Teisipäeval, 19. veebruaril kogunes 100 ilimkkatoliiklast Rooma südames asuvale ajaloolisele Püha Sylvesteri väljakule, et seista vaikides vastu Vatikani vaikimispoliitikale homoseksuaalsuse rolli osas katoliku kirikut laastanud seksuaalsete kuritarvitamiste kriisis, vahendab LifeSiteNews.

Varustatuna nelja evangelisti standardi, pühakirjade ja roosipärgadega kogunes 100 ilmikkatoliiklasest koosnev rahvusvaheline koalitsioon Acies ordinata teisipäeval Vatikani lähedal asuvale ajaloolisele Püha Sylvesteri väljakule (Piazza di S. Silvestro), et korraldada seal Jumalaema nimel vaikne protest Vatikani vaikimispoliitika vastu homoseksuaalsuse rolli osas katoliku kirikut aastakümneid laastanud seksuaalkuritegude kriisis.

Protest, mis on teadaolevalt esimene sellelaadne, vältas tund aega ning selle käigus lugesid meeleavaldajad roosipärga ning lugesid klassikalisi katoliiklikke tekste, nagu näiteks evangeeliume, katekismust ning pühakute kirjutisi. Meeleavaldajate turvalisuse tagas kohapeal viibinud Itaalia politsei. Pärast Acies ordinata vaikset demonstratsiooni liikus enamik protestijatest väljakul asuvasse Püha Sylvesteri kirikusse, et jätkata vaikset palvetamist Kiriku eest ja adoratsiooni Pühima Altarisakramendi ees.

Enne protestiüritust väljaandele LifeSiteNews saadetud pressiteates selgitas Acies ordinata oma demonstratsiooni motiive veel üksikasjalikumalt:

"Sellel väljakul asuvas Püha Sylvestri Esimese kirikus asub Ristija Johannese pea reliikvia. Ta oli messia eelkäia, kelle Heroodes sundis vaikima, kuid tema vaigistatud keel jätkab kõnelemist meie südametele. Me seisame siin lugupidaval ja korrapärasel viisil, et väljendada sümboolselt nende vastupanu, kes ei kavatse selle vaikuse all painduda.

Meil on käes püha roosipärg ning me loeme traditsioonilisi katoliiklikke tekste, et kasvatada oma vastupidavust läbi palve ja õpingute, olles veendunud, et ainult läbi mõtiskluse suudame ennast tegudeks õigesti ette valmistada.

Meie protest on palve vaikivatele piiskoppidele, et kellelgi neist leiduks julgust vaikimine murda. Kas leidub ükski karjane, kes julgeb Pühale Isale tõde lausuda? Kirik ei karda tõde, kuna kirik kuulutab maailmale tema pea ja rajaja, Jeesuse Kristuse, tõde. Oma sümboolse teoga pöördume eelkõige Tema poole, et Ta tuleks neil õnnetutel aegadel meile meie nõrkuses appi ning päästaks ühe Sõnaga oma Kiriku. Domine ne sileas, Issand, ära vaiki!"

Vaatamata tõsiasjale, et Vatkani juhtiva seksuaalkuritegude uurija peapiiskop Charles Scicluna sõnul pole 80% vaimulike seksuaalkuritegude ohvritest mitte eelpuberteedi eas lapsed vaid vanemad kui 14-aastased noormehed, kostub Vatikanist kirikus lokkava homoseksuaalse kriisis osas aga vaid kõrvulukustav vaikus. Seda kiriku jaoks ebamugavat teemat üritatakse vältida ka täna Vatikanis alanud ning pühapäevani kestval sinodil "Alaealiste kaitsmine kirikus".

Protesti korraldajate sõnul kujutab sinod endast aga "ajaloolist võimalust tegeleda mitte ainult alaealiste seksuaalse kuritarvitamise probleemiga, vaid ka moraalse korruptsiooniga laiemalt, mis hõlmab endas igasugust jumaliku seaduse ja loomuseaduse rikkumist, homoseksuaalsusest alates." Nende sõnul kujutab nende protestiüritus endast "katoliku usu avalikku tunnistamist ning katset vaikuse relva abil lammutada kirikukarjaste vaikuse müür enneolematu doktrinaalse ja moraalse kriisi taustal".

