Afganistani lapsed õpivad usukoolis koraani lugema. Foto: Rahmat Gul, AP/Scanpix

Rahva Ühtsuse Erakond (RÜE) teeb ettepaneku keelustada Eestis avalikes kohtades Koraani õpetuste mistahes vormis järgimine ja propageerimine.

RÜE arutas Eestisse esimeste pagulaste sissetoomist, Euroopas kiiresti levivat ahistamiste ja kuritegelike rünnakute lainet sisserändajate poolt, paindumatut islamiusu pealetungi meie kultuuriruumile ja väärtustele, ning avaldab muret olukorra kriitilisuse pärast.

"Tänasel päeval on islamiga seotud negatiivne ja kuritegelik pool nii valdav, et meie riigi ja rahva, eriti meie naiste ja laste julgeoleku ennetavaks kaitsmiseks peame sellist sammu vajalikuks," ütles RÜE esimees Kristiina Ojuland.

"Oleme otsustanud alustada rahva seast informatsiooni kogumist ahistamis- ja väärkohtlemisjuhtumite kohta, millest muidu peavoolu meedia vaikiks," lisas Triin Raidmets, RÜE Pärnumaa ringkonna juht ja Koraani keelustamise algatuse initsiaator. "Reaalsete olukordade kaardistamine annab aluse edaspidisteks sammudeks."