Rootsi migratsiooniminister Maria Malmer (paremal) ja justiitsminister Gunnar Strommer Foto: Scanpix

Rootsi uus parempoolne valitsus soovib olulisel määral suurendada riiki saabunud immigrantidele pakutavat sihtotstarbelist finantstuge, mille eesmärgiks on võimaldada võõramaalastel naasta oma sünnimaale. 

Sedasi toimides on Rootsi asunud jäljendama Taani mudelit, mis on sarnast skeemi aastaid teatava eduga rakendanud. 

"Me oleme võtnud sihtgrupiks suured grupid, kes saabusid riiki viimaste aastakümnete jooksul, ent kes ei ole suutnud selle aja jooksul meie ühiskonda integreeruda" lausus Rootsi migratsiooniminister Maria Malmer.

Seni on kõik Rootsi valitsuse pingutused immigrandid kodumaale tagasi saata ühemõtteliselt ebaõnnestunud. Viimase 10 aasta jooksul on vaid 46 immigranti pöördunud Rootsi immigratsioonibüroo poole sooviga saada abi sünnimaale tagasi pöördumiseks. Kaheksa nendest otsustasid pärast lahkumist Rootsi tagasi pöörduda. 

Hetkel eraldab Rootsi valitsus elamisluba omavale perekonnale tagasipöörumise raha 40 000 rootsi krooni (3500 EUR) ulatuses. Seda summat on plaanis tulevikus oluliselt suurendada. 

Toimetas Adrian Bachmann