."

[Tsitaadi lõpp.]

Tsiteeritud Maailma Terviseorganisatsiooni dokument tõestab, et maailma rahvatervise valdkonna juhid WHOs võltsisid pandeemia ajal surmatunnistusi. Seda tehti eesmärgiga näidata maailma Covidi surmade arvu suuremana kui see oli tegelikult. Dokumendi pealkiri "Rahvusvahelised juhised Covid-19 surma põhjusena kinnitamiseks ja rühmitamiseks (kodeerimiseks), mille aluseks on ICD rahvusvaheline haiguste statistiline klassifikatsioon" osutab selgelt, koos asjakohaste piltidega, et WHO nõuab riikidelt surmatunnistustega vigurdamist ja neisse tegelikust suurema arvu Covid-19 surmakoodide kirjutamist. 

Kas nad soovivad inimesed ära tappa? Kindlasti see paistab välja niimoodi.

Nimetatud dokument "õpetab" lisaks arste ja haiglaid, kuidas Covid-19 koode määrata ja seda isegi juhul, kui surma põhjus on midagi muud. Allpool WHO toodud näidetest selgub, et surma põhjusena Covid-19 märkimiseks pole isegi vaja positiivset Covid-19 testi. 

Esimene näide osutab, et kui test on positiivne, siis surmatunnistusel tuleb see ka nii märkida. Kui sellist märgistust ei ole, siis tähendab see positiivse testi puudumist. Allpool on näidatud, kuidas positiivne Covid-19 test surmatunnistusel välja näeb.

Järgnevalt surmatunnistuselt näeb, kuidas hoolimata tõigast, et inimese surma põhjuseks olid koronaartõbi, 2. tüüpi diabeet ja krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, soovitab WHO, et peamise surma põhjusena tuleb märkida Covid-19.

Epoch Times Photo

Järgmine näide: patsiendil oli ajuhalvatus – millega lapsepõlves kaasneb väga suur suremus – ja ilma positiivse testita määrati antud lapse surma põhjuseks siiski Covid-19. 

Epoch Times Photo

Viimane surmatunnistus näitab, et patsiendi, kellel oli HIV ja kellel testiga Covid-19 ei tuvastatud, surma põhjuseks märgiti siiski Covid-19. 

Epoch Times Photo

Paistab, et Ameerika Ühendriikides võttis surmatunnistuste võltsimine veelgi jubedama ulatuse.

Johtuvalt koroonaviiruse abi, leevendamise ja majandusliku turvalisuse seadusest (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act; CARES Act) maksis Medicare [USA riiklik tervisekindlustus] haiglatele Covid-19 patsientide eest lisaks tavalistele maksetele 20 protsenti preemiat. Pidage meeles, et suurem osa inimesi, kes jäid Covid-19 tõttu haigeks, olid vanemaealised ja Medicare'i kindlustatud. Ergo: sellest oli tingitud asjaolu, et inimesed pandi hingamisaparaatide alla. Hingamisaparaatide kasutamise taga oli soov teenida haigete pealt rohkem raha ja hingamisaparaadid olid põhjuseks, miks väga paljud Covid-19 haiged inimesed surid.

Otseselt pole siiski teada, et haiglad tegelikult said valitsusameti käest raha selle eest, kui märkisid surmatunnistusele surma põhjusena Covid-19.

Alljärgnev on Riiklike Terviseinstituutide (NIH) reeglistik, kuidas haiglad peavad Covid-19 ravima ja millest kõrvalekaldumist peeti rangelt ebasoovitavaks. 

Pange tähele, et Remdesivir on NIHi soovituste kohaselt jätkuvalt peamine Covid-19 ravim ja seda isegi patsientide puhul, kellel on kergete või keskmiste nähtudega haigus. Samas on teada, et see ravim põhjustab neerupuudulikkust ning erinevates patsiendigruppides – näiteks sellistes, kes saavad lisahapnikku –  suuremat surmade määra. Ometigi soovitab NIH, et patsientidele, kes saavad lisahapnikku, tuleb manustada Remdesiviri.

Kas nad soovivad inimesed ära tappa? Kindlasti see paistab välja niimoodi.

Eeloleva teabe meelde tuletamine on oluline, kuna WHO julgustab jätkuvalt maailma riike märkima inimeste surma põhjusena Covid-19 isegi siis kui paljud neist surmadest ei olnud tingitud Covid-19st.

Lisaks surmadega liialdamisele terves maailmas soovitas valitsus vähemalt Ameerika Ühendriikides "jõuliselt" kasutada koos nii hingamisaparaate kui Remdesiviri. NIH soovitas raviprotokolle, mis kas teadlikult või mitte, tapsid inimesi. Need on jõulised sõnad. Arstidel keelati nendest ravieeskirjadest kõrvale kalduda. Eeskirjadest, mis tapsid inimesi.

See on kaasa toonud usalduse kaotuse rahvatervisetööstuse vastu ja seda õigustatult.

See on puhas kurjus, kui surmatunnistusi võltsitakse, et näidata Covid-19 surmade määra tegelikust suuremana.

See on puhas kurjus sundida arste kasutama raviprotokolle, mida poldud kliiniliselt katsetatud või mille kohta puudusid tõhususe tõendid.

Rahvatervise süsteem on katki üle maailma ja olukord läheb ainult hullemaks. 

*Tõlkija märkus: WHO RHK-10 juhised on kirjutatud pikkade, lohisevate, kantseliitlike ja tähenduselt mitte väga üheselt mõistetavate lausetega. 

Tõlkis Karol Kallas