Objektiivi toimetusele laekunud vihje kohaselt kasutatakse Ruila põhikoolis sügavalt manipulatiivseid õppevahendeid, millega antakse lastele ülesanne mõelda iseendist kui homoseksuaalse kalduvusega inimestest ja selgitad seda oma sõpradele.

Täna hommikul hakkas Facebooki vahendusel levima pilt ühes töövihikus või muus vormis õppematerjalis sisalduvast ülesandest, kus lastele on antud ülesanne kirjutada oma sõbrale kiri, milles tuleb selgitada armumist endaga samas soost inimesse.

Töölehel on lastele antud niisugune ülesanne:

“Kujuta ette, et ühel päeval avastad, et oled armunud samast soost inimesse. Sa ei jaksa oma saladust [enam endale] hoida ja otsustad kirjutada sellest oma sõbrale. Millise kirja kirjutaksid?”

Niisiis pannakse lapsed olukorda, kus nad peavad hakkama mõtlema endast kui homoseksuaalse kalduvusega inimesest ning ka selgitama oma niisugust kalduvust oma sõpradele.

Lapsed pannakse lapsed olukorda, kus nad peavad hakkama mõtlema endast kui homoseksuaalse kalduvusega inimesest ning ka selgitama oma niisugust kalduvust oma sõpradele.

Kinnitamata andmetel on pilt päris Ruila põhikoolis kasutatavatest seksuaalkasvatuse materjalidest. Neid materjale pidavat laste “harimiseks” kasutama kooli juhataja Tiia Rosenberg isiklikult.

Rosenbergiga võttis ühendust endine ajakirjanik Harri Kingo, kes palus niisuguste materjalide kasutamise kohta selgitust. Seda vestlust vahendab Kingo oma Facebooki seinal:

“Helistasin Ruila põhokooli direktorile Tiia Rosenbergile ja küsisin, kas see on tõesti nende koolis kasutatav õppevahend. Tiia Rosenberg vastas jaatavalt – see olevat nende kooli 3. astme seksuaalkasvatuse õppevahend. Küsisin, et kust selline õppevahend kooli ilmus? Milline kõrgemal seisiv ametkond on sellise õppevahendi kinnitanud, et seda tohib koolis lastele õppematerjalina kasutada? Tiia Rosenberg vastas, et ta ei saa aru, mida ma küsin. Selgitasin: ei saa olla, et õpetaja ise koostab sellise õppevahendi ja toob selle kooli kaasa ning hakkab selle alusel lapsi õpetama. Kust see õppevahend kooli ilmus? Tiia Rosenberg katkestas selle küismuse peale kõne. Talle uuesti helistades ta enam mu kõnele ei vastanud.”

Hiljem lisas Kingo Facebooki täiendava kommentaari:

“Minu vestlus Tiia Rosenbergiga siiski jätkus – ta helistas mulle ise tagasi. Kena temast. Sain teada, et selline õppevahend pole Ruila kooli omalooming, vaid see lähtub Haridusministeeriumist. Vastavat õppematerjali jagati laiali mingil õpetajate koolitusel. Seda õpetatakse 15-aastastele lastele seksuaalkasvatuse tundides. Õpetajaks on Ruila koolis direktor Tiia Rosenberg ise.

Ühest küljest oli hea teada, et see pole ühe kooli või ühe õpetaja isiklik initsiatiiv. Teisalt aga oli päris jube teada saada, et see on nüüd juba meie riiklik poliitika, mida juhitakse otse Haridusministeeriumist. See pole siis vaid Ruila kooli teema, vaid see on meie riikliku hariduspoliitika teema.

Eks see suund meie laste kasvatamisel ja õpetamisel võeti eelmise valitsuse ajal ja selle taga on kokkuvõttes Mailis Reps – Keskerakonna minister. Kes ka poleks järgmine minister, ma arvan, see suund laste õpetamisel jätkub.

Tiia Rosenbergi üks argument oli, et seda, mis toimub ühiskonnas seksuaalsuhete tasandil, peab lastele õpetama. Mõtlesin pärast meie kõne lõppu, mida sellele argumendile vastata. Minu vastus sellele põhjendusele oleks, et kuna ühiskonnas on ka olemas kuritegevus, kas me ei peaks siis koolides ka kuritegevuse õpetuse ja tunnid kooli sisse viima?

Iga tervemõistuslik inimene vastaks, et koolidesse pole kuritegevuse õpetust vaja – on vaja vastupidist: õigusõpetust. Kui nii, miks on siis koolidesse vaja seksuaalhälvete õpetust? Ehk oleks koolidesse vaja siiski õpetust normaalsest perekonnast ja armastusest mehe ja naise vahel?”

Vastuseks Objektiivi palvele selgitada niisuguste materjalide kasutamist kirjutas Rosenberg, et kõnealune tööleht, mida ta kasutab 8. klassi inimeseõpetuse tunnis seksuaalse orientatsiooni teema käsitlemisel, pärineb seksuaalkasvatuse õpetaja käsiraamatust, mis on valminud Tervise Arengu Instituudi, Inimeseõpetuse Ühingu ja Eesti Seksuaaltervise Liidu ja koostöös, Tervise Arengu Instituudi rahastusel.

Rosenbergi sõnul võib kõnealust õpetajaraamatut kasutada ja paljundada õppe-eesmärgil kooli seksuaalkasvatuse tundide läbiviimisel ning seda ongi tehtud juba pikka aega.

“Ma ei saa probleemist üldse aru, oleme seda käsiraamatut seksuaalkasvatuse teemasid õpetades kasutanud kümmekond aastat,” toonitas ta ja lisas, et “õpilased võisid vastates oma arvamust avaldada ning kuna meil on numbriline hindamine, said kõik töö esitanud õpilased viie.”

“Meie eesmärgiks koolis on õpetada sallivust ja tolerantsust vähemuste suhtes ning selgitada homoseksuaalsuse mõistet,” märkis ta oma vastuse kokkuvõtteks, selgitamata samas, mida lastele õpetust jagades sallivuse, tolerantsuse ja homoseksuaalsuse mõiste all silmas peetakse.

Toimetas Varro Vooglaid

Kui peate Objektiivi tegevust oluliseks, siis toetage seda annetusega! Annetuse vormistamine annetustelehel võtab vaid mõne hetke. Täname!