Zanobi Strozzi, "Kristuse sündimine", ca 1435–40. Foto: Wikimedia commons

Ühiskond on hoolimatu oma vaimse seisundi suhtes, kui hülgab Looja poolt seatud korra ja ligimesearmastuse. Selle hooletuse viljad on juba enam kui ilmsed. Jõulupühade aegu peaksime aga keskenduma sellele, kui ülioluline on Maarja emakssaamine kogu maailmale ja inimkonnale, kirjutab Roland Tõnisson.

Elame 2020. aasta advendiaja viimast päeva, ootame jõulupühi. Mida tähendavad jõulud meile ja kuidas neid tähistame? Sekulaarses maailmas mööduvad ühed järjekordsed „punased kalendripühad" nimepäevalist meenutamata. Tuleb meelde mõned aastad tagasi välja antud popstaaride jõuluplaat, millel on mitu ilusat laulu, ent Kristust Jeesust ei meenutata sellel mitte ühe sõnaga. Küll aga sajab seal ohtralt lund, kuu särab, jänes hüppab lumel ja lapsed ootavad kinke. Ehk siis palju tööd on tehtud ja vaeva nähtud, ent ilmaasjata ja tühja tuult on tallatud.

Jõulupühade aegu peaksime keskenduma sellele, kui ülioluline on Maarja-Miriami emakssaamine kogu maailmale ja inimkonnale ja millest meie vaatame mööda. Kui mitmes kodus loetakse üldse jõulupühade ajal evangeeliumi Jeesuse sündimisest?

Elame maailmas, millest ühte osa kogeme oma piiratud meeltega ja teist osa ei näe praktiliselt keegi meist enne kui hing ja maine keha saavad üksteisest lahutatud. Vahel avaldab nähtamatu maailm meile end, ent enamasti tegutseb ta meis sellisel moel, et me ei pane tema olemasolu tähelegi. Kirjanik C. S. Lewis on öelnud õigesti, et saatana suurimaks võiduks on tänapäeval see, et tema olemasolusse ei usuta. Inimestele ei lähe korda Kristuse seatud Kiriku õpetus pääsemisest ja hukkaminekust. Õigeusukiriku üks kõrge vaimulik, Küprose Morphou metropoliit Neophytos võttis hiljuti ühel vestluspaneelil sõna nähtamatu, ent meie olemisest reaalsema ja olulisema maailma teemadel.

„Ma viitan mehele, kes oli deemonist vaevatud ja ma kuulsin deemonit rääkivat šokeerivaid asju," nimetas metropoliit. „„Lollid …" Deemonid räägivad nii, jämedustega. „Lollid, te teete nii palju pattu ja „Manolis" annab teile andeks."

Kes on „Manolis"? Ta on Immanuel (Jeesus Kristus)! Deemon ei kutsu Teda Immanueliks („Jumal on meiega"), vaid pigem „Manolis", sest ta alati tahab teda maha teha, degradeerida (Manolis on levinud kreeka meeste eesnimi, ent siinsel juhul viitab kuri vaim Jeesusele kui inimesele, eitades tema jumalikku loomust, RT).

„Ja „Manolis" annab teile alati andeks! Ja kui te saate hakkama suure patuga, kelle te kutsute siis enda eestkostjaks? Ah? Panete Tema (kasutatud on naissoole viitavad asesõna) enda vahendajaks!" Deemon isegi ei kasuta tema nime Maria, Mariam, Maarja. „Panete Tema! Ja mida iganes Tema (Maria) palub Temalt (Jeesuselt, RT), Ta osutab Mariale teene!"

Preester, kes viis sel hetkel läbi eksortsismitalitust, küsis temalt: „Miks tuleb Kristus Jumalaemale tema palvetes vastu?" Kuulake nüüd, mida deemon oli sunnitud vastama temast vaevatud mehe suu läbi: „Narr! Sa oled preester ja sa ei tea miks? Miks sa (üldse) hakkasid preestriks? Sest Ta (Maria) andis (laenas) Talle (Jeesusele), mis Tal puudus! Sest Maria laenas Talle ihu! Ta on alati Mariale võlgu." Kas kuulete seda? Kui keegi teist laenab mulle raha minule raskel ajal ja ma olen aus inimene, jään ma talle igaveseks võlglaseks. Ja ma ütlen talle: „Tänan sind, mu hea inimene, sest sa laenasid mulle siis kui mul oli raske!" Kas ei ole nii? Mõelge siis kui üllas on Jumal suhetes Mariaga sellepärast, mis Ta Jumalale andis. See on nii, sest Ta (Maria) laenas Jumalale oma keha. Ja deemon ütles: „Sa loll! Isegi kui „Manolis" lõi sinu keha, tegi Ta selle puu sarnaseks, millele heebrealased Ta tõstsid!" Ta ei öelnud „Rist," sest Risti on tal võimatu mainida. Ta ütles: „Ava veidi oma käed, ava käed ja vaata, mis kuju su keha võtab! Ta tegi isegi sinu keha selle „puu" sarnaseks, millele juudid Ta tõstsid! Ja sellest hoolimata te ei usu Temasse! Või kui te usute Temasse, siis ainult natukene."