Paavst Franciscus võttis aga sinodi eelõhtul taaskord teravalt sõna nende aadressil, kes juhivad tähelepanu kirikus lokkavatele probleemidele, öeldes, et need, kes kulutavad oma elu kiriku kritiseerimisele on "saatana sõbrad, nõod ja sugulased" ning hoiatas "moodsa" trendi eest hävitada kirikut oma keelega.

Samaaegselt vaikse meeleavaldusega leidis Roomas aset ka Acies ordinata kahe tunnine pressikonverents, kus võeti sõna Vatikanis aset leidva sinodi osas ning vastati rahvusvahelise meedia küsimustele.

Teiste seas kõneles pressikonverentsil ka ajaloolane ja kirjanik professor Roberto de Mattei Lepanto Instituudist, kelle sõnul on paavst Franciscuse poolt kokku kutsutud sinod määratud nurjuma, kui selle raames käsitletakse ainult alaealiste seksuaalset kuritarvitamist, kuid jäetakse samas kirikus leviva homoseksuaalsuse küsimus puudutamata, kuna sellisel juhul vaadatakse lihtsalt mööda probleemi tõelistest põhjustest.

Professor de Mattei hinnangul oleks "silmakirjalik piirduda skandaali käsitlemisel vaid pedofiiliaga, eirates homoseksuaalsuse katku, mis pole mitte ainult inimloomusega vastuolus olev pahe, vaid moodustab ka kirikusisese võimustruktuuri aluse." Samuti oleks tema arvates silmakirjalik piirduda vaid moraalsete skandaalide hukka mõistmisega, pööramata seejuures tähelepanu nende doktrinaalsetele juurtele, mis ulatuvad Vatikani II kirikukogu aega.

Professor de Mattei leiab, et kiriklikud võimud on huvitatud eelkõige sellistest kuritegudest nagu pedofiilia või vägistamine mitte seetõttu, et need kujutavad endast kõige rängemat jumaliku seaduse ja loomuseaduse rikkumist ning seeläbi kuritegu Jumala vastu, vaid pelgalt seetõttu, et need kujutavad endast kuritegu oma naabri vastu ning on seega õigusvastased teod ka kaasaegse sekulaarse riigi silmis.

"Kuid kaasaegsed sekulaarsed riigid, mis mõistavad hukka pedofiilia, propageerivad homoseksuaalsust ning tänapäeval kardavad vaimulikud, et neid hakatakse "homofoobideks" sildistama," nendib de Mattei.

Seetõttu palub ta kõigi meeleavaldajate nimel, et Rooma sinodile kogunenud piiskoppide hulgast – aga ka piiskoppide hulgast üle kogu maailma – leiduks keegi, kellel oleks piisavalt "julgust, et püsti tõusta ja vaikus murda, nagu seda tegi peapiiskop Carlo Maria Viganò."

Kui seda aga ei juhtu, siis on de Mattei sõnul nende vaikne tunnistus vähemalt noomituseks nendele hingekarjastele, kes oma ülbusest või argusest tingitud haudvaikusega "ütlevad sisuliselt lahti katoliiklikust usust ja moraalist."

Pressiteatena välja saadetud ühisavalduses nenditi täiendavalt, et kui sinodil jäetakse kirikus nakkusena leviva homoseksuaalsuse probleem käsitlemata, siis "reedetakse oma missioon" ning kahjuks käituvad reeturlikult just need kiriklikud võimukandjad, kes peaksid seda kaitsma.

Toimetas Martin Vaher. Fotod: Diane Montagna/LifeSiteNews.

Vatikani uurija: 80% vaimulike seksuaalkuritegude ohvritest on üle 14-aastased poisid

Je suis Viganò