Vares Clayhilli päikesepaneelifarmi kohal Suurbritannias. Foto: Scanpix

Maailma energeetikasektori areng näeb ette aastaks 2050 elektrienergia tootmisesse tehtavaid investeeringuid mahus 15 triljonit dollarit. Sellest hinnanguliselt 80% saab kuluma erinevate rohelise energia lahenduste kasutusele võtmiseks päikese, tuule ning hüdroenergia näol, vahendab Bloomberg.

Planeedi elektritootmine teeb läbi täieliku muutuse ning aastaks 2050 toodetakse prognooside kohaselt juba 56% kogu elektrienergiast taastuvatest allikatest.

Seoses taastuvenergia lahenduste plahvatusliku kasvuga on oodata ka elektrigeneraatorites kasutatavate metallide tootmise seninägematut kasvu.

Maailmapanga 2017. aastal koostatud raporti kohaselt on oodata hõbeda nõudluse kasvu 24 000 tonnilt 400 000 – 700 000 tonnini aastas – seda peamiselt tulenevalt päikesepaneelide laialdasest kasutuselevõtust.

Roheenergia tootmise ökoloogiline jalajälg kasvab peamiselt elektritootmise infrastruktuuri ülesehituseks vajaminevate metallide kaevandamisest ja rafineerimsiest.

Rohelise energia revolutsiooni edukuse võtmeküsimuseks hinnatakse võimet taastuvallikatest ammutatavat elektrienergiat salvestada – probleem millele tänase tehnoloogia taseme juures puudub rahuldav vastus.

Toimetas Adrian Bachmann