Ja teine asi, mida ta ütles, võttis mu pärast selle kuulmist täiesti sõnatuks, ma olin täiesti šokeeritud … Ta ütles: „Ma ühe korra olin sõnakuulmatu Taevaste suhtes … Ma olin kunagi Ingel! Ja olin vaid ühe korra sõnakuulmatu Taeva vastu ja ma langesin põrgusse koos kõigi oma inglitega igaveseks. Te patustate iga päev ja kui ütlete ühe korra „ma olen pattu teinud," Maria tuleb alati juurde ja Tema (Kristus) andestab teile! Ning samuti tahab ta asetada teid koos Temaga igavikku." Deemon ei suuda välja öelda ka sõna „Paradiis." „Olla koos Temaga ja võtta vastu Tema valgus! Ja seda Tema valgust saan minagi, aga ma ei tunne sellest rõõmu, sest see põletab mind kangesti! Teie aga naudite seda ja mõned pühad inimesed, pealegi, veel enam juba praegu (maises olemises). Nagu teiegi, lähevad nemadki igavesse valgusesse."

Kas te kuulete, mida kujutab endast Taevas? See tähendab Loomata Valguse nautimist! Olla jumalikus Valguses! Ja mis on põrgu? See on seesama valgus, sest Jumal on Kõikjalolev ja Tema Valgus ulatub isegi põrguni. Selle asemel aga, et olla selles Valguses teadliku naudinguga ja täita igatsedes end selle tarkusega … Mis selle asemel täidab meid?

Hoidku Jumal meid selle eest, et läheksime põrgu. See täidab meid sarkasmiga, pilkamisega, mürgiga. Valgusest saab seal Tuli! Ja sellest saab meie südametunnistus ja see südametunnistus põletab meid! Sest oma südametunnistuse kanname me endaga üle (teispoolsusesse). Milline iganes oli see meil maises elus, võtame ta kaasa. Tehku Jumal meid selle Valguse vääriliseks, sest sellest saab rõõmustamise Valgus! Valgus täis teadmist ja tarkust! Ja nii olgu meil jõudu viia lõpule see, mida ajutises (maises) elus alustasime. Ja see kohutav vaim lõpetas: „Ma tegin ühe patu Taeva vastu ja olen sellest hetkest põrgus. Te patustate iga päev ja „Manolis" annab teile Tema (Maria) eestkoste pärast andeks."

Preester küsis: „Miks sa läksid selle inimese sisse?" Ta vastas: „Tema vanemad patustasid ja ta oli ka ise hooletu, seepärast ma sain sisse minna. Kuna Ta ei lase mul … Kas sa tead, kui mitu korda olen ma küsinud seda võimalust ja palunud endale keha?" Kas te kuulete seda? „Ja Ta ei luba mul ühineda kehaga. Samal kombel ühines tema vaim Temaga (neitsi Mariaga). Ja minul ta ei luba!" Selleks, et kurjus ei saaks igaveseks. Seepärast ta seda luba ei saa. Kui palju Kristus armastab meid, et Ta ei luba kurjusel saada igavesti kestvaks! „Ta ei luba mul nii teha, et minust ei saaks deemoninimest, nagu temast sai Jumal-Inimene." Nii nagu Kristus sai Jumalana ühtlasi ka Inimeseks, tahab tema saada deemoninimeseks! „Kuna ma ei saa selliseks, lubab Ta vahel mul siseneda mõnesse inimesse, kellest ma näen, et ta on vaimulikult hooletu (hoolimatu)." Kas kuulete seda? Laseb siseneda Jumala kujusse, see tähendab inimesse, et teda kiusata ja vallata. Andestage, et … kõnelesin sellest, sest ma näen, et inimesed vajavad katehheesi (ristiusu õpetust), mitte üksnes lihtsalt vastuseid küsimustele."

Hooletu võib oma vaimsuse suhtes olla ka ühiskond, kui näitab üles hoolimatust oma vaimse seisundi üle. Nii on ta hüljanud Looja poolt seatud korra ja ligimesearmastuse. Selle viljad on juba enam kui ilmsed. Meie inimesed tapavad oma lapsi, õdesid-vendi nende emaüsas. Alkoholism ja narkomaania tapavad inimihusid ja inimhingi enam kui eales varem. Ebaloomulik seksuaalne läbikäimine ei ole enam tunnistuseks vaimsest-ihulisest nõrkusest ja ükskõiksusest Igaviku küsimuste suhtes. Seksuaalsektid on astunud aktiivsesse võitlusesse Looja vastu. Enam ei ole tegemist teadmatusega vaid teadlike valikutega, sest tänu meditsiinile on saanud üsna selgeks, milline on erinevates arengufaasides loode oma ema ihus. Teame, milliste kahjulike tagajärgedega mõjuvad inimesele meelemürgid. Teaduse võidukäik ei ole meid teinud õnnelikumaks ei suhetes Looja, ega looduga, ega ligimesega. Pigem vastupidi ja meie rahvas, riik, tsivilisatsioon vajavad uut katehheesi.

Ma ei soovi sellele tekstile lisada muud kui soovituse meenutada, hea lugeja, tänuga seda Jumala andi, mida ta ilmutas meile omas Pojas, Kristuses Jeesuses. Ja Maarjat, kelle läbi see and sai ilmsiks, elas ja kannatas inimesena meie keskel ja tõusis tuleva ajastu ettekuulutajana ihulikult üles, et ilmuda apostlitele ja vabastada põrgu käest need hinged, kes seda ise soovisid.

Olgu need jõulud Sinu kodus teistsugused kui ehk siiani olnud. Ja kui eelmisel aastal avasid jõuluevangeeliumi, siis tee seda ka tänavu.