Advokaat Elisabeth Fritz (esiplaanil) ja tema büroo töötajad. Foto: büroo kodulehekülg

Rootsi advokaat Elisabeth Fritz väidab oma tööalasele kogemusele toetudes, et valdav osa vägistamises ja grupivägivallas kahtlustatuid on välismaise taustaga.

“Minu töölauale koguneb üha arvukamalt teateid vägistamistest ning mul on [menetluses] palju vägistamise ja grupivägivalla [kaasusi],” kirjutab advokaat.

“Valdav osa kahtlusalustest, keda ma nende kaasuste raames kohtan, on välismaise taustaga.”

Ta kinnitab, et kolleeg on teinud migrantide kuritegevuse statistika osas järelpärimise Rootsi riiklikku kuritegude ennetamise komiteesse, kuid “sellist statistikat ei eksisteeri.”

“Kui me tahame tegutseda ennetavalt ja peatada vägistamised, siis on aeg selgusele jõuda, kuidas täideviija välja näeb,” kirjutab advokaat oma Instagrami kontol.

“Meil tuleb võtta küsimust tõsiselt ja kergitada katet. Kuidas muidu saame me võidelda nende kohutavate ja karmide vägistamistega? … Probleem on täideviija. Ma liigun küsimusega edasi, kuna see EI ole vastuvõetav,” lubab advokaat.

Advokaadi ütlused paistavad kinnitavat detektiiv Peter Springare tööalast kogemust, et valdava osa rasketest kuritegudest Rootsis sooritavad immigrandid.

Isegi Rootsi migratsioonivalitsuse töötajad kaebavad, et migrandid ähvardavad neid vägistamise ja vägivallaga.